”Ayetlerin Anlaşılmasıyla ilgili Problemler”

”Ayetlerin Anlaşılmasıyla ilgili Problemler”

Tatvan Özgür-Der’de ”Ayetlerin Anlaşılmasıyla ilgili Problemler” konuşuldu.

Tatvan Özgür-Der tarafından  her hafta düzenlenen Cuma seminerinin bu haftaki programında Muş Alparslan Üniversitesinden Doç. Dr. Cahit Karaalp'in sunumuyla "Ayetlerin Anlaşılmasıyla ilgili Problemler" konusu  konuşuldu.

Sabahattin GÜNAY'ın moderatörlüğünde yapılan seminer, Zekeriya Arslan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve mealinin ardından başlarken Karaalp,  konuşmasında şu hususlara değindi:

İnsanların ayetleri yanlış algıladığını, Kur'an'da  bir hata olduğu iddiasında bulunanlara karşın Kur'an 'da herhangi bir problemin olmadığını, Kur'an'ı  problemli hale getiren bizim düşünce dünyamız, bizim aidiyetlerimiz ve belli bir gruba mensup olmamız diye açıklayarak, bunların Kur'an'ı anlamadaki bazı engellerimizin olduğunu söyledi. Her zaman karşılaştığımız sorulardan biri olan "Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması neden bu kadar zor?" sorularına cevap olarak aslında Kur'an anlaşılması zor bir kitap olmadığını tarihsel süreçte zorlaştırılmış bir kitap olduğunu,  söyledi.

Tefsir usulü üzerine yazılan kitapları incelediğimizde, bir müfessirin  taşıması gereken özelliklere baktığımızda birçok şartın taşıması gerektiğini  ve bu kitaplara göre bir ömür Kur'an'ı anlama yönünde çalışmalar yaparak ancak anlayabileceğimizi  görürüz. Ama bir ömür böyle bir çalışma yürüttükten sonra "Kur'an'ı nasıl yaşayabiliriz?", "Kur'an'i bir yaşam nasıl sürdürebiliriz?"  gibi sorular akla geliyor. Bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir müfessirin bilmesi gereken özelliklerden biride usuluddin'dir. Usulluddin'in aslında akaid olduğunu, hangi mezhebe mensup isen o mezhebin akaidini bilerek Kur'an'ı da o mezhebin akaidine göre okunması gerekliliğinden bir usul hatası olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Karaalp, konuşmasına ayetleri yanlış anlama nedenlerini başlıklara ayırarak değindi. Bu sorunların;

- İntisaptan kaynaklanan sorunlar

- Kur'an'ın metin yapısından kaynaklanan sorunlar

- Mecazi ifadelerin hakikat olarak okumaktan kaynaklanan sorunlar

- Kavramların doğru anlaşılmamasından kaynaklanan sorunlar

- Müfessirin ihmalinden kaynaklanan sorunlar

- Bağlam ihmalinden kaynaklanan sorunlar

- Kültürün tefsire hakim olmasından kaynaklanan sorunlar

- Hakim din anlayışından kaynaklanan sorunlar

- Resmi – Milli din anlayışından çağa ayak uydurmadan kaynaklan sorunlar

- Dönemsel okumaların evrensellik kazanmasından kaynaklanan sorunlar

- Ayetlerin eklemede bulunmaktan kaynaklanan sorunlar, Kur'an'a zoraki söyletmek

başlıkları altında sıralayıp ayetlerle örnek vererek konuşmasına son verdi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

cahitkaraalp2.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler