Gaziosmanpaşa'da "İman Oluşturmada Temel Kaynak" Semineri

Gaziosmanpaşa'da "İman Oluşturmada Temel Kaynak" Semineri

Özgür-Der Gaziosmanpaşa aylık müzakereli seminerlerinde Şenel Mutlu tarafından "İman Oluşturmada Temel Kaynak" konusunu işledi.

Şenel Mutlu sunumunu 7 kavram etrafında yaptı. ''Vahiy, Akıl, Salim hisler, İlah, Rab, Ubudiyet, Din'' öncelikle bu kavramların etimolojik anlamları anlatıldı. Ayet (Vahiy) kavramı, münzel vahiy (nebevi vahiy) ve fıtri vahiy olarak iki ayrı tasnif edildi. Fıtrat ile nebevi vahiy arasındaki sıkı bağ olduğu vurgulandı.

Vahye (Kur'an-ı Kerime) ihsan merkezli olarak aşağıdan yukarıya anlama çabalarının "saf tarihselcilerin" yanlış yaklaşımı olduğu örneklerle anlatıldı.

Şenel Mutlu vahiy akıl ilişkisini şöyle bir örnekleme ile anlattı ''Vahiy ışık (Kur'an'daki ifadesi ile nur), akıl ise gözdür. Işık olmadan göz (basiret) hiçbir şeyi dosdoğru algılayamaz'' dedi.

Gerek "Saf tarihselcilerin gerekse tarih üstücülerin Kur'an-ı Kerimi kendi kabullerini onaylatacakları bir noter konumuna düşürdüğü vurgulandı. Her iki ''Onli Kur'ancılar''vahye tarihte kalmış bir fosil, Hatıra veya tarih üstücülerde olduğu gibi yaşanmamış, şahitliği yapılmamış sembol, mecaz anlatımlar olarak gördüler. Konuşmacı  bu görüşlerin yanlışlığını çeşitli ayetlerle açıklayıp örneklendirdi.

Kur'an'ın korunmuşluğuna vurgu yapan Şenel Mutlu Kur'anın temel kaynağımız olduğunu tek kaynak olmadığını, tarih, siyer, magazi, pozitif ilimler gibi araçların temel kaynağımız vahiy ile bağlamasının yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kurtubi'den örnekle Kur'anın anlaşılmasının hayata uygulanmasının ezberlenmesinden daha kolay olduğu vurgulandı.

İlah kavramı Meryem 81, Yasin 74, Kasas 74 ayetleri çerçevesinde açıklandı.

Vahyin hayatı bütün yönleri ile kuşatması gerektiği bunun tevhidin gereği olduğu vurgusu üzerinde duruldu. Allah'tan başka egemenlik sahibi olmadığı, afaki aleme müdahil olan Rabbimizin enfüsi aleme (Nefislerimize, itikadımıza, yaşamımıza, amellerimize)de yön verdiği, yol gösterdiği vurgulandı. Bu durumun Allah'ın tek ilah, tek rab, ibadete layık tek mabud olduğu ayetlerle izah edildi.

Din kavramı ''Eddin'' (Allah'ın dini, hak din, gerçek din, doğru din, rasullerin dini, makbul din) olarak ifade edilip, bunun dışındaki anlayış, inanç, kanun, otorite, hüküm, hukuk sistemi, yaşam tarzlarını ise batıl dinler olarak belirtildi.

''EDDİN'' ile dinler arasında diyaloğ olamayacağını Eddinin (islamın) ancak şahitliğinin, tebliğinin yapılacağının vurgusu yapıldı. 

Samimi bir ortamda geçen seminer katılımcıların sorduğu sorulara verilen cevap ve yapılan açılımlarla son buldu.

Bir sonraki program "İman ve amel bütünlüğünde usül." Şenel Mutlu'nun sunumuyla gerçekleştirilecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler