Sivas'ta "Fırkacılık/Tefrika" Semineri

Sivas'ta "Fırkacılık/Tefrika" Semineri

Tufan Caymaz'ın sunumuyla gerçekleşen "Fırkacılık/Tefrika" konusu Enam 159.ayet ışığında ele alındı.

Dernek binasında Tufan Caymaz'ın sunumuyla gerçekleşen "Fırkacılık/Tefrika" konusu Enam 159.ayet ışığında ele alındı.

Fırkacılığın en somut halini Halep'te yaşanan insanlık dramıyla gördük. Bunu geçmişte de çeşitli sebeplerle yaşadık. Evvela Fırkacılık; ayırmak, bölünmek ve tefrika gibi anlamlara gelmektedir.

Kur'an bize parçalanmışlık, bölünmüşlük diye anlatır fırkacılığı. Enam 159.ayette, dinlerini parça parça edenlerden bahseder Sizler de onlar gibi olmayın yani aynı hataya düşmeyelim diye ikazda bulunur.

Mü'minun 52.ayet, sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Enbiya 91 ve 92.ayetlerde de onlar dinlerini parça parça ettiler, der. Siz tek bir ümmetiniz sonra kıskançlıktan ayrılığa düştünüz. Bunu Bakara ve Yunus surelerinde de görmekteyiz. Al-i İmran 19 ve 25.ayetlerinde de ihtilafın sebeplerinden bahseder. Şura 13 ve 15.ayetlerde ayrılığa düşmeyin diye Rabbimizin açık telkini/uyarısı vardır. Bütün bu ayetlere ve Kur'anın bütünlüğüne baktığımızda "Fırkacılık/Tefrika" olumlanmamaktadır.

Caymaz, sunumunu birçok ayetle zenginleştirerek anlattı. Peygamberin ölümünden hemen sonra müslümanlar arasında "Halife" kim olacak endişesiyle bölünmeler başlamıştır. İlk başta siyasi bir konuyken zamanla itikadi bir boyuta da varıyor malesef. Öyle ki süreç içerisinde olay Sıffın ve Cemel savaşları olacak boyuta gelmiştir. Zamanla bu hastalık siyasi,sosyal, itikadi ve ırki boyutlara varıyor.Herkes kendini Firka-ı Naciye olarak kabul etmektedir. Peygamberin,ümmetim 73 fırkaya ayrılacak,bunların içinden sadece biri haktır,sözünü herkes biri olarak kendisini görmektedir. Fırkacılığı ırki bir boyuta getiren Emeviler döneminde Arap olmayan müslümanlar "mevali" diye adlandırılıyordu.Ebu Hanife'nin Arap olmamasını bile sorun edip Fırkacılık/ayrımcılık yapanlar olmuştur.

Caymaz, sunumunu buna benzer çeşitli örneklerle anlattı.Tarih boyunca müslümanlar ihtilafa düşmüşler/düşürülmüşler malesef. Son yüzyılda Osmanlı Devleti dağılınca ümmet coğrafyası da emperyalistlerin eliyle parçalandı ve her bir devletin başında diktatör,laik/seküler kişi ve yapılar getirildi.Ondan bu yana ümmet param parça bir vaziyettedir.

Bugün "İslami Hareket"te de aynı durumu yani Fırkacılığı görüyoruz ve en üzücü olanı da bu tür ihtilaflara islami kılıfların uydurulmasıdır.Allah müslümanlara hayırda yarışın diyor bazı müslümanlar ise kötülükte yarışıyorlar malesef.

Fırkacılığın  birçok sebebini sayabiliriz:

1)Bilgisizlik/cehalet

2)Şeffaflığı terk etme

3) Gruplar veya camialardaki lobicilik faaliyetleri

4) Bilgi kaynaklarının rivayet ve kişi kaynaklı olması

5) Kur'andan uzaklaşma vb. birçok unsur sayılabilir.

Tufan Caymaz son olarak şunları dile getirdi:"Hiçbir ihtilaf müslümanın müslümana canını,malını,ırzını meşru hale getirmez çünkü vahiy bunları birbirimize haram kılmıştır.

Kitabı doğru ve bütüncül bir şekilde okumadıkça ihtilaflar bitmez.Kur'an zaten ihtilafları ortadan kaldırmak için vardır.Çünkü onlar işlerini Allah ve resulune götürürler,diyor. Bu açık ilahi mesaj bize yol göstermektedir ve bize düşen akletmektir.

Dernek binasında yapılan ders soru ve cevaplarla sonlandırıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler