Özgür-Der Bursa Şubesi Seminerleri Başladı

Özgür-Der Bursa Şubesi Seminerleri Başladı

Bursa Özgür-Der'in her sene düzenlemiş olduğu aylık seminerlerin 2008-2009 dönemi 11.10.2008 tarihi itibariyle "tarih ve düşünce seminerleri" ana başlığı altında başlamış oldu. İlk semineri konusu olarak 'Tarih nedir? Günümüz açısından değeri' başlığı alt

Sunumunu dernek binasında gerçekleştiren Zafer ÇINAR özetle, günümüz tarih anlayışı ile bir Müslümanda olması gereken tarih anlayışının karşılaştırmasını yaptı ve geçmiş dönem içerisindeki Tarih algılarının farklılığını ve Kur'an'ın ortaya koyduğu Tarih anlayışını izah etti.

Zafer ÇINAR'ın sunumuyla Tarih nedir? Günümüz açısından değeri:

"Kavram olarak incelendiğinde aslında bir kavramın açılımı birdir; fakat insanların etkisiyle bozulan ve tahrif edilen kavramlar her dönemde olduğu gibi günümüzde de mevcuttur. Örnek verilecek olursa, Kerim kelimesi Kur'an'dan önce asil ve soylu insanlar için kullanılırken, Allah'ın bunu Takvaya eşdeğer bir nitelikte kullanması o kavramın tahrifinin olmuşluğunun bir nevi göstergesidir. Aynı zamanda ilah, rab gibi kelimelerinde bugün deforme olduğu bir gerçektir. Tarihe bakış açısı olarak ele aldığımızda ise durum aynıdır. Allah, Kur'an'da kıssaları anlattıktan sonra bizlerin o kıssalara bakış açımızın ne olması gerektiğini de anlatmaktadır. Kur'an'a göre Tarihe bakış açımız, tamamen ibret almak ve günümüzdeki olayları sağlıklı bir perspektifle yorumlayabilmektir.

Tarihe bakış açısı böyle olması gerekirken, bugünkü tarih anlayışı ne yazık ki bu şekilde olmamıştır. çünkü günümüz tarihçilerinin neredeyse tamamı 'ideoloji çağı' diyebileceğimiz 18. ve 19. yüzyılların ürünü olan Avrupalı bakış açısına sahip olmalarıdır. Bu da günümüz deyimiyle 'bilimsel tarih' anlayışıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki bilimsel tarihte Allah'ın yeri yoktur. Tamamıyla doğanın kendi içerisindeki bir süreci ifade eden, belirli bir sınırları ve kırmızı çizgileri olan bir bakış açısıdır. Diğer bir deyimle, Tarih egemen ideolojilerin ve sistemlerin öngördüğü biçimde şekillendirilmektedir. Yani Tarih her zaman yönetici kesimle bağlantılıdır.

Osmanlının son dönemlerinden itibaren Türkiye'deki Tarih çalışmalarına baktığımızda 'Tarihi yeniden yazmak' ifadesinin ne anlama geldiğini kavrayabiliriz. 1930'lu yıllardaki Tarih çalışmaları incelendiğinde tamamen duygusal ve ulusal çizgilere sahip bir anlayış kendini göstermektedir. 'Türk Tarih Tezi', 'Güneş Dil Teorisi' bunlara örnek verilebilir.

Bir müslüman olarak Tarihe modernist, ulusalcı veya kemalist olarak mı bakmalıyız yoksa Kur'an'ın öngördüğü şekilde hayatımıza ibret olması açısından mı bakmalıyız? Bunun cevabını vermemiz gerekiyor. Önümüze sunulan Tarihi sorgulamamız gerekiyor..."

Önceki ve Sonraki Haberler