Siverek'te “Cehennemden Çıkış Var mıdır?” Semineri

Siverek'te “Cehennemden Çıkış Var mıdır?” Semineri

Özgür-Der Siverek Temsilciliği'nin alternatif eğitim seminerleri Suat Yapıcı’nın sunumunu yaptığı “Cehennemden Çıkış Var mıdır?” konulu seminer ile devam etti.

Yapıcı'ın sunum notlarını paylaşıyoruz:

Konunun merkezini teşkil eden bakara 80. ayetini bakalım.  " Bir de dediler ki sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır. Deki Allah'tan bir söz mü aldınız. Şayet öyle ise Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz. Hayır, kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler.  Onlar orada devamlı kalır. "   Bu ayette Yahudiler sayılı birkaç gün dışında cehennem ateşinin onları yakmayacağını ve daha sonra oradan çıkacaklarını söylemişlerdir.  Ancak Allah bir söz mü aldınız diyerek onları yalanlamaktadır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

Önce diğer dinlerde cehennem inancının olup olmadığına ve daha sonra buradan bir çıkışın olup olmadığının inceleyerek İslam ve Kur`an' da ki duruma bakmaya çalışalım.  Hint yarım adasında gelişip büyüyen hinduizm`de cehennem bir nevi arınma yeridir.  Kişi burada arındıktan cezasını çektikten sonra yeniden yeryüzüne döner. Bu yeniden dönüşe tenasüh ya da reenkarnasyon diyoruz.

Budizm'de yedi cehennem inancı vardır. Yeryüzünün altında sönmeyen alevler ve dinmeyen cehennemde insanların parçalandığı inancı vardır.  Yahudilikte ölüm sonrası hayat net bir biçimde çizilmiştir. Seol kavramı ölüler diyarı olarak nitelendirilmiş ve helal çukuru, geri dönülmeyen, derin gizli yer olarak kullanılmaktadır. Hıristiyan inancında iyilerin semaya yerleştirdikleri kötülerin ise semada olmayan bir yerde ikamet ettikleri söylenmiştir. İncillerde bulunan cehennem tanımları cehennem ateşi, fırın ateşi karanlık, ceza, yer olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca cehennem ateşi ebediyetle teyid edilmiştir.

Derin kuyu, hayırsız, uğursuz anlamalarına gelen cehennem Kuran'da 77 ayette geçmektedir.

Cehennemin en meşhur 7 ismi vardır. Cehennemin 7 ismi şunlardır. Cahim, Haviye, Hutame, Ceza,  Sair, Sakar ve bir de cehennemdir.

Cehennemin korkunçluğu ve azabın acılığını tasvir eden ayetler genelde Mekki sürelerde yer almaktadır.

Cehenneme Kimler Girecek

Kuran ayetleri incelendiğinde, kâfirler, müşrikler, münafıklar, müstekbirler, imtihanı kaybeden günahkârlar, fasıklar zalimler, Allahın ayetlerini gizleyenler ve ayetlerle alay edenlerin mekânı cehennem olduğunu görüyoruz.

Cehennem azabının sürekliliği toplumumuzda kelimeyi tevhit getiren her insanın cehenneme girse bile eninde sonunda oradan çıkıp cennete gireceğine dair bir inanış söz konusudur.

Hatta bazı kişilere neden imanın gereklerini yapmıyorsun denildiğinde Allah affedicidir Rahman ve Rahim sıfatlar bizim cehennemde sonsuza kadar tutmasın engel olur.

Oysaki Allahın affedicilik sıfatının yanında Kahhar olma el Muttakim olma sıfatları da vardır.

Bu yaklaşım ve inanış Kuran'ı deliller değil de      "Kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse sonsuza kadar cehennemde kalmaz, günahları kadar cehennemde yanar ve daha sonra cennet girer" hadis olduğu iddia edilen söze dayandırmaktadır.

Oysa Kuran cehennemde çıkış ile ilgili hiçbir ayete rastlanmamakta. Tersine cehennemde olanların ebedi orda kalacakları ile ilgili sayısız ayet bulunmaktadır.

Bu ifademizle alakalı bazı ayetlere bakalım.

"Kim bir kötülük ederde kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktir. Onlar orada devamlı kalırlar." Bakara/80

"Ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orda devamlı kalıcıdırlar". Araf/36

Kuran'da bu konu ile ilgili çok sayıda ayet bulunmaktadır…

Bu konuda en fazla kafa karıştıran ve tereddütlerin oluşmasını sağlayan "Günahkar Müslümanlar"

Kuran'ın biz müminlerde oluşturmaya çalıştığı şey direngen, diri yaşayan bir iman hali il sürekli teyakkuzda olan ve Salih amelle yoğrulmaya çalışan bir insan prototipidir.

Tövbe kapısını açık tutan ve insanı her halükarda umutla tövbe etmeye çağıran Kuran günahların mutlaka cezasının çekileceğini değil affedilebileceğini vurgular…

İyisi mi biz cehenneme girmemeye çalışalım yoksa cehennemde girdikten sonra oradan nasıl çıkarız anlayışı Kuranı bir anlayış değildir.

Adnan Yeşildağ/  Haksözhaber

Önceki ve Sonraki Haberler