'Rivayetler ve Olumsuz Kadın Algısı'

'Rivayetler ve Olumsuz Kadın Algısı'

Özgür-der Bursa Şubesinin bayanlara yönelik olarak düzenlemiş olduğu seminerlerde bu hafta İbrahim Sarmış'ın Rivayetlerin Ortaya Çıkardığı Olumsuz Kadın Algısı kitabı tanıtıldı. Sunumu Arzu Nazlı gerçekleştirdi.

Arzu Nazlı seminerine kitabın giriş bölümüyle başlayarak şunları söyledi: "Yazar, geçmişten günümüze kadının kimi toplumlarda mitolojiler, kültürler, bidatlar ve sapmalar dolayısıyla din adına horlanan ve kötülüğün sebebi olarak görülen ya da kimi toplumlarda ise profan ve seküler materyalizm kaynaklı felsefe ve yaşam tarzlarını yönlendirmesiyle bir üretim, tüketim ve seks objesi gibi algılanış ve izlem görmesinden bahsederek modern hayatın kadında oluşturduğu olumsuzluklara atıfta bulunmuş kadının da asıl misyonundan uzaklaştırıldığı, sömürüldüğü ve en doğal hakkı olan anneliğin bile elinden alınmaya çalışıldığı bir hayatın özeleştirisini yapmıştır. Örneklendirmelerle de zihinlerimize sokulan eşitlik, özgürlük, kadın hakları gibi kavramların aslında kapitalist ve materyalist anlayışların sömürü tuzağından başka bir şey olmadığının delillerini sunmuştur. Bununla birlikte Kur'an'ın kadına vermiş olduğu değeri, tesettür üzerinden örneklendirerek bunu, kadının özgürlüğünün elinden alınması olarak değil bilakis ona kişilik kazandırılmış bir hak olarak özetlemiş."

Arzu Nazlı sunumuna; Kadın kaburga kemiğinden mi yaratıldı, erkeklerin derece üstünlüğü, kadınların aklı ve dini eksik midir? Kadınların dövülmesi, çok eşlilik, haremlik-selamlık ve başörtüsü konularına değinerek devam etti.

RİVAYETLERDE OLUMSUZ KADIN ALGISI

"Kimsenin kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim." (Ebu Davud, Darimi, Tirmizi, İbn Mace, İbn Hanbel)

"Kadınları dinleyen erkekler helak olurlar." (İbn Hanbel )

"Kadın kaburga kemiği gibidir; onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Ondan ancak ondaki eğrilikle birlikte istifade edebilirsin. " (Buhari, (67) Nikah 79, VI. 145)

"Kişi önüne eyerin arka kemeri veya orta kamburu kadar bir şey koymadan namaz kılarsa kara köpek, kadın ve merkep onun namazını bozar." (Tirmizi, (2) Salat, 136)

Toplumun geleneksel anlayışında erkeklerin doğuştan kadınlardan bir derece üstün olduğuna inanılır. Tefsirciden yazara ve köylüye kadar insanlar bu anlayışı taşımaktadır. Gerekçe olarak da Bakara 228. ayette geçen " Erkeklerin onlar üzerinde bir derecesi vardır…" ifadesidir. Oysa mutlak olarak ne erkekler kadınlardan üstündür, ne de Bakara 228. ayetteki ifade bunu kasteder. Çünkü Allah'ın yanında üstünlük ancak takva iledir.

Arzu Nazlı sunumunu: " İşte bu kitapta özellikle İslam dünyasının içine sokulan ve toplumun içinde yer edinen kadınlarla ilgili olarak bazı rivayetler ve ayetlere getirilen yorumların ve yazıların aslında Kur'an algısının değil kültürel anlayışın yansımalarının olduğu ve Kur'an'ın bunları onaylamadığı anlatılmaya çalışılmıştır." diyerek sona erdirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler