“Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker”

“Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker”

Sivas Özgür-Der'de bu hafta Tufan Caymaz'ın sunumuyla, “Toplumsal ve Bireysel İfsada Karşı İnşa Edici Bir Eylem: Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker" başlığıyla Hac-71 ve Tevbe-41.ayetler ışığında ele alındı.

Tufan Caymaz, Toplumsal ifsad/fesad yeryüzünün fıtri yapısını bozmaktır.Bunun örneklerle somutlaşmış hali Firavun ve Hz.Musa örneğidir. Firavun; Musa'ya karşı geceleri Allah'tan yardım istemiştir.Kendisini islah edici olarak niteleyen Firavunvari örnekler/rol modeller her zaman olmuşlardır.Bugün ABD,AB ve emperyalistler de aynı zihni taşıyarak yeryüzünü ifsad/fesat'tan temizlediklerini iddia etmekteler.Lakin Kur'an bize asıl bozguncularin kim olduğunu açıkça söylemektedir.

Bu zihniyet yeryüzünde 'ekini ve nesli' bozarak her türlü zalimliklerine meşruiyet kazanmak istiyorlar.Elbette bunlar işlerini yapıyor.Öte yandan Musalar ,Salihler ve Muhammedler de bunların oyunlarını Allah'ın yardımıyla bozmuşlardir.

Bugün bu sorumluluk bizlerin omuzundadir.Bunun için peygamberlerin metodunu iyi bilip kendi zamanımızın fikhını ortaya koymalıyız ki ümmet coğrafyası ve insanlık rahat bir nefes alsın.

Caymaz, bütün peygamberlerin gönderiliş amacı "emri bil maruf nehyi anil münker"dir. Yani yeryüzüne iyiliği emredip kötülükten men etmektir.Bunu yaparken vahyin ölçülerine göre hareket etmişlerdir.Kesinlikle  ölçüsüzlük yapmamışlar.Maide-8 ve Fussilet -34.ayetler bize bu konuda yol göstermektedir. Yani Müslüman ifrad ve tefride kaçmadan bunu yapar/yapmalıdır.

İyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek bizim islami kimliğimizin özelliğidir.Bunu yaparken de vahiyle donanacaktir ki fesad/ifsad bertaraf olsun.

Nahl -125.ayet ise mü'minin hikmetle davranmasindan bahseder.Müslüman "emri bil maruf nehyi anil münker"  yaparken hikmetli davranır.Zaten mü'minin bütün işleri hikmetlidir.İşte bizler iyiliği emredip kötülükten men etmekle aslında kendimizi kurtarmış oluruz.En başta mü'min kendisini ihya ve inşa etmelidir.İnanan kişi  bunu yaptığı zaman hem bireysel hem de toplumsal ifsadı/fesadı önlemiş olur.Rabbimiz de bizden bunu murad etmektedir.

Caymaz, bu konunun Kur'an'da birçok ayet ve kissayla bahsedildiğini ve bize de örnek olarak çok güzel rol modellerin olduğunu söyledi.Yeter ki okuyup anlayarak vahyin şahitliğini yapalım.Tufan Caymaz ,sunumunun sonunda dinleyicilerden sorular alarak onları cevaplandirdiktan sonra sunumunu bitirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler