“Orta Doğu Intifadalarında İhvan'ın Yeri"

“Orta Doğu Intifadalarında İhvan'ın Yeri"

İzmir Özgür-Der’de yeni dönemde seminer programlarına “Orta Doğu intifadalarında İhvan'ın yeri” konusu ile başlandı.

İzmir Özgür-Der Başkanı Nurcan Büyük sezon boyunca yapılacak programlarla ilgili ayrıntılı bilgi vererek kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmasında Gençlik çalışmalarını da vurgulayarak çalışmaların bereketlenmesi için gayretlerimizin artmasını ve usûli çizgimizi güçlendirmemiz gerektiğini vurguladı.Bahadır Kurbanoğlu’nu tanıtarak konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Kurbanoğlu, konuşmasının başlarında İhvan’ın Mısır toplumunu ıslah edici ve ümmet bilincini yeniden tesisi için bir sorumluluk yüklendiğini ve bunu sağlamak için sistemin her alanında var olmaya çalıştığını ifade etti. Kurbanoğlu, İhvan’ın sendikalar ve meslek odaları kurduğunu, Mısır sathında okullar açtığını, gazete çıkardığını, fabrikalar kurduklarını ve bir alternatif ve deneme olarak çalışanlarını bu fabrikalara ortak ettiklerini ifade etti.  

Kuran’a dönüş, Kuran nesli gibi vurgularda bulunan Seyyid Kutub’un yaptığı cahiliye toplum analiziyle müslümanları tekfir etmediğini sadece bir durum tespiti yaptığını söyleyen Kurbanoğlu,Kutub’un cahiliye tanımında toplumdan hicretin olmadığını, toplumun zihniyetinden hicret edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Seyyid Kutub’un ortaya sunduğu tezlerin bulunduğu ortamın sosyolojisinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kurbanoğlu, Filistin meselesinin İhvan’ın Mısır dışına açılım yapmasında önemli bir rol oynadığını ve İslam dünyasında ilk anti-siyonist fikirlerin İhvan sayesinde oluştuğunu ifade etti. İhvan’ın sürekli rejim tarafından baskı altında tutulduğunu ve mensuplarının öldürüldüğünü ve hapse atıldığını belirten Kurbanoğlu ayrıca zaman içerisinde İhvan’ın içerisinde de ayrışmalar ve ayrılmalar olduğunu, Et-Tekfir Ve’l Hirre, Cemaati İslamiyye, İslami Cihad ve selefi hareketlerin İhvanın içinden çıktığını belirtti.Hareketin içerisinden farklı yapılar çıkmasına ragmen her zaman ana damarın korunduğunu ifade etti. Bizlerin yeniden tarih ve toplum değerlendirmesi yapması gerektiğini söyleyen Kurbanoğlu, İhvan ve Nahda hareketlerinin son zamanlarda birlikte yeni bir açılım çabası içerisinde olduğunun altını çizdi.

Program dinleyicilerin soru ve katkılarından sonra sona ermiştir.

Önceki ve Sonraki Haberler