Özgür-Der Sivas Seminerleri Başladı

Özgür-Der Sivas Seminerleri Başladı

Özgür-Der Sivas Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerlerine başladı. İlk seminer Tufan Caymaz, “Kur’an’ın Amacı, Arapça Oluşu ve Nüzul Ortamı” konulu sunusuyla başladı.

Özgür-Der Sivas Temsilciliği'nin 8 Ekim 2010 günü Rıdvan Kaya, Ramazan Kayan, Burhan Kavuncu ve Hamza Türkmen'in katılımlarıyla gerçekleşen "Türkiye Müslümanlarının Gelecek Düşüncesi" konulu panelle açılış yapılmıştı. Dernek, 24 Ekim Pazar Günü eğitim seminerlerine başladı. Bu bağlamda Tufan Caymaz, "Kur'an'ın Amacı, Arapça Oluşu ve Nüzul Ortamı" konulu sunusuyla ilk çalışmayı başlattı.

Caymaz, sunusunda, Kur'an'ın neden indirildiği üzerinde durduktan sonra Kur'an'ın amacının tüm vahiylerin amacında olduğu gibi yaratılışa uygun bir hayatı inşa etme sorumluluğu üstlenmiş olan insanoğluna sorumluluğunu hatırlatmak olduğunu söyleyen Caymaz, Ali İmran suresi 138. ayeti aktardı: "Bu bir açıklama, muttakilere yol gösterme ve öğüttür."

Kur'an'ın Arapça oluşunun yaratıcının insana ulaşmada bir ayet olduğunu söyleyen Caymaz, dili kutsala dönüştürmenin yanlışlığından bahsederek: " İşte böylece bu (vahyi mesajı) biz sana Arap diliyle (ifade edilmiş) bir hitabe olarak indirdik ve onda her türeden uyarıyı apaçık dile getirdik ki, insanlar Bize karşı sorumluluk bilinci taşısınlar; yahut bu (kitap) onlarda yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirsin." (20/113) Ayeti ekseninde konuşmasını sürdürdü.       

Vahyin amaçlarından bir diğer yönü ifade eden caymaz, kelime ve kavramlarla tasavvurun inşa edileceğini; önerme ve hükümlerle aklın inşa edileceğini; resullerin örnekliğiyle de şahsiyetin inşa edileceğini ve bütün bunların ışığında hayatın inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Siyer Bilgisi'nin değeri ve Önemi konulu ikinci sunumu yapan Sinan Ceran, modern algının zihninde Siyer bilgisinin kronolojik ve mucizelerle örülü bir ilim dalına dönüştürüldüğünü söyledi. Kur'an merkezli siyer çalışmalarına değinen Ceran, İzzet Derveze, Muhammed Heykel, İbrahim Sarmış, Celaleddin Vatandaş, Mehmet Azim gibi isimlerden hareketle siyer ve siyer problematiği üzerine yapılmış çalışmalardan bahsederek eldeki Siyer çalışmalarının bizim için çok fazla bir şey taşımayan, bize bir şey kazandırmaktan çok öte, örnek olmayan bir peygamber hayatı ile tüm insanlığı karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Ceran, "efsane Muhammed"anlayışından uzaklaşarak "örnek Muhammed"e ulaşılması gerektiğini belirtti.  

Kur'an'ı iyi anlayabilmek için Peygamberi sünneti, Peygamberimizin hayatını öğrenmek için de Kur'an'ı anlamak gerektiğini söyleyen Ceran, geçmişten günümüze siyer kitaplarında yer alan ciddi hatalar üzerinde durdu. "İnsan Peygamber" benzetmesi üzerine vurgu yapan Ceran, İsra 90-93'de yer alan ayetleri okudu: "Yahut hurma ağaçlarıyla, asmalarla dolu bir bahçen olmadıkça ve onların arasında çağıl çağıl dereler akıtmadıkça yahut tehdit edip durduğun gibi, göğü parça parça üzerimize düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri bizimle yüzyüze getirmedikçe yahut altından (yapılmış) bir evin olmadıkça yahut göğe yükselmedikçe -kaldı ki göğe yükselmene dahi, bize (oradan, kendi gözlerimizle) okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe- inanmayız ya!" (Ey peygamber) de ki: "Kudret ve yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir! Ben ölümlü bir elçiden başka biri miyim ki?" Daha sonra İsra Suresi 59.ayette yer alan: "Bizi (öncekiler gibi, bu mesajı da) mucizevi belirtilerle birlikte göndermekten alıkoyan tek sebep, önceki toplumların onları hep yalanlamış olmalarıdır; nitekim, Semud kavmine uyarıcı, aydınlatıcı bir belirti olarak o dişi deveyi verdik, ama onlar bunu kale almadılar. Oysa biz bu kabil belirtileri yalnızca korkutup uyarmak amacıyla göndermişizdir." Cümlelerini okuduktan sonra Siyer bilgisinin içerisni dolduran mucizeler konusuna girerek peygamberimizin tek mucizesinin Kur'an olduğu vurgusu etrafında konuşmasını sürdürdü.

Özgür-Der Sivas Temsilciliği'nin çalışmaları Salı günleri alternatif sinema günleri, Çarşamba günleri Yakın Tarih çalışmaları ile devam edecek. Dernek Perşembe günlerini bayanlara, Cumartesi günlerini de 17'ye kadar çocuklara tahsis etmiş durumda. Eğitim Seminerleri'nde gelecek hafta "Kur'an'ı Tertilen Okuma, Vahyin kavranmasında Merhale ve Nasih-Mensuh" konusunu Prof. Dr. Talip Özdeş sunacak. Siyer çalışmalarında ise Sinan Ceran, "Siret Malzemesindeki Bazı Zaaflar" konusunu işleyecek.

BURHAN GÖKÇE / HAKSÖZ HABER

Önceki ve Sonraki Haberler