“Nasıl Sekülerleştik?”

“Nasıl Sekülerleştik?”

Tatvan Özgür-Der Şubesi tarafından düzenlenen bu haftaki cuma seminerinde “Nasıl Sekülerleştik?” konusu işlendi. Seminere Van Özgür-Der şubesinden Necip ERGİNYÜREK katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan seminerde Necip ERGİNYÜREK konuşmasıyla devam etti.

ENGİNYÜREK, Tekasür Suresinin ilk 8 ayetine değinerek açıklamada bulundu.

''Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette yakında bileceksiniz! Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,(orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.'' (Tekasür 1-8)

ERGİNYÜREK sekülerizmin tarihi serüveni hakkında bilgi verdikten sonra ismet özelin sözünü paylaştı.''İhtiyaçları merkeze alarak tasavvur edilmiş bir hayat, ölüme sırt çevirilmiş bir hayattır. (İsmet ÖZEL)

İnsanın Özünde; ilahi boyut ve dünyevi boyut olmak üzere 2 boyut vardır.

Sekülerizmin temelinde din ve hayat ilişkisi yatmaktadır. Sekülerizm, Ateizm değildir sekülerizm dini kendine göre yorumlayan değiştiren yozlaştıran bir akımdır.

Sekülerizm, Türk Dil Kurumu'na göre dünyevileşme anlamına gelir.

Sekülerizm, uhrevi ve dini olanı yok sayarak dünyadan uzaklaştırır, ahireti yok sayar, dünya merkezli düşünür. Sekülerizm insanı makine olarak görmektedir. Sekülerizmin Temelinde üç kavram vardır Hümanizm, rasyonel akıl ve pozitivizm.

Sekülerizm dünyevileşmedir. Rububiyet ve uluhiyetin Red edilmesidir. Sekülerizm dinin yerine deizm teizm ve ateizmi bırakır.

İslamiyette bilginin kaynağı vahiy iken sekülerizm de bilginin kaynağı akıl ve beş duyu organıdır. Sekülerizmde  şüpheci yaklaşım hakîmdir.

İbni Haldun şöyle der ''Mağluplar galipleri taklit eder." Müslümanlar batının teknolojisini alıp kültürünü almayalım düşüncesinde iken ne yazık ki kendi özlerinden uzaklaşarak batının teknolojisiyle beraber kültürünü de aldılar.

Müslümanlar, düşünce ve bilgi, politika, ekonomi, eğitim ve Medya alanında sekülerleşmeye karşı koyamadılar.

Sekülerleşme akımı, gün geçtikçe yayılmakla birlikte Müslümanları da etkisi altına almaktadır. Komşuluk ilişkilerimizde, ekonomik, sosyal hayatımızda yozlaşma arttı. Özümüzden uzaklaştık, bireysel yaşamaya alışmakla birlikte yalnızlık ve intiharlarda artış oldu mahremiyet alanında hassasiyet azaldı.

Sekülerizme karşı çözüm önerileri

Yüzümüzü Kur'ana ve sünnete dönmeliyiz, akleden kalbi yeniden inşa etmeliyiz, muamelat ve ibadeti ayırmamalıyız, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız, mücadeleci olmalıyız bireyselcilik anlayışından ziyade ümmetçilik bilincini, dünyevileşme ye karşı da ahiret bilincini geliştirmeliyiz…. Diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Seminer dinleyicilerin soru ve katkılarıyla son buldu.

 

Önceki ve Sonraki Haberler