Mevdudi, Beykoz’da Konuşuldu

Mevdudi, Beykoz’da Konuşuldu

Özgür-Der Beykoz Şubesi’nin “İslami Uyanışın Öncü İsimleri” başlığı altında aylık olarak düzenlediği bayanlara yönelik seminer programlarının ikincisi 12 Kasım Çarşamba günü Şule Karabacak ve Sezen Akyıldız’ın sunumu ile gerçekleşti. Programın konusu Ebu’

İlk konuşmacı Şule Karabacak sunumuna Mevdudi'nin kronolojik olarak hayatını anlatarak başladı ve görüşleri, İslam uyanışa etkileri ve eserleri üzerinde durdu. Karabacak bir çok eserinde İslam anayasasına yer veren Mevdudi'nin tesbit ettiği İslam ihyası için aşılması zorunlu evrelere ve izlenecek yöntemlere değindi ve bunları 9 maddede sıraladı:

1) Çağdaş cahiliye anlayışının İslam toplumu üzerindeki etkilerinin derinlemesine araştırılıp ortaya konulması,

2) Ümmetin cahiliye kıskacından kurtularak İslami, sosyal ve psikolojik ortamın hazırlanması,

3) Ümmetin hedeflerinin belirlenmesi ve fiiliyata geçilmesi,

4) Düşünce, eğitim ve ahlakta gelişmenin gerçekleştirilebilmesi için önlem alınması,

5) Bu projenin İslami kişiliğe sahip liderlik vasfı taşıyan fertlerin yetiştirilmesi için hayata geçirilmesi,

6) Hakkında açık nas bulunmayan yeni durumlar karşısında içtihada başvurulması,

7) Cihad ruhunun yeniden diriltilmesi,

8) İslami hukuk nizamının sunduğu evrensel sistemin cahiliyenin içtimai, siyasi ve iktisadi düzeniyle değiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

9) Yeni nizamın dünya çapında kurulabilmesi için fikri, ruhi ve ahlaki gelişimde somut planların yapılması.

İkinci konuşmacı Sezen Akyıldız ise öncelikle Mevdudi'yi ve mücadelesini daha iyi anlamak adına onun yaşadığı ülkenin sosyal, siyasal ve tarihi yapısı üzerinde durdu ve Mevdudi'nin hayatından kalkarak geçirdiği eğitim sürecinden bahsetti. Daha sonra Mevdudi'nin Muhammed İkbal ile başlattığı Dar'ül İslam projesine ve kurucusu olduğu Cemaat'i İslami'nin yapısına değinen Akyıldız, daha sonra editörlüğünü yaptığı Tercüman-ı Kur'an dergisinin bölgedeki İslami uyanışa etkileri üzerinde durdu.

Allah'a ibadet eksenli ve resullerin yol göstericiliğinde bir sistemin inşa edilmesi için kurulan Cemaat-i İslami'nin sistem içinde partisel mücadeleye katılmasıyla yaşanılanlara da değinen Akyıldız, daha sonra Mevdudi'nin Türkiye'deki İslami uyanışa en fazla etki eden eserlerden olan 'Kur'an'a Göre Dört Terim' ve 'Hilafet ve Saltanat' ile 'Tefhimü'l Kur'an' adlı tefsirinin üzerinde durdu.

Akyıldız son olarak ''İslam'ın sistematik bir yorumunu hayata geçirmek için toplumsal hareket planı geliştiren ilk çağdaş Müslüman düşünürlerden olan Mevdudi'den Allah razı olsun.' diyerek sözlerini tamamladı.

Program yapılan ikramın ve soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.

Haksöz-Haber – Beykoz

Önceki ve Sonraki Haberler