Sivas'ta “Kur'an'da Resulullah" Semineri

Sivas'ta “Kur'an'da Resulullah" Semineri

Özgür-Der Sivas Temsilciliği Pazar seminerinde bu hafta Tufan Caymaz'ın anlatımıyla 'Kur'an'da Resullerin Özellikleri ve Kuran’da Resullullah' konusu işlendi.

Konuşmasına 'insan başıboş bırakıldığını mı zanneder' ayeti ile başlayan Tufan Caymaz, İnsan yaratılış amacını Allah'ın gönderdiği resuller sayesinde öğrenebileceğini belirterek şu hususların altını çizdi:

- Resuller yeryüzünde her türlü kötülüğün, küfrün düzeltilmesi için gönderilen kişilerdir.

- Kuranda resul nebi 350 den fazla geçmektedir. Ama hiçbir şekilde ayrım yapılmamıştır.

- Muharref geleneğe göre Nebi, kendisine bir kitap verilmeyen önceki şeriat ve kitapları yaşayan ve tebliğ eden peygamber iken Resul, ise kendisi ne kitap verilen peygamber olarak ayrım yapılmıştır fakat Kuranda böyle bir ayrım yapılmamıştır.

- Bakara 213: 'İnsanlar tek bir ümmetti Allah müjdeleyici ve uyarıcılar olarak nebiler gönderdi' ve Nahl 36 :'Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin tağuttan kaçının diye resuller gönderdik'. bu ayetlerde görüldüğü üzere resul ve nebi ayrımının yapılmadığı açıkça görülür.

- Resul ve nebi ayrımının rivayete dayandığı aralarında bir fark olmadığını söylemek mümkündür. Kuranda bu ayrımı destekleyen hiç bir ayet yoktur. Kur'an okuyan herkes bu ayrımın olmadığını görür dedikten sonra konuşmacı Kur'an'da peygamberlerin özelliklerini maddeleri halinde sıraladı;

1) Resulluk kazanılacak, hak edilecek bir şey değildir. Allah, resullerini kendisi seçer.

2) Tüm peygamberler insandır ve insanlar arsından seçilen bir beşerdir. İbrahim 11: "Resulleri onlara dedi ki; doğrusu biz yalnızca birer insanız."

3) Gönderildikleri toplumun birer ferdi idiler.

4) Peygamberler kendi toplumunun dilinde gönderildi İbrahim 4: 'Biz hiç bir elçiyi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki'.

5) Peygamberler sorumluluk sahibi kişilerdi onlarda insanlar gibi sorguya çekilecekler

6) Peygamberler zorba değillerdi merhametliydiler.

7) Peygamberler gaybı bilmezler geleceğe dair tasavvur yapamazlar, ancak kendilerine vahyolanı iletirler. Gayba ait bilgilerin tamamı Allah'a aittir.

8) Peygamberler, emin ve dürüst olmalarıdır. dolayısıyla vahyi taşıyacak onlardır.

9) Yol göstericilerdir, adaletin timsalidirler.

10) Ölümsüz değillerdir. Enbiya 34:'Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar'.

11) İbadi tutumlarında sürekli idiler.

12) Allah'a kulluk edip tağuta kulluk etmekten kaçınırlardı.

13) Toplumları yönetirken hiç bir kayırma olmaksızın adaletli bir şekilde yönetirlerdi.

Haber ve Fotoğraflar: Burak Alıncak

Önceki ve Sonraki Haberler