‘’Değişen Siyaset ve Mücadele Anlayışımız’’

‘’Değişen Siyaset ve Mücadele Anlayışımız’’

Özgür-Der İzmir Şubesinin düzenlediği seminer programında ‘’Değişen Siyaset ve Mücadele Anlayışımız’’ konusu konuşuldu.

Nurcan Büyük'ün sunduğu programda Siyaset kavramı, Müslümanların dün ve bugün kavrama ilişkin yaklaşımları, sistemle kurdukları ilişkiler, mücadele amaç ve araçları ve bu bağlamda gerçekleştirilen son dönem tartışmalara yer verildi.

Türkiye'de Müslümanların sisteme dahil olma tarihini kısaca özetleyerek konuya giriş yapan Nurcan Büyük özellikle Müslümanların sistemle ilişkisinde temel belirleyici rolün resmi ideolojinin ağır baskı ve zulmünün olduğunun altını çizdi.

Siyaset ve Değişim kavramlarının iç içe olduğunu, İslam'ın ''ihya'', ''ıslah'', ''teceddüt'', ''tekamül'' gibi kavramlarla meseleye çok geniş bir alan içerisinde yer verdiğini ifade eden Nurcan Büyük, peygamberler örneğinden yola çıkarak Uluhiyet, Ubudiyet ve Ahiret gibi meselelerde ki tek sesliliğe rağmen tebliğin araç ve yöntemlerinin bulunulan zaman, mekan ve siyasi konjoktüre göre farklılık arz edebildiğini söyledi. Tarihsel süreçlerde değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ancak değişimin hangi niteliksel zeminde gerçekleştiğinin önem arzettiğini, değişimin belli bir usul ve kurallar dairesi içinde gerçekleştirilmesinin gerektiğini, sistemle mücadelede siyasal tavır ve kullanılan araçların vahiyle yasaklanmış bir gerekçesi olmadığı müddetçe içtihadi bir mesele olduğunu hatırlattı.

Son dönem tartışmalarda Mümtazer Türköne, Ruşen Çakır, Mücahit Bilici, Cihan Tuğal gibi isimlerin sıkça dile getirdikleri, İslamcılığın kıyamete değin bittiği, Müslümanların AK partiyle kurdukları ''gönüllü rıza'' ilişkisiyle birlikte muhalif ve devrimci düşüncelerinden vazgeçip sisteme entegre oldukları iddiasının gerçeği yansıtmaktan öte bir hayali ifade ettiğini belirten Büyük, İslami cemaatlere yöneltilen eleştirileri, dünün tarihinden, bugünün siyasal ve sosyal zemininden kopartarak gerçekleştirmenin her şeyden önce eleştiriyi yapanları gerçekten uzaklaştırdığını, aynı zamanda bu eleştirileri iştahla yapan kesimlerin durdukları yerin, amaçlarını anlamak açısından da önemli olduğunu söyledi.  

 Her beşeri faaliyetin bünyesinde iniş ve çıkışları barındırması münasebetiyle İslamcılığın da iniş ve çıkışlar yaşamasının doğal ve tabii olduğunu, söyleyen Nurcan Büyük, çıktığımız yolun tehlikelerinden haberdar olunmasının önemli olduğunu ancak bunun bizi mücadeleden alıkoymaması gerektiğini, müslümanlar ve İslamcılık hakkında yapılan tüm karalamalara, üretilen karamsarlığa karşı İslamcılar ve İslamcılığın bugün sadece Türkiye de değil dünya ölçeğinde de ABD'ye, İsrail'e, AB'ye, BM'ye kısaca küresel emperyalizme karşı en yüksek itirazı yükselten yegane duruş olduğunu ifede etti.

Konuşmacı son olarak siyasetimizin temel düsturların biri olan ''Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir'' ayeti gereğince mücadeleyi gerçekleştirmek için cemaat olmanın önemine dikkat çekerek konuşmasını bitirdi.

 

nurcan_buyuk1.jpg

 

nurcan_buyuk2.jpg

nurcan_buyuk3.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler