Sivas Özgür-Der’de ‘Ruh’ Kavramı Konuşuldu

Sivas Özgür-Der’de ‘Ruh’ Kavramı Konuşuldu

Sivas Özgür-Der'de bu hafta Sinan Ceran'ın sunumuyla "Vahyin Aydınlığında Hadis Okumaları'ında Hayat İksiri: Ruh" konusu ele alındı.

Ceran'ın sunduğu dersin özeti:

"Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir." İsra-85

Değerli kardeşler, insanlık tarihi boyunca merak edilen konulardan biri de ruhtur. Nitekim sahabe de Hz. Peygamber'e gelip ruhtan bize haber ver demişlerdir. Resulullah'ın cevabı bana şüphesiz az bir bilgi verildi, olmuştur.

Zaten bu Allah'ın söylediği bir cevaptı.

Ruhun çeşitli anlamları vardır. Kur'an'ın çizdiği çerçeveye baktığımızda bunun vahiy olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Mekkeli müşrikler de Rasulullah'a ruhu sorunca ben de sizin gibi bir beşerim demesidir. Israrla ruhu soranlara Hz.Peygamber, ben insanım sizin gibi cevabı çok önemlidir.

Kur'an, ruhun diriltici bir ışık, kaynak olduğunu söyler.

Kur'an'ın her ayeti insana hayat katar, ruh katar.

(Meryem 16-17, Enfal 24)

Bütün bunların temelinde ortaya çıkan fıtratla bağlantılı bir yolu bize göstermesidir.Ruh maddeye can katar.

Dostlar, Allah bize ortak bir ruh üflemiştir ve bizi ortak bir söze, çağrıya davet ediyor. Bu yol vahiydir, tevhittir.

Ruh, insana işlenen tevhid yani fıtri olana yönelmektedir. Yoksa onun gaybi tarafı bizim sorumluluğumuzda değildir.

İnsanın ölümden sonraki ruhu vb.leri hakkında Kur'an bize bir bilgi vermemektedir. Süreç içerisinde felsefeninve insanların ürettiği bir algıyla karşılaşıyoruz. Vahiy bu konuda nettir. Zaten insanın ruh ve madde diye anlatılan düalizmi Kur'ani değildir ve anlatılmamıştır. Çünkü yeniden dirilme olacaksa bu ruh-beden ikilemiyle çatışır. Bu düalizmi bizzat Kur'an çürütüyor.

Ruhun; algı,anlayış ve şuur bağlamında ele almamız daha makuldür diyebiliriz. Bize canlılık katan, sorumluluk yükleyen tarafından ziyade gaybi konuları tartışmaktan asıl olması ve yapılması gerekeni yapmadık.

Elimizde diriltici bir soluk olan Kur'an'ımız olduğu halde ölmüş gir Batı ve ölmüş Doğu'yu nasıl dirilteceğiz?

Bu konuda pek bir gayretimiz yok maalesef.

Kardeşler, sonuç olarak ruhun çok az bir kısmı bildirilmiştir. Burada önemli olan bize canlılık katan ruhu yakalamak ve İslam için çalışmaktır.

Sorumluluk sahibi bir kulluk bilinciyle davranmalıyız. Bilmediğimizin peşine düşünmemeliyiz. Zaten buradan hesaba çekilecek de değiliz.

Rabbim, ruhun diriltici yanını nasip etsin inşallah!

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

2-(1)-027.jpg

3-(1)-011.jpg

4-(1)-002.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler