Özgür-Der Beykoz Şubesi Seminerleri Sürüyor

Özgür-Der Beykoz Şubesi Seminerleri Sürüyor

Özgür-Der Beykoz Şubesinin bayanlara yönelik her ay düzenlenen eğitim panelinin ikincisi 14 Kasım Çarşamba günü Dernek binasında yapıldı.

Özgür-Der Beykoz Şubesinin bayanlara yönelik her ay düzenlenen eğitim panelinin ikincisi 14 Kasım Çarşamba günü Dernek binasında yapıldı.

"Kuran Işığında Çocuk Eğitimi" adlı konuyu Zehra Çomaklı ve Azize Şahin anlattılar.

Giriş konuşması yapan Azize Şahin çocuğun doğumu ile başlayıp ergenlik sürecine kadar duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişiminin önemli üzerinde durdu. Çocuğa din eğitimi adı altında dayatılan bir takım sakat anlayışları eleştiren Şahin, çocukların yaptıkları hatalar karşısında Allah ile, cehennem ile korkutulmalarının yanlışlığı üzerinde durarak, Müslümanlar olarak bizlerin daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Zehra Çomaklı ise; konuşmasını Kur'an ayetleri ışığında ve Rasulün uygulamalarından örnekler sunarak iki başlık altında aktardı. Özellikle pratik yaşamdan örneklerle aktarımlarda bulunan Çomaklı,  çocuğun sevimliliği ve dünya hayatının süsü olmasının yanında aynı zamanda çocuklarımızın bizler için bir imtihan aracı olduğu ve çocuk sevgisinin Allah'a kulluk görevinin önüne geçmemesi gerekliliğinin altını çizdi.

Çomaklı konuşmasında çocuklarımızı hayattan kopuk bir şekilde değil bizatihi hayatın içinde ama hayatın kirlerini aşacak tarzda yetiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ve bunun için Müslümanlar olarak bir araya gelip, istişare edip, çocuklarımızın eğitimi, eğlencesi, oyunu veya sağlığı için çocuk ve insan fıtratına düşman vahiy dışı sistemlerin şablonlarıyla değil, kendi özgün değerlerimizle bir alternatif ve çağdaş bir çocuk ilmihalini de oluşturmamızın bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

" Kuran Işığında Çocuk Eğitimi" başlıklı seminer karşılıklı yapılan açılımlar ve sorulara verilen cevaplarla son buldu.

Haksöz Haber / Zeynep AYDIN

  

Önceki ve Sonraki Haberler