İslam’da Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri

İslam’da Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri

Tatvan Özgür-Der şubesinin bu haftaki Cuma seminerinde “İslam’da Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri” konuşuldu.

Semineri Muş Hasköy Özgür-Der Temsilcisi Çelebi KARTAL sundu. Seminer Kuranı Kerim ve mealinin okunmasıyla başladı. Ardından sırasıyla komşuluk ve akrabalık bağlarına değinen KARTAL özetle şu konulara değindi.

Kuranda komşuluk

Komşuluk: her şeyden önce insanlar arasındaki yakınlığı, yardımlaşmayı sıcak ve samimi ilişkileri içermektedir. Bir önceki çağlara göre yaşanılan çağ hep daha seküler olmuştur. Sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle bencillik ve kendini merkeze alma hastalığı gün geçtikçe kendini hissettirmektedir, insanlar yalnızlaşmaktadır ve adeta robot toplumu ortaya çıkmaktadır.

İslam, beraber yaşama kaideleri ortaya koyarak, topluma, komşularımıza ve akrabalarımıza karşı bizi sorumlu tutmaktadır.

Rabbimiz Nisa süresi 36. Ayette şöyle buyuruyor:

Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.

Peygamber efendimiz de komşuluğun önemini yaşayarak ve öğütlerde bulunarak ortaya koymuştur.

Komşusu  açken tok yatan bizden değildir. Diyerek komşudan haberdar olunmasını, gözetilmesini, ikram etmeyi ve giydirmeyi emretmiştir.

Peygamberimiz, Müslüman bireyler bir vücudun azaları gibidir. Diyerek bizlerin birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu dile getirmiştir.

Kur'an'da akrabalık ilişkileri:

KARTAL, Kur'an'da akrabalık ile ilgili aşağıdaki ayetleri dile getirerek akrabalık bağının önemini dile getirdi.

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Nahl 90)

Kendisinin adını öne sürerek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. (Nisa,1)

Akrabaya hakkını ver. (İsra-26)

Ana- babaya ve yakınlara iyilik yapın. (Bakara-83)

De ki: "Harcayacağınız hayırlı bir şey, ana-babaya, akrabalardır". (Bakara-215)…

KARTAL, Sıla-i rahim tanımını yaparak konuşmasına devam etti. Arapça'da sıla kelimesi: Sözlükte ulaşmak, kavuşmak, irtibat ve bağ kurmak.''Rahim'' ise; yakınlık, acıma, koruma ve şefkat anlamlarına gelir. Rabbimiz Nisa süresinde şöyle buyuruyor: Adını anıp kendisine vesile ederek birbirinizden dilekte Bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının'' diyerek Sılah-i Rahimi terk etmeyi yasaklamıştır.

Sıla-i rahim'in birkaç derecesi vardır; en aşağı derecesi akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, güler yüzlü Olmaktır. 2. derecesi karşılaştığımızda selamlaşmayı hal hatır sormayı ihmal etmemek kendileri hakkında hep iyi şeyler düşünmek ve hayır demektir. 3. derecesi ziyaretlerine gitmek ihtiyaç duyduklarında yardımlarına koşmaktır özellikle yaşlıları zaman zaman yoklayıp yapılacak işleri varsa onları takip etmek onları sevindirmektir. 4. derecesi imkanımız varsa akrabalara mali maddi destek sağlamaktır.

KARTAL, Müslümanlar olarak akrabalarımıza karşı sorumluluklarımızı şöyle sıraladı: Onların iyi Müslüman olmaları için çalışmak,maddi manevi yardımda bulunmak ve onları ziyaret etmek.

Müslüman olmayan akrabalarımızla ilişkilerimiz; Peygamberler tebliğ ve irşad çalışmalarına öncelikle yakınlarından başlamıştır. ''Yakınını akrabanı Uyar''ayetiyle peygamberimiz yakın akrabalarını toplayıp onlara kendinizi ateşten koruyun diyerek sonunda kızı Fatma'ya Fatma kendini ateşten koru, zira ben Allah'tan başınıza gelecek bir cezaya karşı sizin için bir şey yapamam şu kadar ki sizin bir akrabalık hakkınız vardır Ben bu Sıla'yı Rahim ilişkisini sürdürürüm demiştir.

Nuh aleyhisselam'ın oğlu ve Lut Aleyhisselam'ın karısı bizler için iyi bir örnektir. İkisi de İman etmediği için aileden sayılmadığını görmekteyiz. Ayrıca; iman olmadan kan bağının tek başına birçok hak ve ödev için yeterli olmadığına işaret edilmektedir.

KARTAL, son olarak günümüzde gittikçe yalnızlaşan, yabancılaşan insanlık için İslam'ın öngördüğü komşuluk ve akrabalık bağları, bizim çok önemli çıkış ve kurtuluş modeli olduğunu dile getirerek selam ve dua ile konuşmasını bitirdi.

Seminer dinleyicilerin katkı ve sorularıyla sona erdi.

tatvan-2.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler