Sivas Özgür-Der Eğitim Çalışmaları Başladı

Sivas Özgür-Der Eğitim Çalışmaları Başladı

Sivas Özgür-Der 2019-2020 Eğitim çalışmalarına Kur 'an ile başladı.

Nüzul sırasına göre bu Alak 1-5.ayetler ele alındı. Dernek binasında yapılan dersi Tufan Caymaz sundu.

Dersin Özeti:

1- "Yaratan rabbinin adıyla oku!

2- "insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.

3/5- Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir."

Sözlükte "yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, kan emen kurtçuk" gibi anlamlara gelen alaka kelimesinin çoğulu olan 2. âyetteki "alak" ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır.

Hidayet, kişi Allah'a yönelirse Allah da kişiye döner/hidayet eder. Onun için bize verilen irade ile buna talip olursak Rabbimiz bize lutfeder.

Genel cumhurun görüşü ilk inen  Alak 1-5.ayetlerdir. Aksi görüşler olsa da geneli böyledir.

İkra, oku! Rabbini tanı diyenler de vardır bu konuda. Peygamberin Rabbini bilen birisi olduğu kanaatindeyim.

Burada bir davetin ön planda olduğu görüşü de vardır, davet çağrıda bulunmaktır. Korkutmak ise farklı bir şeydir.

Rab; terbiye eden, mürebbiye, toplumu eğiten, evin üzülten demektir. Bu sıradan bir davet değil.

Ahmet'in Mehmet'in Veli'nin değil Allah'ın davetlidir.

Allah adına çağrıda bulunuyorum. Kibirlenmeyin sizi bir alaktan yarattı. Alakaya yukarıda değinmiştik, küçük bir nutfeden yarattı.

Rabbimiz burada bize bir ikramda bulunuyor. Çünkü insan unutkandır isyan edendir. 

Allah insana yeryüzü ile gökyüzü ile her şey ile ikramda bulunuyor.

 Evet kardeşler, kaleme dikkat çekilme de var yazıyı ön plana alarak birçok bilginin yazıyla geldiğini bildiriyor, bilmediğini öğrettideki cehalet de olabilir. 

Asıl olan nereye gideceğini bilmektir.

İnsana yanlış yolda olduğunu istikamet üzere olmadığını hatırlatarak fıtrat ayarlarına dönmelerini istiyor. Yani dönmemiz istiyor.

Kuran'ı Kerim'i edilgen bir hale getiremeyiz o etkendir, kitabı okuyan edilgendir. Eğer bu kitap yeryüzünde tağutlara, zalimlere karşı bir direniş göstermiyorsa bu doğru okuyuş değildir. Bu okuyuşumuzu tekrar gözden geçirmeliyiz. 

Geçmişine bakarak geleceğini ihya ve İnşa etmeyi telkin ediyor. Allah bize tekrar tekrar siz bilmiyorsunuz diye uyarıyor.

Davet, insanı yeniliyor. Davet, akan Irmak gibidir. İnsanı bütün pisliklerden cahili düşüncelerden şirkten korur.

sivas-20190928-02.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler