Gaziosmanpaşa Özgür-Der'de “Temel Kaynağımız Kur'an” Semineri

Gaziosmanpaşa Özgür-Der'de “Temel Kaynağımız Kur'an” Semineri

Gaziosmanpaşa Özgür-Der 2016/17 yılı eğitim dönemi programlarından “Vahiy-Bilgi-İlim” üst başlığı ile “Temel Kaynağımız Kuran” konusu Fevzi Zülaloğlu’nun anlatımı ile gerçekleştirildi.

Fevzi Zülaloğlu sunumunda özetle şu konulara değindi;

Kuran niçin indirilmiştir? Kuranı nasıl anlamalıyız? Kuranı nasıl okumalıyız? Kur'an tek kaynak mıdır? Sünnet ve Hadis, Kuran ve Resulullah

Kuran'ın Kavlun fasl ( Ayırt edici söz) Tarık 13

Ahsenül  Kavi (En güzel söz) Zümer 18

Ahsenül Hadis (En güzel söz) 

Kavlün segil (Ağır sorumluluk yükleyen söz ) Müzzemmil  5 olduğu  ve

Kur'an'ın dosdoğru yolu göstermek için (Bakara 2) Dirileri uyarmak, Gaflet uykusundan uyandırmak için (Yasin 70) Doğruyu ve Yanlışı ayırt etmek için (Furkan 1) Manevi hastalıklara şifa olması için (Enfal 24) Düşünüp anlamak için (İsra 41) indirildiği ve

Kur'an'ın nasıl okunması hususunda yine kuran'ın söylediği biçimde yani Teberri ile okumak (Nahl 98-100) Tezkiye; arınmak ve arındırmak için (Enam 25 Neml 2-3),Tezkira; Asli sorumluluklarımızı öğrenmek için (Rad 28), Tefekkür Tedebbür  Tefekküh için (Ali İmran 191), Tebyin-Tebliğ  için ; Açıkça gizlenmeden (Nahl 44) okunması gerektiği ve Kuran'ın tek kaynak olmadığını temel kaynak olduğunu, Gölge kaynak olmadığını asıl kaynak olduğu, Sünnetin ise paralel kaynak değil yürüyen kaynak olduğu belirtildi.

Ayrıca Kuran'ın rabbinin Allah olduğu Şahidinin ise resulullah olduğu, İctihadın aklın cihadı, icma ve kıyasın ise ictihadın meyveleri olduğu vurgulandı.

Sünnet bağlamında ise Sünnetin kuran'ın yaşama dönüşmüş hali olduğu ve sünnet olmadan kurban, hacc, tavaf, vakfe, itikaf, orucun başlangıcı ve zamanı ayrıca gün sayısı, Cuma namazının örneğin sabah mı öğlen mi akşam mı kılınacağı üzerine birçok itilaflarla karşılaşılacağını bugün ise bu konuların resulullahın belirlediği süreler içinde yapıldığı ve  icma ile kabul edildiği belirtildi.

Konuşmanın sonunda ise rivayetlerin kurana arz edilmesinin daha sağlıklı olacağı ve toplam 23 ayette resule itaat edin denildiği halde peygamberimizi ara kablosu ve postacı olarak gören  mealciliğin yanlış olduğu orta yolun ise ne rivayetçilik ne mealcilik olduğu islamın kuran olduğu resulün yaşadığı gibi onun sünneti ile yaşanacağına vurgusu yapılmıştır.   

Özetle;

- Kur'an tek kaynak değil temel kaynaktır,  gölge kaynak değil asıl kaynaktır.

- Sünnet paralel kaynak değil yürüyen kur'an'dır.

- Kur'an'ın rabbi allah şahidi rasulullah'tır.

- İctihad aklın cihadıdır (icma, kıyas ictihadın meyveleridir)

Soru ve katkılarla daha da kıymetli hale gelen sunum selam ve dua ile sonlandı.

Önceki ve Sonraki Haberler