Siverek: “Özgür-Der Kapatılamaz!”

Siverek: “Özgür-Der Kapatılamaz!”

Özgür-Der Siverek Temsilciliği dernek binasında yaptığı basın açıklaması ile Özgür-Der hakkında açılan kapatma davasını protesto etti.

Bilindiği üzere Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinin "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı, Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım" başlıklı çağrısını "Anayasa ve Kanunlara aykırılık" şeklinde niteleyen İstanbul Valiliğinin Fatih Savcılığına başvurusu neticesinde dava açılmış ve bu davanın ikinci duruşması 10 Haziran 2009 Çarşamba günü yapılacaktır.

Konu ile alakalı Özgür Der Siverek temsilciliği adına Cemil Yeşildağ dernek binasında bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının tam metni:

Ülkemizde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere, dünya genelindeki insan hakları ihlallerine karşı 10 yıldır İslami kimliğiyle tavizsiz bir mücadele sergileyen Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinin "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı, Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım" başlıklı çağrısını "Anayasa ve Kanunlara aykırılık" şeklinde niteleyen İstanbul Valiliğinin Fatih Savcılığına başvurusu neticesinde açılan davanın ikinci duruşması 10 Haziran 2009 Çarşamba günü yapılacaktır.

Özgür-Der'e açılan dava neticesinde birçok sivil toplum kuruluşu gösterdikleri tepkilerde; okullarda çocukların ve gençlerin militarist yönlendirmelere tabi tutulması eleş­tirilmiş, her sabah ders başlamadan önce ve resmi bayramlar vesilesiyle düzenlenen törenlerde askeri bir tarzda icra edilen çeşitli ritüeller içeren uygulamaların terk edilmesi istenmişti. Bu tür ırkçı ve faşizan eğilimler, militarist törenler çocukların ve gençlerin kişiliklerine yönelik baskıcı bir ortam oluşturduğu çağrısında bulunulmuş, ailelerin çocuklarını bu törenlere göndermeme hakları olduğunun altı çizilmişti.

Maalesef insani olan bu temel adalet ve özgürlük talebinden dolayı Özgür-Der suçlanmakta ve tek tip insan yetiştirmek isteyen oligarşik sistem tarafından kapatılarak susturulmak istenmektedir.

Özgür-Der, toplumu aydınlatmaya, toplumun her alanda haklı muhalefet bilincini güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri talep edecek şahsiyetli, onurlu bir tutum kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yolda çalışmasını devam ettiren tüm sivil toplum kuruluşları sistem tarafından aynı tavır ile karşılaşmakta ve kapatılmayla yüz yüze gelmektedirler. Dernek ve kuruluşlar kapatılabilir ama özgür vicdanlar asla susturulamaz.

Yapılan haksızlıkları zulümleri kanıksamayacak ve sorgulamaya devam ederek sesimizi yükseltmeye, pasif iyiler değil, aktif iyiler olmaya devam edeceğiz.

Sistemin yetiştirmek istediği sorgulamayan, itaatkar, köle ruhlu vatandaş dayatmasına karşı bu haklı mücadelemiz sürecektir. Egemen oligarşi ve işbirlikçileri bilsinler ki, bu dayatmalarına asla teslim olmayacağız. İslami kimliğimizle ilkelerimizi tavizsiz bir şekilde korumaya, zulme karşı hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Bu toprakların asıl sahipleri olarak, bize dayatılanları asla kabul etmeyecek ve susmayacağız.

Özgür-Der Siverek Temsilciliği olarak,  açılan kapatma davasını İslami kimliğimize, düşünce ve örgütlenme özgürlüğümüze ve insani taleplerimize yöneltilmiş bir saldırı olarak görüyoruz. Bundan sonra da genel merkezimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirerek, 28 Şubat benzeri hukuksuzluğu aynen yansıtan bu baskıcı, yasakçı ve jakoben tutumun AK Parti hükümeti tarafından sürdürülüyor olmasını kınıyoruz.

İSLAMİ MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ!

ÖZGÜR-DER'E SELAM DİRENİŞE DEVAM!

Önceki ve Sonraki Haberler