Bursa Özgür-Der Seminerleri

Bursa Özgür-Der Seminerleri

Bursa'da ayda bir düzenlenen seminerlerin yedincisi Merinos sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. 'insanların çoğu iman edici değildir' konusunu Haksöz dergisi yazarlarından Kenan LEVENT sundu.

Bursa'da ayda bir düzenlenen seminerlerin yedincisi Merinos sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. 'insanların çoğu iman edici değildir' konusunu Haksöz dergisi yazarlarından Kenan LEVENT sundu.

Başlangıç olarak Yusuf suresi 103. ayete değinen Levent kısaca şunları kaydetti:

" İman kelimesini kavram olarak incelediğimizde herhangi bir muamma ile karşılaşmamaktayız Karşılaşılan sorun, iman kavramında değil, inanılması gereken hususlarda karşımıza çıkmaktadır.  Bu inanılması gereken hususlara ise, birçok ayette ısrarla üzerinde durulduğu gibi insanların çoğu iman etmemektedir. Bu konuda ele alınacak husus ise insanları bu duruma sürükleyen sebeplerdir.

Bu sebeplerin başında ise Allah tasavvuru ve risalet olgusunun tam tanınmaması yatmaktadır. Bu yabancılık ise ilk önce insanın bilgisizliğinden geçer. İnsanın merak etme, düşünme, sorgulama isteği eksik ise iman esaslarını yerine getirmesi güçleşir. Örneğin; Allanın, düşünmemizi ve araştırmamızı istediği kevni ayetler hususunda insan, düşündüğü sürece inancını pekiştirir. Buna bağlı olarak, tefekkür eksikliği de inancı alıkoyan diğer bir etkendir.

İnsanların çoğu taklit üzere yaşarlar. Yani atalarından gördüklerini doğru kabul ederek onlara sorgulamadan bağlanırlar. Allahın 'atalar dini' dediği bu durum da insanı iman yolunda olumsuz etkilemektedir.

Bir diğer durum ise insanların konumları gereği müstekbirce hayat sürmeleri, zenginliği hayrın ve başarının ölçütü görmeleri, yöneltilen eleştirileri kabullenmeyerek heva ve heveslerine uymalarıdır. Bu tip insanlar, yaptıkları ne olursa olsun bunları bir marifet gibi görmekte, kendilerinde asla hata kabul etmemektedirler. Bu durum, hiç şüphesiz imanın önünü tıkamaktadır.

Son olarak; engellerden birisi de toplumda aşırı derecede yaygın olan şefaat inancıdır. Ne yazık ki Allahın Kur'an'da bahsettiği şefaat inancı, bugün farklı biçimde algılanmaktadır. Bu algılama, insanları, Tabir yerinde ise 'ne kadar suç işlesek dahi Allah'ın huzurunda bizi kurtaracaklar var.' Durumuna doğru sürüklemektedir. Devam edegelen bu şefaat inancı insanların rehavete kapılmalarına, sorumlulukları görmemelerine sebep olmaktadır.

İmanı gereği gibi algılamanın önündeki bu engeller aşıldığı sürece sağlıklı bir iman her zaman var olacaktır."

Önceki ve Sonraki Haberler