''İslam Medeniyeti ve Medeniyet Algımız"

''İslam Medeniyeti ve Medeniyet Algımız"

Özgür-Der Tatvan şubesi tarafından düzenlenen bu haftaki Cuma seminerinde “İslam Medeniyeti ve Medeniyet Algımız '' konuşuldu.

Bu hafta Özgür-Der Tatvan Şubesi'ndeki seminere konuşmacı olarak Muş Alparslan Üniversitesinden öğretim görevlisi İkram Filiz katıldı.

İkram Filiz, özetle şu konulara değindi;

Medeniyet ismi şehirleşmekten gelir. Peygamber efendimiz, Yesrib ismini Medine olarak değiştirmiştir. Bütün medeniyetlerin bir dünya görüşü vardır.

Batı medeniyeti, pragmatis bir dünya görüşü üzerine kurulmuştur. Her medeniyet beraberinde  bir kültür doğurur. İslamda kendine ait bir medeniyet kurmuştur.

Endülüs medeniyeti İslam medeniyetinin sonucudur. İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu nedenle insan içinde bulunduğu toplumun etkisinden kurtulamaz. İnsan istese de yaşadığı toplumun medeniyet algısından kendisini kolay kolay soyutlayamaz.

Araplar, islam öncesi bir medeniyetin etkisindeydi. İslam dini,  Arapların önceki cahili hayat anlayışını değiştirerek islam medeniyetini kurdu. 

Müslümanlar, Bilim, Teknoloji ve edebiyat alanında diğer medeniyetlerden etkilenmiş ve etkilemiştir.
Abbasiler döneminde  yapılan tercüme ve çeviriler Müslüman toplumu etkilemiştir.

Medeniyetler taklit edilmiştir. Medeniyetler muhacir gibidir, yeryüzünü gezer. İbni Haldun Medeniyetleri canlıya benzetir. Medeniyetler; Doğar, büyür, gelişir ve ölür der. 

Pers, Bizans, Çin, mısır gibi medeniyetler günümüze kadar etkisi sürdürmüştür. Bugünkü batı medeniyetinin yeryüzüne etki ettiğini görüyoruz.

İslam medeniyeti yaşadığı dönem içinde siyasal ve kültürel olarak çok ciddi etkiler meydana getirdi. Bugüne kadar da etkisini sürdürüyor, Bugün maalesef müslümanlar eskisi gibi dünyaya medeniyet sunamıyor. 

Medeniyetler başlangıçta küçük olarak doğar sonra büyürler. Medeniyetlerin  gelişmesinde coğrafyanın da etkisi vardır. Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinde fırat ve nil nehrinin etkisi vardır.

İslam medeniyeti; Bireysel değil cemaatci bir bakışa sahiptir. Kuran bize bunu anlatır. Allahın ipine sımsıkı sarılıp dağılmayın diyor. Topluluk olmadan cemaat olmaz. Bugün islam medeniyeti yoksa bunun alt yapısında cemaat anlayışının zayıf olması yatmaktadır. 

İslam medeniyeti hem dünya hem ahiret merkezlidir . Seküler bir bakış açısı islami değildir.

İslam medeniyeti, dini merkeze alır. 

İslam medeniyeti; Ulusalcı, ırkçı, kavmiyetçi bir anlayışına sahip değildir. İnsan ve adalet merkezlidir. İslam medeniyeti, ötekilestirmez,  kuşatıcıdır. Tek dilli bir medeniyet değil çok dilli bir medeniyettir. Tek dil, tek kültür anlayışı  yoktur. Ehli kitaba müsade eden ve onları koruyan bir medeniyettir. İslam medeniyeti Ümmi değil kitabidir. Temel felsefesi tevhid merkezlidir. Allah hayatın her alanında vardır.

Bizim medeniyet algımız var mı?

İçinde yaşadığımız zaman diliminde bize etki eden bir islam medeniyeti var. Bu etki az olduğundan toplumun çoğunda medeniyet algısı yoktur. Modern ve seküler algılar daha çok bize etki ediyor dolayısıyla doğru ve yanlış algımız daha çok batıya göre şekillenmiştir.

Tarihi bağımız çok zayıf olduğundan dolayı bugün güçlü ve hakim olan batı medeniyeti bize etki ediyor diyerek İkram Filiz,  dua ve temenni ile konuşmasını sonlandırdı.

Seminer dinleyicilerin soru ve katkılarıyla son buldu.

 

sunum2.jpeg

 

Önceki ve Sonraki Haberler