Sivas Özgür-Der'de "Yaratılış" Konusu Konuşuldu

Sivas Özgür-Der'de "Yaratılış" Konusu Konuşuldu

Vahyin Aydınlığında Hadis Derslerinde Sinan Ceran'ın sunumu ile yaratılış/yokluktan varlığa konusu işlendi.

51/Zariyat-56:

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."

Sinan Ceran, Hz.İbrahim kıssası üzerinden bizim yoktan var olduğumuzu Kur'an bize haber veriyor diyerek yaratılış konusunun her daim merak edilen bir konu olduğunu söyledi.

Aynı şekilde Hz.Peygamber'e gelen sahabenin çeşitli sorularla yaratılışı sorduklarını hadislerden görüyoruz.

Yaratılışın birinci basamağı insanın bir başlangıcı olduğunu söylemeliyiz. İster milyon yıl ister milyarlarca yıl olsun bir başlangıcı olduğunu bizzat vahiy bize bildirmektedir.

İnsan böyleyken Rabbimizdir ezeli olan. Başlangıcı ve sonu olmayan yani ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır.

Bizim dışımızdaki varlıkların da melekler,cinler ve şeytanın da sonlu olduğunu unutmayalım.

Meleklerin nurdan cinlerin alevli ateşten ve insanın balçıktan/topraktan yaratıldığını vahiyden ve sünnetten öğreniyoruz. Burada kimin neyden yaratıldığı önemli değil önemli olan hepsinin yaratılmış olmasıdır.

İnsan yaratıldığı fıtrat üzerine tercihini kendisi seçer. Doğarken islam üzerine olan lakin kendisine verilen iradeyle Hırıstiyan,Yahudi ve Mecusi olur. Bunu peygamber ne güzel anlatmış.

Yaratılışın kendine has özelliği gaybi olmasıdır. Kur'an bize sembolik ifadelerle anlatsa da onu sadece Allah bilir.

Peygembere gelen heyetlere Resulullah kendi diliyle yaratılışı insan muhayyilesine nakşetmiştir.

Vahiy yaratılış konusunda inananları bunun hangi gaye ve niyetle yapıldığına dikkat çekmektedir. Yani ibadet için yaratıldığımızı.

Yere,göğe,taşa,toprağa,suya,canlıya, cansıza neye bakarsak bakalım yaratılışın mükemmel bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bunda en ufak bir yanlışlık bulamayız.

Allah'ın;rab,melik,ilah olduğunu insanın ise acziyette olduğunu bunlardan kavrayabiliriz.

Müslümanlar/İslami camialar ilk olarak tevhidi kavraması,işlemesi hemen akabinde yaratılışı anlaması, işlemesi, çalışması ve okumalar yapması elzemdir.

Kardeşler,hadisler Kur'an'ın içeriğinde daha da anlam kazanmaktadır.

Bütün canlılarda olduğu gibi insanın da sudan olması bizim için anlamlıdır.

İnsanın yaratılışının bir amacı varsa o da rabbine kulluktur, boyun eğmektir.

Ceran,yaptığım çalışmaların ve Kur'an'ın bize vermek istediği mesajın insanın ve cinlerin Allah'a kulluk olduğudur.

Sonuç olarak en üst başlıkta Allah'a kulluk için yaratıldığımızı bilerek Rabbimize kulluğumuzun gereğini yapmalıyız.

İnsanın buradan çıkaracağı ders: "Ya Rabbi ne yapabilirim?" derdinde olmaktır. Ali Şeriati'nin dediği gibi bunların hepsini rabbimizin gözünden düşmemek için gayret edilmesidir. Çabalarımızı bu yönde arttırmalıyız.

Allah bizim için yeterli olanı anlatmıştır bizim için bunlar yeter de artar. Hakikat bize bir sorumluluk yükler. Önemli olan bunun gereğini yerine getirmektir. Adem'in misyonu da buydu zaten.

Önceki ve Sonraki Haberler