Hasköy Özgür-Der’de “Dinde İhlas” Konuşuldu

Hasköy Özgür-Der’de “Dinde İhlas” Konuşuldu

Hasköy Özgür-Der, yeni dönemine öğrenci sohbetleriyle başladı. Haftalık olarak yapılan öğrenci sohbetlerinde 20.10.2016 Perşembe günü "Dinde ihlâs" konusu işlendi.

Sohbet Ali Haydar Adlım tarafından verildi.  Adlım sohbetinde;

"İslam samimiyet dinidir. Samimi olanlar bu dinde yer edebilir ve hayr üretebilir. Her amelimizde samimiyet gereklidir. Samimiyet amellerin özünü kabul edilebilirliğini gösteren delildir. Eğer bir dinde samimiyet yoksa, eğer bir davada samimiyet yoksa eğer bir ticarette samimiyet yoksa, eğer bir amelde samimiyet yoksa, eğer bir idarecilikte adaletle birlikte samimiyet yoksa bunların hepsi eksiktir makbuliyeti yoktur. Şüphesiz Allah Resulu bir hadis-i şerifinde, cehennemde en azgın ateşte yananların bildiği halde bilgisiyle iman etmeyen Samimiyetsiz kişiler olduğunu söyler. Başka bir rivayette ise "din samimiyettir." der. Allahu Teâlâ hiçbir zaman sayısal açıdan çok olunmasına ehemmiyet vermemiştir. Aynı zamanda samimiyeti az olanın çokluğu sadece kitaptaki çoğunluk ayetlerine tekabül edeceği bilinen bir gerçektir. Hangi konumda olursak olalım eğer İslami gayretlerimizde hizmetlerimizde samimi olmazsak kökü kopuk koca bir çınara benzeriz ki bu çınar hiçbir zaman ufacık bir rüzgar esintisine bile dayanamaz. Samimi olduktan sonra hicrette resulullaha tek başına yoldaş olmak yeterlidir. Şayet samimi olmazsak uhudda, bedirde, hendekte resulullahı yalnız bırakan yüzler olmak hiçbir anlam ifade etmez." dedi.

Gençlerle yapılan sohbet sonunda, Allah'tan samimiyetimizin arttırması ve bu samimiyette devamlılığımız için dua edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler