Kdz. Ereğli Gazze’li kardeşleri için kıyamda...

Kdz. Ereğli Gazze’li kardeşleri için kıyamda...

Ereğli Ümmet Platformu, özellikle son hastane saldırısı sonrası yüzlerce kardeşimizin hunharca katledilmesi üzerine Ereğli sahil şeridinde Filistin’e destek yürüyüşü tertip etti.

Siyonist İsrail çetesinin günlerdir devam eden katliamları karşısında sessiz kalmayan Ereğli Ümmet Platformu, özellikle son hastane saldırısı sonrası yüzlerce kardeşimizin hunharca katledilmesi üzerine 18 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.00 da Ereğli sahil şeridinde Filistin’e Destek Yürüyüşü tertip etti. Çok yoğun bir katılımla gerçekleşen, herkesin ailesinin tüm fertleriyle iştirak ettiği yürüyüş esnasında sürekli söylenen tekbirlerin ve tevhidlerin dışında  "Gazze'ye Selam Direnişe Devam, Ereğli’den Gazze'ye Direnişe Bin Selam, Mescid-i Aksa Onurumuzdur, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika, Oluk Oluk Kan Aksa Kurtulacak el-Aksa, Yaşasın Küresel İntifada, Yaşasın Ümmet Dayanışması, Siyonist Elçilik Kapatılsın" gibi sloganlar atan Filistin ve Gazze sevdalısı insanlar  sahil şeridinde bulunan Alemdar Gemisi önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasının ardından, Gazze’li kardeşlerimiz için yapılan dua ile Filistin’e Destek Yürüyüşü eylemine son verildi.

eregli-1.jpg

eregli-2.jpg

eregli-3.jpg

eregli-4.jpg

eregli-5.jpg

eregli-6.jpg

eregli-7.jpg

eregli-8.jpg

Basın açıklaması metni:

Ey İsrail Oğulları!

  • Biz sizi Firavunu zulmünden kurtaran Rabbinize buzağıyı ortak koştuğunuz Tur dağından tanırız, 
  • Biz sizi Sen ve Rabbin gidin savaşın dediğiniz Kenan ilinden tanırız, 
  • Biz sizi Rabbinizin nimetlerine nankörlük edişinizden dolayı aşağılık damgası yemenizden tanırız, 
  • Biz Sizi çöllerde 40 yıl şaşkın şaşkın dolaştırılmanızdan tanırız, 
  • Biz sizi Allaha  ve Peygamberlerine verdiğiniz sözleri tutmamanızdan tanırız, 
  • Biz sizi öldürdüğünüz peygamberlerden Hz. Zekeriya’dan ve Hz. Yahya’dan tanırız. 
  • Biz sizi Allahlın ayetlerini eğip bükmenizden ve fasıkça davranışlarınızdan tanırız, 
  • Biz sizi isyanlarınız, taşkınlıklarınız, azgınlıklarınız ve insanlık dışı davranışlarından tanırız. 

Ey İsrail! Sen sadece insanları değil insanlığı da öldürüyorsun. İnsanlık için kangrenden Kanserli bir hücreden farkın yok. Ortadoğu’dan sökülüp atılacağın o muştulu günü sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Hani bir zamanlar Babil’de, Mısırda, Avrupa da katledilen Beni İsrailliler ne oldu da kendi cellatlarından beter oldunuz. Ne oldu da firavunlaştınız, nasıl oldu da Hitlerden-Nazilerden beter oldunuz. Binlerce yıllık yaşadıklarınızdan hiç mi ibret almadınız hiç mi insanlık adına ders çıkarmadınız.  

Hani bir vakitler Rabbimiz sizlerden misak almıştı da: Allah’tan başkasına tapmayacaktınız, ana-babaya, yakın akrabaya, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaktınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı verecektiniz. Hani cana kıymayacak yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayacaktınız. Ne oldu da ahdinizi bozdunuz, sözünüzden döndünüz, yeryüzünde bozgunculuk çıkardınız ve hâlâ da bunlara devam ediyorsunuz. Ne zaman size bir uyarıcı gelse nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirse, hakkı söylese hep yalanladınız hep öldürdünüz. Filistin’de yaptığınız gibi, El – Mamedani hastanesindeki masumlara yaptığınız gibi. Attığınız bombaları bile yalanlarınızla Hamasın üzerine atmaya, adeta bütün dünyayı medyanızla uyutmaya çalıştınız.

