“Kur'an’da İmtihan Bilinci” Semineri

“Kur'an’da İmtihan Bilinci” Semineri

Özgür-der Siverek bu dönem seminerlerine başladı. Cemil YEŞİLDAĞ’IN sunduğu “Kuran’da imtihan bilinci” konulu seminer Özgür-der Siverek binasında gerçekleşti.

Seminere dua ile başlayan Cemil YEŞİLDAĞ, bu dönemki seminer konularının genel başlık olarak "Kuran Dersleri" çerçevesinde işleneceğini belirtti.

Cemil YEŞİLDAĞ'ın sunumundan bazı notlar ise şöyle;

"Kuran imtihan kavramını bizlere açıklarken, imtihanın hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını birlikte ele alır ve yaşamımızı bir bütün olarak ele almaktadır. Rabbimiz Tin Suresinde de "biz insanı en güzel şekilde yarattık" diye buyurmuş ve yine en güzel şekilde yaratılan insanın Allah tarafından peygamberler aracılığı ile yalnız bırakmamıştır."

Sunumuna ayetlerden hareketle "Kuran da imtihan bilinci"ni anlatmaya çalışan YEŞİLDAĞ insanların çeşitli sebeplerle savrulduklarını ve sekülerleştiklerini belirterek şöyle devam etti.

"İslam yüzünü dünya yaşamının her alanına çeviren bir dindir. Gerek siyasal, gerek sosyal, gerekse de ekonomik alanlarda da insanlar sürekli bir şekilde imtihan halindedirler. Bizler Müslümanlar olarak geçmişte yapılan hatalara düşmemeli ve İslam'ı dünya hayatından soyutlaştırmamalı aksine İslam'ı yaşamımızın her alanına yaymalıyız. Zira Allah(c.c) yüce kitabımız kuran-ı kerim'in En'am suresinin 162. ayetinde "De ki; şüphesiz benim namazım, ibadetim hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir." Diye buyurmaktadır ve hayatımızın her alanının diri bir inanç ve imtihan bilinciyle Allah rızası için olmasını emrediyor. Bizler İslam'ı yaşamın her alanına yayarken de herhangi bir alana sapmaktan da şiddetle kaçınmalıyız"

Yalnızca "iman ettik" demekle kurtuluş olmaz. İman iddiamızı ispatlamak ta gerekir

"sadece iman ettik demekle kurtuluşa eremeyeceğimizi Rabbimiz yüce kur'anda defalarca bizlere bildirmektedir. Bizler söylem olarak iman ettik demeli ve bu imanımızı Salih amellerle de desteklemeliyiz. Bu durumu Allah (c.c) Ankebut suresi 2–7 ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. "İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? (2)

Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. (3)

Yoksa kötülükleri yapanlar, bizi (aşıp) geçeceklerini mi sandılar? Ne kötü hükmediyorlar? (4)

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın (tesbit ettiği) süresi yaklaşarak-gelmektedir. O, işitendir, bilendir. (5)

Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, âlemlerden müstağnidir. (6)

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceği (7)"

Allah insanları çeşitli şekillerde sınayacaktır.

Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. (Kehf–7)

Sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.  (Bakara–214)

Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara–155)

Ayetleri ile sunumuna devam eden YEŞİLDAĞ yine bu sınama araçları karşısında insanın Allah rızasını tercih etmesi gerektiğini belirtti ve bu durumu Tevbe suresinin 24.ayeti ile belirtti. De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resulü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez. (24)

Cemil YEŞİLDAĞ sunumunu şu sözlerle bitirdi ; "İslami mücadele, uzun, meşekatli fakat şerefli ve aydınlık bir yürüyüştür bu yürüyüşte her an için diri bir iman ve imtihan bilinciyle hareket etmeyi rabbim bizlere nasip etsin."

Önceki ve Sonraki Haberler