Gaziosmanpaşa Özgür-Der'de Gaybi Varlıklar Konuşuldu

Gaziosmanpaşa Özgür-Der'de Gaybi Varlıklar Konuşuldu

Özgür-Der Gaziosmanpaşa aylık müzakereli seminerlerinde Şenel Mutlu ‘’ Melek, cin, şeytan gibi gaybi konulardaki modern ve geleneksel hurafeler‘’ konusunu işledi.

Şenel Mutlu öncelikle gayb aleminde ki varlıklarla ilgili bazı ayetlerin meallerini vererek başladığı konuşmasında gaybe iman konusuna vurgu yaptı.

Konuşmacı gaybi konularda asla rağmen usul konulamayacağını asıl kaynağında korunmuş vahiy olan Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti.

Meleklerin yaratılış cevherini bilemeyeceğimizi belirten Şenel Mutlu Şeytanın, iblisin cinlerden olduğunu cinlerinde dumansız ateşten, zehirli ateşten olduğunu söyledi. Ancak bu ateşinde mahiyetinin bilinemeyeceğini belirtti.

Meleklerin Hz.İbrahim, Hz.Lut ve Hz. Meryem'e insan şeklinde göründüğünün Kur'an'da beyan edildiğini ancak Hz. Muhammed ve Diğer rasullere nasıl geldiği ile ilgili bilgimiz olmadığını belirtti.

Meleklerin görevleri ve özellikleri ile ilgili Kur'ani bilgileri verdikten sonra cinler konusunda bilgi aktarırken cinlerin, duyularımızla algılayamayacağımız gaybi varlıklar olduğunu, cinlerin akıllı ve iradeli varlıklar olup kendi cinslerinden rasuller gönderildiğine (En'am 130)değinildi.

Cinlerle ilişki kurduklarını iddia edenler, insanların haklarını gasb edenlerdir ve kullandıklarını söyledikleri de  kendileri gibi insanlardır diyerek Emperyalist güçlerin işbirlikçilerini kullanmaları ile örneklendirdi.

Şenel Mutlu aydınlanma döneminde kalbe dayalı ontolojik(Varoluş ilmi- varlık bilgisi)bakışın salt akla dayalı sınırlı olanı terk ettiğini, bunun da modern hurafeleri (Demokrasi,Laisizm,Liberalizm)ürettiğini söyledi.

Akıl ve insan merkezli bir ''Dinsizlik dini'' oluşturuldu. Bu durum dinlerin kimyasını bozdu. Bu dinsizlik dini ayrıca ikiyüzlülük, ahlaksızlık ederek tamamen yok edemediği dinin argümanlarını kullandı. Örneğin namazı yok edemediler''el çırpıp ıslık çaldılar'' 1923-1938 Türkiyesi'ne ''Altın Çağ''(Sahabe dönemine atıfla)dediler.

 ''AVM lerde huriler(tezgahtarlar)güler yüzleri ile sizleri bekliyor.'' Gibi modern sapmalar, müzik, futbol, sanat starları tanrıları, mabetleri oluşturuldu.

Şenel Mutlu modern sapma ve hurafelere sufizmden ve modern dönem müslüman aydınlar diye tanımlanan kişi ve akımlardan örnekler vererek tamamladı.

Samimi bir ortamda geçen seminer katılımcıların sorduğu sorulara verilen cevap ve yapılan açılımlarla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler