Kocaeli Özgür-Der’de ‘Sünnetullah’ Konuşuldu

Kocaeli Özgür-Der’de ‘Sünnetullah’ Konuşuldu

Özgür-Der Kocaeli Temsilciliğinin düzenlediği bilinç seminerlerine bu hafta ''Sünnetullah'' başlığı altında Kübra Gökhan'ın sunumuyla devam edildi.

Özgür-Der Kocaeli Temsilciliğinin düzenlediği bilinç seminerlerine bu hafta ''Sünnetullah'' başlığı altında Kübra Gökhan'ın sunumuyla devam edildi.

Yol,Yöntem Allah'ın yasalaşmış uygulamaları, Allah'ın davranış biçimi gibi anlamları irdelenen Sünnetullah kavramı önce ''Tebdil / Değişme'' ve ''Tadlil / Sapma'' kavramları bazında ele alınarak Allah'ın yasalarında bir değişme ve sapma olmayacağı vurgulandı.

Ardından ''Rızıkta Sünnetullah'' , ''Hidayet ve Dalalette Sünnetullah'', ''Toplumsal mücadelede sünnetullah'', Fertlerin ve toplumların cezalandırılmalarında Sünnetullah'', ''Fertlerin ve toplumların yükseliş ve düşüşünde Sünnetullah'' başlıklarıyla Sünnetullah'ın tarih, toplum ve günlük hayatımızdaki yeri üzerinde duruldu.

Ayrıca Sünnetullah kavramının algılanışında karşılaşılan zaafların da müzakereye konu edildiği forumda determinizm etkisi ve Allah'ı yasalara hapsetme gibi hususlar üzerinde duruldu. Ek olarak insan fiillerinin kaynak ve değeri, kader ve irade gibi konularla da ilişkisi kurularak tespit ve değerlendirmeler yapıldı. Dua, iman, sabır ve sebat da konuyla ilgili üzerinde etraflı tahlillerin yapıldığı kavramlar arasındaydı.

Katılımcıların da sık sık fikir beyan ederek müzakere halinde devam eden panelde özetle şu vurgular öne çıktı:

 *Allah'ın yeryüzünün işleyişi ile ilgili tayin buyurduğu kanunlara-sebeplere sarılanların rızka ulaştırılmaları Sünnetullahtır.

* Allah'ın insanları zorlamaması ama arınmaya, adalete, iyiliğe, ıslaha yönelenlerin imana yönlendirilmeleri ve desteklenmeleri; zulme, azgınlığa ve ifsada yönelenlerin küfrün bataklığında boğulmalarına izin verilmesi Sünnetullahtır.

*Toplumsal kanunların hakkını verip gereğini yerine getirenlerin başarıya ulaştırılmaları… Bu kanunlara uygun bir çaba içinde olmayanların başarısızlığa mahkum olmaları ve yine bu kanunlara uyan gayret sahibi müminlerin ekstradan gaybi yardımlarla desteklenmesi Sünnetullah'tır.

*Allah'ın adil olduğundan bir toplum azgınlık etmedikçe o toplumlara verdiği nimeti değiştirmeyeceği… Onlar tuğyana sapınca, azgınlıkları derecesine göre kısmi ya da kökten yok edici helaklara duçar olmaları Sünnetullah'tır.

Haber: Yusuf Mutlu

Önceki ve Sonraki Haberler