Bizler Filistinli bir bebek için gözyaşı döktüğümüz gibi, İsraili bir çocuk içinde göz yaşı dökmesini biliriz. Bizler Filistinli bir masum için üzüldüğümüz gibi İsraili bir masum içinde üzülürüz. Çünkü biz mumin ve muvahhid kullar olarak, Rabbimize verdiğimiz ahdi yere düşürmüyoruz, Çünkü biz vicdanlıyız, çünkü biz inançlıyız, çünkü biz insanız. Sizler gibi Gazze de yaşayanların hepsi hayvandır katledilmelidir diyecek kadar şuurumuzu, vicdanımızı ve insanlığımızı kaybetmiş değiliz.

Onca böbürlenmenize, kibrinize ve üstün teknolojinize rağmen nasıl olurda böylesi bir darbe alabildiğinize mi şaşırıyorsunuz. Büyük bir öfke ve zilletle masumlardan mı intikamınızı alıyorsunuz. Hani siz seçilmiş üstün ırk olduğunuzu iddia ederek Allah a eli bağlanmış demiştiniz ya Âlemlerin Rabbi olan Allah ta sizin söylediklerinize karşılık “ Esas eli bağlı olanlar onlardır demişti” ve azgınlıklarınızı arttırmış söyledikleriniz yüzünden sizleri lanetlemişti. 

Sizler seçilmiş üstün bir ırk değil azgınlıklarınız dolayısı ile lanetlenmiş bir milletsiniz bizim gözümüzde. Sizlere vadedilmiş ve sahip olabileceğiniz tek yer kâfirler ve zalimler için vadedilmiş cehennem çukurudur, cehennem ateşidir, Allahlın gazabıdır. 

Ey Yakup’un çocukları, ey vicdan sahibi ve Allaha verdiği sözü unutmayanlar Masumların katline sessiz kalmayın, bu zulme ortak olmayın, Siyonistlere, SİYONAZİSTLERE destek verdiğinizde daha önce başınıza geldiği gibi Allah’ın gazabını üzerinize çekeceğinizi hatırlayın.

Batının ve ABD’nin ikiyüzlülüğü ve bu zulme çanak tutması bizlere tekrar gösterdi ki küfür tek millettir. Ama ne yazıktır ki tek millet olması, ümmet olması gereken Müslümanlar ise parça parçadır.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde 

“Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez.(5/Mâide 51)”.

Bir başka ayetinde 

“Onlar ki müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet mi arıyorlar? Hiç şüphesiz, izzetin tamamı Allah’a aittir. (4/Nisâ 139”

Son olarak

“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim de böyle yaparsa onunla Allah arasında  hiçbir bağ kalmamıştır……” (3/Âl-i İmran 28)

Buyurmaktadır.

Tüm Müslüman ve vicdan sahibi halklar tepkilerini sokaklarda vermekte. Dünyanın her yerinde protestolar yapılmaktadır. Şimdi sıra hükümetlerde yöneticilerdedir. Artık kınama, ayıplama, lanetleme devri bitmeli ve fiili reel tepkiler ortaya konmalıdır. Bu kapsamda Derhal İsrail konsoloslukları kapatılmalı, İsrailli yöneticilere karşı soykırım davaları açılmalı, güvenlik sorunu haline gelen Amerika’nın İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılmalıdır. 

Ne Mutlu Gazze’ye ki Rablerine verdikleri sözü yere düşürmediler. Onurlu bir mücadeleyi zillet içinde yaşama tercih ettiler. İslamın izzetini yere düşürmediler. Zihinlerinde Siyonist pranga taşıyanlar, yüreklerinde işgale uğrayanlar bunu asla anlayamazlar. 

Yaşasın Gazze ! Yaşasın Özgür Filistin! Yaşasın İslam!

Duâ metni:

Rabbenâ, yâRabbenâteqabbelminnâinnekeente's-Semî'u'l-Alîm.

Rabbenâ, lâ tüzığqulûbena, ba'de iz-hedeytenâ ve heblenâminledünkerahmeh;

innekeente'l-Vehhâb.

Rabbenâefrığaleynâsabran ve sebbiteqdâmenâ, f'ensurnâale'l-qavmi'l-kâfirîn.

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta'nâ;

Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâısrankemâhameltehûale'llezîneminqablinâ;

Rabenâ ve lâ tuhammilnâmâ lâ tâqatelenâbih; va'fuannâ, v'ağfirlenâ, v'erhamnâ,

ente Mevlâ-nâ; f'ensurnâale'l-qavmi'l-kâfirîn.

Ey Âlemlerin Rabbi,

Ey Erhamü'r-Râhimîn,

Ey Ahkamü'l-Hâkimîn!

Ey, 'Rabbimiz Allah'tır' dediği için ezâ ve cefâ gören; zulmedilen,

yurtlarından sürülen, katliama uğrayan mazlumların, mutaz'afların Rabbi!

Yalnız Sana sığınıyor ve yalnız Senden yardım diliyoruz.

Ey Hayr'ün-Nasirîn; Yardım edenlerin en hayırlısı!  

Ey Müste'ân; Yalnız kendisinden yardım istenilen!

Ey Hâfiz; Koruyan!

Ey Kadîr!

Ey Muktedir!

Ey Kavî!

Ey mazlumların Rabbi!

Zalimler gürûhuna karşı, mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım et!

Ey Allah'ım, bozguncular gürûhuna karşı bize yardım et!

Kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et!

Küresel istikbâra karşı bize yardım et!

Ümmet-i Muhammed'i ve kahraman intifâda erlerini sahipsiz bırakma Allah'ım!

Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi, onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder!

Bizi zâlimlerin elinde rezil ve rüsvâ eyleme Allah'ım!

Bizi inkârcıların elinde oyuncak eyleme Allah'ım!

Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden, inkârcı zâlimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah'ım!

Ey Hayr'ül-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/en hayırlı/en iyi olan!

İnkârcı Siyonist zalimlerin ve onların hâmisi ve en az onlar kadar zalim olan Amerikalı emperyalistlerin, insanlar ve inananlar için hazırladığı tüm tuzakları boşa çıkar!

Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım!

Ey AzîzünZüntikâm; Daima galip ve yüce intikam sahibi!

Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in ve Azrail'in Rabbi!

Zalimlere, yaptıklarının karşılığını öbür dünyada vereceğin gibi bu dünyada da ver!

Allah ve Resûlüyle savaşanları, Allah'ın diniyle, kitabıyla savaşanları,  "Rabbim Allah'tır" diyenlerle savaşanları bu dünyada da rezil ve rüsvâ eyle!

Ey Şedîd'ül – Azâb; Azâbı en şiddetli olan!

Ey Şedîd'ül – İkâb; Cezâsı en şiddetli olan!

Ey Şedîd'ül – Mihâl; Tuzağı en şiddetli olan!

İnkârcı ve işgalci zâlimlere, Siyonist katillere ve destekçilerine çetin ve şiddetli azâbını, gazâbını ve yakalamanı göster!

Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordularını yerle bir ettiğin gibi; Mescid-i Aksâ'yı yıkmaya çalışan Siyonist işgal ordularının üzerine de gönder Ebâbil kuşlarını!

Ya Rabbi! Buyuruyorsun ki;"Onlar acıklı azabı görmeden iman etmezler";

O halde, acıklı azabınla inkarcıların, zalimlerin, hainlerin kalplerine korku sal!

Yâ Rabbi, Nuh Peygamber'in yalvardığı gibi Sana yalvarıyoruz:

"İnsanları Allah'ın yolundan saptıranların saltanatlarını silip süpür" Allah'ım!

Ve "Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi bırakma! Çünkü onları bırakırsan, sana kulluk edenleri saptırırlar ve yalnızca fesatçı ve inatçı nankörlere hayat verirler!"

Ey Allah'ım! "Zulüm işleyenleri ise her zaman helâke uğrat!"

Ey gücü her şeye yeten, kudreti her şeye kâdir olan Allah'ım!

Ey Mâlik'ül Mülk; egemenliğin gerçek sahibi!

Sen, egemenliği dilediğine verir, dilediğinden alırsın!

Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın!

Alçakça yöntemlerle Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam eden ve nihayet, tekerlekli sandalyeye mahkum ama Allah aşkıyla, intifada aşkıyla dolu yüreği hiçbir engel tanımayan Şeyh Ahmed Yasin'i de hunharca şehid eden Siyonist zalimleri yerin dibine batır Allah'ım!

Ey Serî'ül – Hisâb; Hesabı çabucak gören!

Ey Vâhid'ül-Kahhâr; Kahr u perîşân eden yegâne güç!

Ey Cebbâr; İstediğini zorla yaptıran!

Zâlim inkârcıları, Siyonist katilleri ve küresel zorbaları kahr-u perişan eyle!

Onların azabını erteleme Allah'ım; onların azabını çabuklaştır Allah'ım!

Ve yâ Rabbi, Biz inananları bağışla!

Rahmetini esirgeme üzerimizden…

Âmîn! Ve selâmünale'l-murselînve'l-hamdülillâhiRabbi'l-Âlemîn.

Tüm şehitlerimiz için, tüm Filistinli şehitlerimiz için

veşehid Şeyh Ahmed Yasin'imiz için El-Fâtiha!

Önceki ve Sonraki Haberler