İzmir Özgür-Der Eğitim Çalışmaları Başladı

İzmir Özgür-Der Eğitim Çalışmaları Başladı

Özgür-Der İzmir Şubesi 2015-2016 dönemi alternatif eğitim çalışmaları, Rıdvan Kaya'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Toplumsal Mücadelede Cemaat Olmanın Önemi' başlıklı seminerle başladı.

Rıdvan Kaya konuşmasına Kuran'ın ümmeti nasıl tanımladığı anlatarak başladı ve cemaat bilincine sahip olmanın ihtiyari olmadığını, İslami olma iddiasını taşıyan her müminin, belli mahrumiyetler sonucu fert olarak kalmış olsa dahi bu bilinçle ümmetin bir parçası olarak kendisini görmesi gerektiğini söyledi. Müslüman olma iddiası benimsendiğinde toplumsal şahitlik boyutu zorunlu olarak ortaya çıkması gerekmektedir, bu da örgütlü bir şekilde hareket eden şirk güçleri ile karşı karşıya gelinmesi sonucunu doğuracaktır. Bu doğrultuda İslam düşmanlarının sistematik, örgütlü gücüne karşılık Müslümanların da bilinçli, donanımlı ve örgütlü olmaları gerektiğini belirten Kaya, Kuran-ı Kerim'de 'bünyanun mersus' kavramıyla ifade edilmiş olan birbirine bağlılığın, Müslümanlar nezdinde en üst düzeyde yaşanmasının kendileri için zorunluluk olduğunu söyledi.   

Zulme karşı mücadele ve toplumsal dönüşümün öncülüğünü üstlenme misyonunu, örgütlü ve nitelikli bir kadroya sahip olan ve ancak cemaat mekanizmasıyla hareket eden topluluklar başarabilirler. Ve bu dönüşümün uzun soluklu mücadeleler sonucunda gerçekleştiğini söyleyenRıdvan Kaya, mücadele süreçlerinin beraberinde bedel ödemeyi zorunlu kıldığını belirterek az yada çok bedel ödenmeksizin sürdürülebilen bir mücadele olamayacağını söyledi.

Yaşadığımız dünyada küresel ve yerel ölçekte kafirler; Suriye gibi yerlerde İslam'ı yaşama çabasında olan Müslümanları katlederken, farklı coğrafyalarda ise yaşam biçimlerini dayatarak Müslümanları mahkum etmeye, kimliksizleştirmeye, uzlaşma zilletine zorluyorlar. Bu mevcut duruma direnebilmek, birlikte karşı durabilmek için öncelikle akidevi netliğe ve ümmet bilincine sahip olmamız ve bir takım zaaflarımızla yüzleşmemiz gerektiğini söyleyen Rıdvan Kayazaaflarımızı; düşünsel yetersizlikler, dava bilincine sahip olmamak, ahlaki zayıflıklar, bireycilik, dünyevileşmek şeklinde sıraladı ve bu zaafları aşmak için hayatımızın merkezine ibadi bilincimizi yerleştirmeli, ataleti terk etmeli ve Rabbimizin rahmetinde ümit kesmemeliyiz diyerek sunumunu tamamlayan Kaya, soru ve cevap kısmında güncel meselelere de değinerek konuşmasını tamamladı. 

izmir-20151025-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler