Özgür-Der Beykoz Şubesi Piknikte Buluştu

Özgür-Der Beykoz Şubesi Piknikte Buluştu

Özgür-Der Beykoz Şubesi 9 Haziran Pazar günü, Beykoz'un Kaynarca köyünde piknik için bir araya geldiler.

Özgür-Der Beykoz Şubesi 9 Haziran Pazar günü, Beykoz'un Kaynarca köyünde piknik için bir araya geldiler. Daha önceden kararlaştırılan ve dönem sonu faaliyeti olarak belirlenen söz konusu programa şube üyeleri ve gönüldaşları yanı sıra, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da iştirak etti.

Sabahın erken saatlerinde, belirlenen piknik alanına varıldı. Burada iş bölümü çerçevesince yapılan hazırlığın arkasından kahvaltıya oturuldu. Kahvaltı sonrasında, Beykoz Şube Başkanı Akif Bilgir, tertip edilen programın nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verdi.

Bu çerçeveden olarak ilk önce, dönem faaliyetlerine değinildi. Önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve düşünceler alındı. Dernek üyelerinin bir çoğu söz alarak kanaatlerini ifade ettiler, işleyiş hakkındaki görüşlerini, önerilerini dillendirdiler. Konuşmalarda, Müslüman olmanın yüklediği sorumluluklara istinaden, daha aktif ve katılımcı olmak gereğinin altı çizildi.  Sonrasında ise öğlen namazına ve yemeğe kadar "serbest program" uygulandı.

Öğle vaktinde, cemaatle kılınan namazdan sonra da aktüel konular değerlendirildi. Bu bölümde Genel Başkan Rıdvan Kaya, Türkiye'deki son olayları ve Suriye'deki gelişmeleri ele alan bir konuşma yaptı.  Taksim olayları olarak anılan hadiselerin temel renginin, tertipçilerinin baskın özelliklerinin laik ve seküler olduğundan bahisle, meselenin salt, mevcut iktidara duyulan bir protesto olmadığı ifade edildi. İdeolojik ve düşünsel olarak İslam'a karşı mesafeli hatta düşman olanların kendi dünya görüşleri ile uyuşmayan her şeyi, kendileri için bir tehdit olarak algıladıkları belirtildi. Müslümanları hoş görüsüzlükle ve tahammülsüzlükle suçlayanların tutarsız ve iki yüzlü oluşlarına değinilen konuşmada, laik, kemalist dayatmaların yüzlercesi ile her yerde ve her alanda karşılaşıldığı; buna rağmen bu kesimlerin tam bir "yavuz hırsız" yüzsüzlüğü ile hareket ettiği söylenildi. Bu gün galiz küfürlerle ortaya çıkanların, durumlarının başka tefsire hacet bırakmadığı ifade edildi. Yine Suriye'li kardeşlerimizle ilgili olarak, onların mücadelelerinin süreceği ve bizim de bu mücadeleyi her yönü ile desteklememiz gerektiği hatırlatıldı.

Konuşmaların ardından Suriyeli Müslümanlarla dayanışmak ve onların ihtiyaçlarından olan "un değirmeni" yapımına katkı olmak üzere, güçleri oranınca destek olanlara ya da buna imkan bulamayıp kardeşleri için dua edenlere teşekkür edildi.

Program, mutad "yaz ödevi" hatırlatmasının akabinden, ilişkilerin ve mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gereğine ve gerçeğine yapılan vurgularla sona erdi.

beykoz_piknik_20130610-01.jpg

beykoz_piknik_20130610-02.jpg

beykoz_piknik_20130610-03.jpg

beykoz_piknik_20130610-04.jpg

beykoz_piknik_20130610-05.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler