"Cemaati Oluşturan Temel Dinamikler ve Asgari Şartlar"

"Cemaati Oluşturan Temel Dinamikler ve Asgari Şartlar"

Özgür-Der İzmir Şubesinin 2 haftada bir düzenlemekte olduğu seminer programının bu hafta ki konuğu Özgün-Der ’den Hamza Akdeniz oldu.

Cemaati Oluşturan Temel Dinamikler ve Asgari Şartlar başlıklı sunumunu yapmak üzere konuşmasına başlayan Hamza Akdeniz; cemaatin toplamak, derlemek, cem etmek, bir araya getirmek anlamlarına geldiğini ve belli bir inanç ya da amaç güderek bir araya gelmiş insan topluluğuna cemaat denileceğini söyledi. İslami literatürde ise cemaat, Allah'ın indirdiği vahyi hayatı inşa etmede merkez kılan, Hz Peygamber(a.s)'in asr-ı saadette oluşturmuş olduğu güzide cemaati tüm boyutlarıyla örnek alan Müslümanların bir araya gelerek ortaya koydukları kardeşlik esaslı birlikteliklerdir. İslam tarihi boyunca asr-ı saadet örneğinde ki cemaat formu devam ettirilmeye çalışılmış ve zaman zaman ifsad dönemleri yaşanmış olsa da İslam cemaati öncü şahsiyetlerin çabalarıyla ve Allah'ın yardımıyla tarih boyunca hiçbir dönem cemaatsiz kalınmamıştır. Zaten Kuran-ı Kerim'in kıyamete kadar baki olması da kıyamete kadar Müslümanların cemaat ihtiyacından beri olamamaları ile alakalıdır. Biz Müslümanların bugün cemaat olmak için elinde öncelikle üzerinde şüphe olmayan Kuran-ı Kerim bulunmaktadır. Bununla birlikte Hz Peygamber(as)'in sözleri ve uygulamaları, âlimlerin katkıları, çabaları ile gelişen 14 asırlık külliyat bulunuyor. Bizler yeni bir şey keşfetmiyoruz ve bizler türedi değiliz. Tarih boyunca süren İslam cemaatinin parçasıyız ve takipçileriyiz. Cemaat olabilmenin önceliği bu bilinçte olmak ve buna inanmaktır diye konuşan Hamza Akdeniz sözlerine konuyu açıklayıcı ayet ve hadislerle devam etti. 

"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır." (Ali İmran 103-104) "Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır." (Bakara 177) Hz Peygamber (as) şöyle buyuruyor; Allah'a yemin olsun ki kendi nefsi için istediği şeyi kardeşi içinde istemedikçe gerçek iman etmiş sayılmaz başka bir hadis ise; İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirilerinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Cemaatin pratiğini bu ayet ve hadisler belirlemeli diyerek sözlerine devam eden Akdeniz, İslami Cemaatin temel dinamiklerini ise şöyle sıraladı:

1)Bilinç

2)Kardeşlik

3)Aidiyet

4)Fedakârlık

5)Samimiyet

6)Ehliyet ve Liyakat

7)Güvenilirlik

8)Ahlak

9)İstişare

10)İnfak

Bu başlıklar hakkında açıklamalar ve örneklendirmeler yapan Hamza Akdeniz; İslami Cemaatin ideolojik bir tartışma kulübü ya da salt maneviyatçı bir anlayışı kabul etmediğini belirterek Mümin olmamızın temel gereği birlikte olmak, Allah'ın ipine topluca sarılmak, yardımlaşmak ve dayanışmak ve sonuçta tevhid eksenli bir iman ortak paydasında vahdeti gerçekleştirmektir. Bütün müminlerle birlikte İslam kardeşlik hukuku içinde bütünleşip güç birliği yaparak, topluma, siyasete emri bil maruf ve hakkın şahitliğini yapacak vasat ümmeti oluşturmak imani sorumluluğumuzdur. Bu hedefe ulaşma yolunda malımızı, canımızı seferber etmek ve bu hal üzere ölmek ancak Rabbimiz tarafından mazeret sayılabilir temennisiyle sözlerini sonlandıran Hamza Akdeniz sunumunu tamamladı.

Önceki ve Sonraki Haberler