Sivas Özgür-Der’de “İslami Mücadele Sorumluluğu” Tartışıldı

Sivas Özgür-Der’de “İslami Mücadele Sorumluluğu” Tartışıldı

Sivas Özgür-Der Şubesinde bu hafta Tufan Caymaz, Furkan 52.ayet ışığında İslami Mücadele Sorumluluğu başlıklı bir sunum yaptı.

Tufan Caymaz tarafından gerçekleştirilen sunumun özeti:

"Cihâdı savaştan ibaret görmek, hakîkati ifâde etmediği gibi cihâdın Kur'ân'da verilen mânâ ve muhtevâsı bakımından da eksik ve yanlıştır. "Gayret etmek, çalışmak, mücadele etmek " gibi mânâlara gelen cihâd; kalp, dil, el, mal, can, kültür, ekonomi, silâh gibi her türlü vâsıta ile yapılabilir.

"Kafirlere itaat etme ve bu (Kur'an) ile onlara karşı BÜYÜK CİHAD et" (25/Furkan, 52),

Rabbimiz yukarıdaki ayette kafirlerle ilişki biçimimizi itaatsizlik temelinde kurmamızı öğütlemektedir. İslam'ın gönüllere can veren ışıltıları olan Allah'ın ayetlerini tebliğ ederken, hayatımızın temel eksenini rabbani mizan'a göre biçimlendirirken, miskinliğe, acizliğe, korkaklığa, pısırıklığa yer verilmemelidir.

Ayetteki ikinci önemli vurgu ise büyük cihad'dır. Büyük cihad, mümince bir eylemlilik içinde onurlu bir duruş almak, müstekbirlerin baskı ve eziyetlerine, müşriklerin işkencelerine, cahillerin kınamalarına karşı geri çekilmemek, küfre rıza göstermemek, kafirlerle uzlaşmamak ve her tür zulmü ortadan kaldırmaktır.

Müslümanlar, sulh için gösterdikleri bütün gayretlere rağmen düşmanla savaşmak mecbûriyetinde kaldıklarında ise belli bir hukuk dâhilinde hareket ederler. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, din adamlarına, savaşla alâkası olmayan işçilere, mâbetlere, hayvanlara, ağaçlara dokunmazlar. Savaş kacilmaz oldu mu onu da yaparlar. Bununla birlikte onlara da işkence etmezler.

Cihad kavramı kirlenmiştir bugün. Özellikle söylemde çok iyi olanlar bugün pratikte sınıfta kalmıştır. 

İslami hareketler içinde Cihad ettiğini zanneden birçok yapı İslam'a ve müslümanlara zarar vermiştir.

Cihad, bir camiada diri tutulması gereken bir kavramdır. Eğer bir islami yapı bunu unutur ya da terk ederse bilsin ki intihar etmiştir.

Eğer cihadi unutursak inanın biz de yok olmaya mahkum oluruz. Çünkü hayatın her alanında Rabbimiz için verilen mücadeledir cihad.

 Bunun bir safhası da kıt'aldır/silahlı mücadeledir. Cihadi sadece kıt'alden ibaret göremeyiz. Bizzat Kur'an bize cehtin her alanda olduğunu söylüyor.

Kavramlarımız katledildi ve içi boşaltıldı. Bunda elbette emperyal güçlerin parmağı çok. Lakin bizim de bunda payimiz var mı dememiz lazım.

Özellikle DAEŞ örneği ümmet için büyük bir plandı ve müslümanların kan döken, fesad çıkaran bir dinin mensubu olduğu paradigması maalesef dünyada kabul görür oldu. 

Halbuki Kur'an  ilkelerinde ve peygamber uygulamasında insan hayatı en önemli konudur. 

İslamin kendisi bile selameti, yaşatmayı ifade eder, en önemlisi de insanın hayatını merkeze alan bir dindir islam. Emperyalist güçler islamı ve müslümanları karalamak için ve türlü oyun ve uygulamayı yapıyorlar. 

Malesef cahil olan vahyi bilmeden ve sünneti yanlış algılayan kimi zihniyetler de bunların değirmenlerine su taşıdılar/taşıyorlar.

Her şeyi kıt'alden ibaret gören bu anlayışlar hem kendi toplumlarına hem de ümmete zarar vermişlerdir. Elbette yeri ve zamanı geldiğinde silahlı mücadele zorunlu olacaktır. Müslümanlar tarih boyunca bunu da yaptılar ve yapıyorlar da.

Rabbimize hamd olsun yeryüzünde zulmü ve fesadı ortadan kaldırmak için mücadele eden mücahit kardeşlerimiz her zaman oldular ve olacaklar da.

Selam olsun kendi namusu, şerefi, halkı için zalimlere karşı direnip şehit olanlara.

Burada değinmek istediğim müslümanlar olarak yaptığımız her şeyin İslam adına olduğu gerçeğini unutmamaktır. İşte pratiklerimiz burada devreye giriyor. Allahın dini için yöntem ve tekniklerimiz, araçlarımızı iyi belirlemeliyiz. 

Eğer yanlış yaparsak unutmayalım küresel emperyalistler, zalimler ve kendini paraya ve makama satanlar  bunu asla es geçmezler aksine bunu aleyhimize kullanacaklardır.

Kardeşler son olarak şunu belirteyim. Bizler yeryüzünde iyiliği emredip kötülüğü nehy eden/engelleyen bir sorumluluk bilinciyle  her zaman yaşamalıyız. Bunun için bulunduğumuz camiaların, yapıların içinde hakkı, adaleti sağlamalıyız. 

Örnek bir şeyler bırakmalıyız. Çünkü düşman uyumuyor ve çok çetin çalışıyor. Rabbim kendi yolunda hakkıyla ve adil bir şekilde mücadele eden/cehd eden kullarından eylesin. 

Birbimize sımsıkı kenetlenmeliyiz ve yanlışlarımızı veya eksiklerimizi adil bir şekilde dile getirmeliyiz. 

Her zaman eleştiriye ve öz eleştiriye açık olmalıyız. 

Cihadı hayatımızdan çıkarmamalıyız, özellikle aile/çocuklarımıza iyi anlatmalıyız. Çünkü bizim cihad geleneğimiz hamd olsun zengindir. 

Doğru hedefler belirleyip doğru taşlar atmakla mükellefiz. 

Allah yolunda cihad eden herkesten rabbim razı olsun. 

Özellikle cihadın en yüksek mertebesi olan kıt'al/ savaşta şehid olanlardan rabbim razı olsun. 

Kardeşler, beni dinlediğimiz için teşekkür ederim. Rabbim gücümüzü, cehdimizi arttırsın inşallah!

 

Önceki ve Sonraki Haberler