"Kur’an Neslini İnşa Sorumluluğu’’

"Kur’an Neslini İnşa Sorumluluğu’’

Özgür-Der İzmir Şubesi hanımlara yönelik eğitim programlarına başladı. Programın ‘’Kur’an Neslini İnşa Sorumluluğu’’ başlıklı ilk seminerini Şube Başkanı Nurcan Büyük sundu.

Özgür-Der İzmir Şubesi hanımlara yönelik eğitim programlarına başladı. Programın ''Kur'an Neslini İnşa Sorumluluğu'' başlıklı ilk seminerini Şube Başkanı Nurcan Büyük sundu.

Büyük; ''Merhum Seyyid Kutup; Yoldaki İşaretler kitabında; ümmetin asli kimliğini yitirmiş, cahili sistemler tarafından kuşatılmış ve Kur'an merkezli bir toplum olmaktan uzaklaştırılmışlığından bahsederek; vahyin mesajını yaşamlaştıracak bir Kur'an Nesli inşa etmenin sorumluluğunu dile getirmiştir.

İlk dönem Müslümanları, mesajı diri tutma yolunda bir canlılık ve dinamizme sahiptiler. Hicri 4.yy dan dan sonra ise; bu dinamizm, saltanatın kurumlaşması, toprak genişlemelerine paralel yaşanan cahili sapmalar gibi nedenlerle korunamadı, vahyin mesajı bulandırıldı, iman giderek ferdileşti, ulus devlet yapılanmaları ile de durum perçinleşti.

Ancak; yeniden Kurani bir toplum ve tavır oluşturabilmek, tevhid ve adaleti hakim kılabilmek amacı ile çaba sarf eden İbn-i Teymiyye, Muhammed Abdulvahhab, Kadızadeliler, Afgani gibi öncüler çıkmış,tüm zaaf ve eksiklere rağmen ihya ve ıslah çabalarına katkı sağlamışlardır.

S.Kutup da ıslah çizgisinin devamı niteliğindeki Kur'an Nesli projesini geliştirip tamamlayamadan şehit edilmiştir.

Günümüz Müslümanlarının bu projeyi değerlendirip, geliştirmesi kulluk sorumluluğudur.

Ku'an Neslini oluşturma çabalarının yeterince gündemleştirilememesinin nesenlerini;

1-    Doğru din anlayışına yönelik çabalarımızın yetersizliği

2-    Kardeşliği, dayanışmayı ve bütünleşmeyi engelleyici Grupçu yaklaşımlar

3-    Pratikten ve toplumsal yaşamdan soyutlayıcı Mealci yaklaşımlar

4-    Yanlış toplum değerlendirmeleri ve tekfir hastalığı

5-    Sistemle ilişkilerde ya tamamen kopuk, soyutlanmış faaliyetler ya da sisteme entegre olmuş yapılanmalar

6-    Dünyevileşme kıskacı

7-    Müslümanların düşünce özgürlüklerinin sınırlarındaki ifrat ve tefrit yaklaşımlar

8-    Kur'an'a tarihselci, göreli yaklaşımlar şeklinde özetlenebilir.

Son olarak; geleneksel ve modern kirlerden arınmış, sünneti doğru anlamış, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış İslami şahsiyetler olarak, egemen sisteme muhalif tavır ve duruşlar sergileyecek modeller üretmeliyiz ''  şeklinde konuştu.

İzleyicilerden gelen soruların cevaplanması ile seminer son buldu.

İzmir Şubesi'nin hanımlara yönelik çalışmaları her ayın ilk Çarşamba günleri olmak üzere Dernek merkezinde devam edecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler