İzmir'de "İbadet Algısı" Semineri

İzmir'de "İbadet Algısı" Semineri

Özgür-Der İzmir Şubesi alternatif eğitim seminerleri, Özgür-Der Akhisar Temsilcisi Ahmet Düzgün'ün "İlk Kur'an Neslinde ve Günümüzde İbadet Algısı” başlıklı sunumuyla devam etti.

"Kur'an'ın en temel vurgusu ve seslenişi tevhiddir" diyen Ahmet Düzgün "Bunu bir ağaç olarak kabul edersek bunun en önemli bölümünü kulluk bilinci (ibadet) oluşturur. İbadet kavramı itaat etmek, kulluk yaparak acziyetini bilmektir. Istılahî anlamda ise Allah'a karşı saygının en üstü ve kabul görenidir" şeklinde konuştu.

Düzgün, sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak Kur'an'da Allah'a ibadet ve başka güçlere ibadet olarak kullanılır. İlk nesil, ibadeti yalnızca Allah'a has kılma eksenli anlamıştır. Cahiliyede de ibadet algısı vardı ancak içi boşaltılmış, sosyal hayata müdahalesi olmayan bir haldeydi. Şuayb peygamberin namazı, hayatla sıkı bir ilişki içindedir. Günümüzde ise ibadet algısı ilmihal yani İslam'ın beş şartı diye belirtilen namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet ile sınırlandırılmış. Allah Kur'an'da yalnızca kendisine ibadet edilmesini emreder. Bu bağlamda kulluk görevini yerine getirmenin şartları da belirlenmiştir. Ancak ibadet belirli bir zaman ve mekana hapsedemeyeceğimiz bir olgudur. Salih ameli sadece şekilsel ibadetlerle sınırlayamayız."

Namaz ve hac gibi ibadetlerin zaten var olduğunu ama vahiyle birlikte düzeltildiğini de hatırlatan Düzgün, "Önemli olan Peygamber örnekliğiyle düzeltilen bu formları, günümüzde de işlevsel hale getirebilmektir. Özellikle de cumhuriyet döneminde dine ve dini yaşamaya çalışana yönelik baskılar neticesinde pek çok yanlış anlayış ve abartılı bir din/sevap tasavvuru ortaya çıkmıştır. Müslümanlar da anlam daralmasına uğrayan ibadet kavramının sahip olduğu kuşatıcı manayı hayatlarının her alanında yaşamalı ve örneklik oluşturmalıdırlar."

Katkı ve soru bölümünün ardından seminer sona erdi.

Fazlı İnderin / Haksöz-Haber

Önceki ve Sonraki Haberler