Özgür-Derli Gençlerden "Moda Ve Tesettür" Konulu Panel

Özgür-Derli Gençlerden "Moda Ve Tesettür" Konulu Panel

Özgür-Der Diyarbakır Lise Bayan Grubunun hazırladığı “Moda ve Tesettür” konulu panel Selahaddin Eyyubi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

“Moda ve Tesettür” konulu panel Asude Erdem’iın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti veJıyan Çaltek’ın okuduğu  Al-i İmran Suresi  190 ve 194. ayetlerin meali ile başladı. Sacide Aslan’ın  moderatörlüğünü yaptığı panelde moda ve tesettür konusu beş başlık altında ele alındı.

Öğrencilerden Şuheda Lale, “Modanın Tarihçesi” konulu sunumunda şunlara değindi: “Moda Latince, oluşmayan sınır anlamındaki modustan gelir ve kelime anlamı itibariyle biçim, şekil, tarz, üslup, davranış gibi anlamlara gelmektedir. Türkçede moda terimi batılılaşma ile birlikte telaffuz edilmeye başlanmıştır. Kimi düşünürler modanın başlangıcını eski çağlara atfetse de yaygın olan görüşe göre moda Fransız ihtilali ve sanayi devrimi ile birlikte yaygınlık kazanmış, toplumsal statünün adeta belirleyici rolünü üstlenmiştir. Bu bağlamda sosyal ve siyasal olayların toplumları dönüştürme eğilimi oldukça yüksektir.”

Daha sonra Nursena Erdem,  “Modanın Türkiye’ye Yansıması” adlı sunum yaptı. Erdem kısaca şunlara değindi: “Osmanlı’da batılılaşma hareketleri II. Mahmut’un ıslahatları ile hız kazanmıştır. Bu dönemde sarık yerine fes giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Akabinde bu değişim modası bayanlara da dayatılmış ve kız sanayi mektepleri ve moda dergileri bu değişimde önemli bir rol üstlenmiştir.”

Panelistlerden Ebrar Çimen ise, “Yanlış Tesettür Algısı” başlıklı sunumunda şunlara değindi: “Tesettür örten, koruyan, araya giren manalarına gelmektedir. Tesettür anlayışının yanlış şekilde yaşanmasıyla artan bir yozlaşma söz konusudur. Zira tesettür sadece saçının bir telini dahi erkeğe göstermemek değildir, bu eksik bir anlayıştır. Tesettür aynı zamanda vücudu tam olarak örtmek ve kadının hayatına ar ve hayâ duygusunu yerleştirmektir.”

Ardından Kevser Demir, “Örtülü Bayanın Toplumsal Statüsü” konulu sunumunda kısaca şunları kaydetti: “Toplumsal hayatta kadınlar sosyalleşirken hayâ edep ve takva ölçüsünü göz ardı etmemeli ve iffetli kalabilmelidir. Zira Rabbimizi katında üstünlüğün ölçüsü takvadır. İslam kadını toplumdan soyutlamaz sadece kadına ve erkeğe sınırlar çizer.”

Son olarak sözü Sena Bakır aldı. Nur Suresi 31. Ayetten yola çıkarak tesettür algısının Kuran-i perspektifini açıklayan Bakır, “Örtünme İslamiyet ile birlikte kadının erkeğe değil Rabbine boyun eğişinin simgesidir, böylece kadın özgürleşmiştir. Çünkü özgürlük yaratılmışlara değil ancak yaratana boyun eğme ile gerçekleşir.” diye konuştu.

Kılınan ikindi namazının ardından program sona erdi.

 

diyarbakir-20140129-01.jpg

diyarbakir-20140129-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler