'Ümmetten Ulusa, Ulustan Ümmete Sudan'

'Ümmetten Ulusa, Ulustan Ümmete Sudan'

Kocaeli Özgür-Der’in “Ümmetten Ulusa, Ulustan Ümmete Müslüman Coğrafya” başlığı altında iki haftada bir düzenlediği seminerler dizisinin sekizincisi Sudan oturumu dernek salonunda gerçekleştirildi.

Kocaeli Özgür-Der'in "Ümmetten Ulusa, Ulustan Ümmete Müslüman Coğrafya" başlığı altında iki haftada bir düzenlediği seminerler dizisinin sekizincisi Sudan oturumu dernek salonunda gerçekleştirildi.

Özgür-Der Sakarya Şubesinden Sezai Karakoç'un konuşmacı olarak katıldığı semineri Özgür-Der Kocaeli Temsilcisi Haşim Ay da müzakere edip katkıda bulundu.

Konuşmasında Sudan'a dair geniş bir çerçeve çizen Sezai Arıcıoğlu, ülkenin İslamlaşma süreci, ümmet tarihindeki etkinliği ve ümmetten ulusa doğru dönüşüm öyküsüne dair doyurucu bilgi aktarımları ve değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra çağdaş Sudan'da ulustan ümmete doğru ortaya çıkan dönüşüm süreçleriyle ilgili de dikkat çekici aktarımlarda bulunan Arıcıoğlu, bu bağlamda bölgede Kavalalı M. Ali Paşa'nın atraksiyonları, emperyalist işgalin yol açtığı yıkım ve emperyalizme karşı İslami direniş çabalarının güçlü bir halkası olarak Mehdi hareketi ve etkisine dair tespit ve tahliller yaptı.

Bağımsızlaşma dönemi ve sonrası Sudan'ında sistemin oluşum ve işleyiş biçimiyle ilgili de bilgi veren Sezai Arıcıoğlu, ülkede öne çıkan siyasal gelişmeler, süreçler ve önemli şahsiyetleri aktardı. Bu bağlamda Numeyri, Ömer El-Beşir ve Hasan Turabi üzerinde duran Arıcıoğlu; Ömer El-Beşir ve Hasan Turabi'nin çağdaş Sudan'daki gelişmelere damgasını vuran iki önemli şahsiyet olduğunu söyledi. İslami hareketin bölgedeki tarihi ve etkinliğini ise sistemin oluşum ve gelişimine paralel olarak Ümmet partisi, Ensar hareketi, İhvan-ı Müslimin, Ulusal İslami Cephe, İslami Misak Cephesi, Sudan Halk Kongresi Partisi gibi oluşumlar üzerinden genişçe aktaran Seza Arıcıoğlu; Sudan'da İslami hareketin kendine has oluşum, gelişim ve başarı seyrini çeşitli dönemlere ayırarak değerlendirdi.

Haşim Ay ise Hasan Turabi'nin eserlerinden hareketle bir sunum ve müzakere yaptı. Turabi'nin düşünce dünyasına ışık tutan paylaşım ve grafiklerini projektöre yansıtan Haşim Ay; eserlerini tarayarak Hasan Turabi ve önderliğindeki Sudan İslami hareketinin usulid-din algısı, tarih-toplum ve sisteme yaklaşım biçimi ve gelecek tasavvurunu özetledi.

Yanı sıra Turabi'nin düşünce dünyasına damgasını vuran tecdid, şûra, içtihad, tedric gibi kavramları da analiz eden Haşim Ay; Turabi'nin düşünce dünyası ve Sudan İslami hareketinde ulema, tasavvuf-tarikat, demokrasi, gençlik, kadın vb. konu ve kavramların algılanış ve uygulanış biçimlerini değerlendirdi. Sudan'ın çağdaş İslam coğrafyası ve hareketleri içerisinde kendine has özelliklerinin bulunduğunu belirten Ay, Sudan İslami hareketinin örgütlenme ve kitleleşme stratejilerini anlattı. Hareketin salt düşünsel planda değil, kendi perspektifine uygun bir kitle ve toplum modeli inşa etme başarısıyla çağdaş İslami hareketler ailesi içerisinde tartışma, değerlendirme ve geliştirilmeye açık bir model oluşturduğunu söyledi.

Daha sonra Darfur problemine değinen Haşim Ay, Hasan Turabi ve İslami hareketin Güney Sudan sorunu karşısındaki tutum ve yaklaşımına dair bilgi aktarımları ve tahlillerde bulundu.

Arap Baharı veya Ortadoğu İntifadası sürecinde Sudan ve İslami hareketin durduğu yeri de değerlendiren Haşim Ay; bu dönemde Turabi ve İslami hareketin Sudan'daki konumuna dair tespitlerde bulundu. Daha sonra Turabi'nin Tunus, Mısır, Libya intifadalarına dair tespit ve yaklaşımlarını kendisiyle yapılan mülakatlar üzerinden açılımlayan Ay, Turabi'nin özellikle de Suriye intifadasına yaklaşım biçiminin öğretici ve örnek alınmaya değer olduğunu kaydetti.

Haşim Ay, konuşmasını Hasan Turabi'nin Türkçede olup olmayan eserlerine dair dinleyicileri bilgilendirmekle sonlandırdı.

Program dinleyicilerden gelen soru ve katkıların konuşmacılarca cevaplanmasını müteakip sona erdi.  

img-20160110-wa0003.jpgimg-20160110-wa0008.jpgimg-20160110-wa0012.jpgimg-20160110-wa0018.jpgimg-20160110-wa0019.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler