Sivas Özgür-Der’li Gençlerden “Yaz Okumaları” Etkinliği

Sivas Özgür-Der’li Gençlerden “Yaz Okumaları” Etkinliği

Sivas Özgür-Der’de gençlere yönelik gerçekleştirilen yaz okumaları etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında dernek binasında Mehmet Can Artuk'un yaptığı sunum özetle şöyle:

Tekasür Suresi:

Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

Hayır; ileride bileceksiniz!

Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

Hayır, kesin olarak bir bilseniz..

Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz!

Sure "tutkuyla çoğaltma" anlamına gelen adını ilk ayetinden alır.Nünüvvetin ikinci yılında iki rakip kabilenin birbiriyle güç yarışı üzerine nazil olsa da her zaman ve mekana özellikle de yığma tutkusuna esir olmuş modern insanadır.

Surede çoğaltılan,biriktirilen,artırılan şeyin ne olduğu zikredilmemiştir.Bu kimisi için para/mal kimisi için güç kimisi içinde evlat olmuştur.Nitekim Hadid Suresi 20.ayette Rabbimiz şöyle buyurur: "Biliniz ki, dünya hayatı oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, birbirinize karşı övünmeden, mal ve evladı çoğaltma yarışından ibarettir."

Tekâsur krizi insanlara o kadar musallat olmuştur ki, onlar, daha önemli şeylerden gafil olmuşlardır. Onlar, hayat seviyeleri yükselsin diye kendilerini o kadar kaptırmışlardır ki, insanî seviyelerini düşürmeyi bile göze almışlardır. Çok fazla servet elde etmek isterken bunun hangi yolla olacağına aldırmazlar. Onlar refah, cismanî lezzetler ve çok fazla imkanlar elde etmek isterler. Ancak sonunun ne olacağını düşünmeden bu isteklere tutulmuşlardır. Onlar, çok

fazla güç, en büyük askerî kuvvet ve en gelişmiş silahları elde etmek isterler. Bu yolda birbirleriyle yarış içindedirler. Fakat onlar, bütün bunların, Allah'ın arzında zulüm yapmak ve insanlığın felaketini hazırlamak anlamına geldiğini düşünemezler.  Artık dünyadan faydalanmaktan ve dünyevî lezzetlerden başka bir şey düşünmeye meydan kalmamıştır.Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: "Eğer insanoğlunun elinde iki vadi dolusu mal olsa üçüncü vadiyi ister. İnsanoğlunun karnını ancak toprak doyurur!"

Müslümanın mal sahibi,makam sahibi,evlat sahibi olmasında bir sakınca yoktur elbette.Ancak Müslüman şahsiyet malını infak eder,ümmete faydalı hayırlı evlat yetiştirir,makamını kötüye kullanmaz.Mümin sahip olduklarının asıl sahibinin ona nimet bahşedenin Allah olduğunu bilir dolayısıyla bütün bunlardan hesaba çekileceğini bilerek yaşar.Müslüman dünyalara sahip olsa da hiçbir şeyin ona sahip olmasına izin vermeyendir.

Yüce Rabbimiz bizi iyiliği,güzelliği,kardeşliği,salih amelleri çoğaltanlardan eylesin.Bizi Tekasür krizi ile dünyevileşip asıl varılacak olan yeri unutanlardan eylemesin.(Amin!)   

img-20180728-wa0003.jpg

img-20180728-wa0005.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler