Siverek Özgür-Der Seminerleri Başladı

Siverek Özgür-Der Seminerleri Başladı

Özgür-Der Siverek Şubesi seminerleri Bilge Adamlar Dergisinin Mart 2011 sayısında işlenen “Kürt Sorunu Samimiyet Sınavında Çözümü Kürtlerin Özünde Saklı Müslümanlık Zemininde Aramak” makaleler dizisinden seçmeler yapılarak başladı.

İlk Semineri Cemil Yeşildağ sundu. Yeşildağ seminerine TC tarihinde Kürt kavminin inkarı ve asimilasyonu sürecine değinerek başladı. Ardından Kürt kavminden olanların hassaten Müslüman Kürtlerin Kürt Meselesine yaklaşım açılarını maddeler halinde sıraladı.

1-Kürt Meselesini Ümmetçilik bağlamında çözülmesi gerektiğini vurgulayan yaklaşımlar.

Bu yaklaşımın farklı varyantlarının olduğu bazı yaklaşımların tepeden inmeci bir yaklaşımla Ümmet siyasal bir organizasyon olduğunda zaten çözecektir bu yüzden şimdilik Kürt sorunu ile uğraşılmayıp daha çok ümmetin dolayısı ile İslami devletin kurulması için çalışılması gerekir yaklaşımı. Birde salt ümmetçilik söylemi vardır ki bu yaklaşımda kafa karışıklığından daha çok sloganik düzeyde kaldığına değindi.

2-Geç kalmışlık Farkındalığını çokça vurgulayan ve varsa yoksa Kürt Meselesini dile getiren yaklaşım. Bu yaklaşım Kürt Meselesini Kürt kavmi merkezli ve İslami bir terbiye ile çözümünün önermekte olup diğer kavmi kimliklerle siyasal organizasyon olarak ayrışmayı savunur. Bu yaklaşımın birde Kürdistanilik söylemi ile özetlenebilir.

3-Ulusal kimliğin ağır bastığı ve Kürt kavminin birlikteliğini savunan yaklaşım. Bu yaklaşım çizginin süreç içinde Kürt ulusalcılığına kaymayı barındıran bir tehlike içermektedir.

4-Bağımsız İslami Kürdistan yaklaşımı. Çok dar bir çerçevede kalan olan bu görüşün zayıfta olsa savunucuları vardır.

5-Sağcı Muhafazakâr ve Devletçi yaklaşımı. Bu yaklaşımın daha çok devletin bu meseleyi çözmesi gerektiğine inan ve geniş bir kitleye yayıldığı görülmektedir.

6-Kürt Meselesine duyarsız olan İslami çevreler. Çok geniş tabanlı ve Kürt meselesi yokmuş gibi davranan bir programları olan çevreler temsil etmektedir.

7-Ümmetin bir parçası ve Adil şahitlik perspektifi ile Kürt kavmine yapılan her türlü haksızlığın giderilmesi ve Kürt kavmi özelinde tüm kavimlere haklarının eşit ölçülerde verilmesini savunan yaklaşım. Birçok İslami camianın savunduğu ve şimdilerde kendini KİAP(Kardeşlik İçin Adalet Platfomu) zemininde kurumlaştırdığı görülmektedir.

Bu yaklaşım açılarını yer yer örneklerle açıklayan YEŞİLDAĞ daha sonra AK Partinin açılım politikasının serüvenine değindi.

Son olarak niçin bu yılki seminerlerin Kürt Meselesi merkezli alındığına ve Bilge Adamlar dergisindeki makalelerin seminer konusu seçildiğine değinerek konuşmasına dua ile son verdi.

Haber: Murat Yeşildağ  

Önceki ve Sonraki Haberler