Siverek’te İslam’da Aile Konuşuldu

Siverek’te İslam’da Aile Konuşuldu

Siverek Özgür-Derde Alternatif eğitim seminerlerinin dokuzuncusu Suat YAPICI’nın sunumunu yaptığı İSLAMDA AİLE ile devam etti.

Aile kavramının gerek tanımının gerekse de aile ilişkisinin kapitalist sistemin ürettiği modernizimden çok fazla etkilenerek tanımlanmaya çalışıldığı bunun kendisi ile birlikte çok sayıda handikap ürettiğini ifade ederek sunumun başladı.

İlk insan Hz Adem ve Hz Havva'dan bu yana evlilik/aile mevcuttur Çünkü bu insan olmanın gereği olduğu gibi dinî ve sosyal bir vecibedir de Tarihin kaydettiği bütün topluluklarda (en ilkel klanlarda bile) evlilik ve aile vardır Bu durum dişi ve erkeğin aileler kurarak bir arada yaşamalarının fıtratı gereği olduğunu göstermektedir Evlilikte iki cins birbirlerini tamamlarlar İki vücut, iki ruh, iki kalp ve daha doğrusu iki şahsiyet birleşir

Evlilik günlük zevklerin ve ihtiyaçların ötesinde, aynı yastığa başkoyan iki farklı gönlü aynı gayeye hizmet ettiren, erkekle kadını bir birlik/müessese olarak kaynaştıran, onları aynı çatı ve aynı ideallerde kaynaştıran, aynı duyguyu ve düşünceyi oluşturan, gelecek kuşaklara bir kan yakınlığı ile bağlayan bedenî, ruhî ve ictimaî bir birleşmedir

İslam'da aile diri bir müessese olduğu kadar soysa bir müessesedir Bu nedenle insanların evlenip sağlıklı ve mutlu bir aile yuvası kurmaları ayet ve hadislerle teşvik edilmiştir Çünkü aile, hem kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir vesile, hem de kişiyi dinen günah sayılan kötülüklerden alıkoyan bir vasıtadır "İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet varetmesi O'nun varlığının delillerindendir Bunda düşünen akıl sahipleri için nice ibretli dersler vardır " (Rum, 30/21, ayrıca bk Nahl, 16/72; Nur, 24/32) "Nikah benim sünnetimdir Kim benim sünnetimden kaçınırsa benden (benim yolum üzere) değildir ", "Evleniniz, çoğalınız Zira ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı ümmetimin çokluğuyla övünürüm ",

Aile ahlakı: Kur'an, aile ahlakıyla ilgili sağlam ölçüler koyar ve çeşitli tavsiyelerde bulunur. O, sosyal birliğin en üstün ve en sağlam şekliyle sevgi, bağlılık, merhamet, dayanışma, yardımlaşma, doğruluk, insaf ve Allah korkusunu gözeterek aile kurumuyla korunmasını ve sürdürülmesini hedef alır. Ailenin dünya hayatının düzeninde olduğu gibi, ahiret hayatında da önemi vardır. İyilerin erişecekleri saadet ve Cennet müjdelenirken onların yanında atalar, zevceler ve soylarından salih olanların bulunacağı, buna karşılık Cehenneme girerken hüsrana uğrayanların kendilerini de ailelerini de ziyana uğratacakları haber verilmiş, sevap ve azapta ailenin rolüne işaret edilmiştir. "Ey inanlar, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz" (Tahrim, 66/6) emriyle ailenin korunması ve yüceltilmesi istenmiştir.

Kur'anı Kerim'de kadın ve aile ile ilgili yüzden fazla ayet mevcuttur. Sevgili Peygamberimizin bu mevzudaki hadisleri de azımsanayacak kadar çoktur. Diğer taraftan, fıkıh mezheplerinin oluştuğu devirden itibaren de her mezhebin fıkıh ve fetva kitaplarında aile ile ilgili bölümler, o mezhebin hakim olduğu bölgelerde kanun olmuştur.

Ahkaf 15-Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: "Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten müslümanlardanım."

İsra 23 -  Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.

Ailenizle birlikte namaz kılın...

