Siverek'te “Dinde Ayrılığa Düşmek” Semineri

Siverek'te “Dinde Ayrılığa Düşmek” Semineri

Siverek Özgür-Der Alternatif eğitim seminerleri Fikret ÖZGÜLTEKİN’İN sunumunu yaptığı “Dinde Ayrılığa Düşmek” konulu seminerle devam etti.

Sunumuna Fırka kelimesinin sözlük ve ıstılahi anlamıyla başlayan ÖZGÜLTEKİN, daha sonra; Fıkhî, itikadî ve siyasi mezheplerin oluşumu ve temel özellikleri hakkında kısa bilgi verdi.

Bugün tabii olunan ve tabisi bulunmayan fıkhî mezheplere de değinen ÖZGÜLTEKİN, birçok akımın kendi fıkrasını "en doğru" göstermek için kendilerini hadislere dayandırdığını ve bu durumun "uydurma" hadisleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Sunumunu  "ayrılığa giden yolu" açıklamaya çalışarak sürdüren ÖZGÜLTEKİN;

 "Ayrılığa giden yol, Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde karşılığı olmayan; heva ürünü düşüncelere dalmak, bunları yaşamak ve dayatmaktır. Bütün bunlar, nefsî temayüllerdir. Kendi mantığını en doğru kabul etmek ve dayatmacı bir tavırla mutlak doğrular olarak kabul ettirmektir. Beşeri görüş ve düşüncelerin kurumsallaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan mezhep hükümleri, dinin ilkeleri gibi kabul görmüş ve inanç hayatı bu hükümlere göre şekillenmiştir. Taklit, ölçü kayması ile birlikte kurumsallaşmış, üretilmiş değerler ise zamanla mutlaklaştırılmıştır." Dedi.

Sunumun sonunda ise "çözüm önerisi" olarak "vahdet" kavramına dikkat çeken ÖZGÜLTEKİN, şöyle devam etti.

"Vahdet; islamî davayı yüceltme konusunda el ve güç birliği yapmaktır, vahdet kavramında her şeyden önce, Müslümanların fikirsel birlikteliği anlaşılmalıdır. Grupsal vahdet bunun peşinden gelir.

Vahdet 3 şartla gerçekleşir;

1-Niyet Birlikteliği/Samimiyet; Benlik, liderlik, reklam amacı gütmeden, Allah rızası için bir araya gelmek.

2-Fikir Birlikteliği; Kuran merkezli bir din anlayışına sahip olanlar birleşebilir. İnsan merkezli (Âlim Merkezli) birliktelikler ayrışmayı beraberinde getirir.

3-Güvenin Tesisi; Güven duygusu kişinin geçmişi ile birlikte tanınması sayesinde, ya oluşu ya oluşmaz. Bu noktada her şeyde açık olmak önemlidir" dedi ve sunumunu selam ve dua ile sonlandırdı.

Haksözhaber/Murat BAŞARAN

Önceki ve Sonraki Haberler