Namaz vakitlerinde, özellikle akşamları cemaat halinde ibadet etmek olanağı daha çoktur. Ailece yapılan ibadetlerin, size verdiği huzur ve mutluluğu başka hiç bir yerde bulamazsınız.

Duvar panom...!

Çocuklarınızın resimlerini, şiirlerini ya da kartpostallarınıı asabilecekleri bir duvar panosu yapın.

Bu panoya ev ödevleri, iyi not aldıkları yazılı kâğıtları, resimleri gibi istedikleri şeyleri asabilsinler. Becerilerini sergiledikleri bir pano, onları daha iyilerine teşvik edecektir.

Şimdi ne yapmam gerek?

Hepimiz bizi üzecek olaylarla karşılaşmışızdır. Bu olaylar karşısında bazen ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Şimdi bu olaylara karşı neler yapabileceğimizi önceden bilmek, vereceğimiz tepkileri geliştirir. Ailenizle birlikte, daha önceden yaşanmış ya da yaşanılabilecek üzücü olayları düşünün. Bunları küçük kâğıtlara not edin. Kâğıtları katlayıp bir kutunun içine koyun. Kağıtlardan herkes bir tane seçsin ve yüksek sesle okuyup bu durumda ne yapabileceğini söylesin. Bu fikre katılmayanlar ve başka bir fikri olanlar olabilir. Herkes sırayla fikrini söyleyebilir.

Kanaatkâr olmak...

Sahip olduğunuz nimetler hakkında ailenizle konuşmak ister misiniz? Bir akşam yemeğinde, sahip olduğunuz nimetler üzerine bir konuşma başlatın. Herkes sahip olduğu güzellikleri sıralasın. Bu liste, yemek bitimine kadar uzayacaktır. Daha sonra bunlara sahip olmayan insanları düşünün.. Ailece bu nimetleri nasip edene şükür ve bunlara sahip olmayanlara da dua ederek, bir sofra duasıyla, uygulmayı sonlandırın.

Gülümseyen sabah...

Sabahları asık bir yüzle etrafta dolaşmamalısınız. Çok kolay olmasına rağmen en az yaptığımız şey, gülümsemektir. Ailenize günün en güzel armağanını vermeyi ihmal etmeyin. Bu armağan, sabah güne başlarken, kocaman gülümseyerek, dolu dolu bir "hayırlı sabahlar" demekten ibarettir. Çocuklarınız ile bunu güzel bir alışkanlık haline getirmek sizin elinizde...

Haftasonu 'en' yarışması...

Hafta sonları, genellikle ailenin bir arda daha çok vakit geçirebildikleri zamanlardır. Hafta sonunda, Cuma ya da Cumartesi akşam yemeğinde "haftanın 'en'leri yarışması" düzenleyin. Bu yarışma, bundan sonra her hafta, bir gelenek olarak uygulansın. Ailedeki her birey, bu hafta başından geçen en komik olayını anlatsın. Bu 'en' leri istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. En üzüntülü olay, en mutlu olay, en sinirli olay, en süprizli olay, en utandırıcı olay vs... Bu 'en' katogorileri arasından haftanın 'en'ini seçmek için yapılacak oylamayı yemekten sonraya da bırakabilirsiniz. Bu uygulama çocuklarımızın çevrelerindeki insanlara karşı, daha duyarlı bir hâle gelmesine yardımcı olur.

Şikayet kutusu...

Mağaza ve market gibi alış-veriş yerlerinde, şikayet kutuları vardır bilirsiniz.. Müşteriler memnun kalmadıkları şeyleri yazarak bu kutuya bırakırlar. Neden evde de böyle bir kutu yapmıyorsunuz? Kap kâğıtlarıyla kaplanmış eski bir kutu da olabilir bu. Ortasını kumbara gibi deldiğiniz kutunuza, herkes sıkıntılarını, şikâyetlerini yazıp atsın. Amaç, ailenin içinde herkesin görüşlerini ifade edebildiği huzurlu bir ortam oluşmasıdır. Kutuyu ailece yapmayı unutmayın.

Önceki ve Sonraki Haberler