Tatvan Özgür-Der Seminerleri Başladı

Tatvan Özgür-Der Seminerleri Başladı

Özgür-Der Tatvan şubesinin gelenekselleşen Cuma seminerleri bu yıl “Kur’ani Kavramlar Serisi” temasıyla başladı.

Seminerlerin ilki Özgür-Der Diyarbakır şubesi üyelerinden Nureddin YARGICI hocanın “Kur’an’da Kur’an” adlı sunumuydu. Program İbrahim AYKAN’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealiyle başladı.

Nureddin YARGICI’nın konuşma özeti:

YARGICI konuşmasında; Biz insanların hesap gününde hesaba çekileceği kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an denilince bizim bütün sistemlerimizi açmamız ve O’na dikkatle yaklaşmamız gerekir. Kur’an’ı dosdoğru tanımalıyız. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü Resulullahı ve Asrı Saadet yıllarının muhteşemliğini ortaya çıkaran kitab Kur’an’dır. Kitabımızı tanımak için kitabımıza sorular sorarız. Kur’an’a “Seni kim gönderdi?” diye sorduğumuzda cevap olarak Fussilet Suresi-2- de: “Bu Kur’an Rahman ve Rahim olan Allah’tan indirilmedir.” diye buyuruluyor. dedi

YARGICI acaba kitabımızın isimleri nelerdir sorusuna şöyle cevap verdi.

1-Mubin Olması : Açık seçik ve anlaşılır olması. Kitabımız Kur’an’ı Kerim Alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmesine rağmen bir ilkokul öğrencisinin bile anlayabileceği bir dilde açık ve anlaşılır bir dilde gönderilmiştir. Kur’an’ı Kerim’in en önemli özelliklerinden bir tanesi de hangi dile çevrilirse çevrilsin; çevrildiği dilde de açık ve anlaşılır olmasıdır.

2-Kerim  Olması : Çok değerli, Hakim, Aziz olan tarafından hayatı ve düzeni nasıl yarattığını ; bizimde bu düzen içinde hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini ifade etmiştir.

3-Furkan Olması : Hak ile batıl’ı birbirinden ayırt eden olması. Kur’an’ı Kerim hak ile batılı birbirinden ayırmak için indirilmiştir. “Şüphesiz O Kur’an , hak ile batılı ayırt eden  bir sözdür.”(Tarık 13) Furkan; hak ile batılın karıştığı yerde indirilerek hak ile batılı ayırdı.

YARGICI,Kur’an’dan önce insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyor, fuhuş almış başını gidiyor, Kabe’nin içi putlarla doldurulmuş, hak ile batıl birbirine karıştırılmıştı. Kur’an’ın amaçlarından biride; İbrahim’i yolu tekrar geri getirerek Kabe’yi putlardan temizlemek, Allah’ın yolunda şirkten uzak durmak , hak olana yönelip batıldan yüz çevirmek vardır.Acaba biz doğru bir din tasavvuruna mı sahibiz yoksa şirke bulaşmış bir din tasavvuruna mı sahibiz? Bizler bugünün hak ile batılını nasıl ayırt edeceğiz? gibi sorularla karşılaşıyoruz. Kimi insanlar şunu söylüyor; “biz Kur’an’ı anlayamayız, bilemeyiz. O’nu ancak bizim büyük alimlerimiz anlayabilir, bilebilir.”Müslümanların tek yürek olmamasının nedeni Kur’an’ı iyi anlayamamalarıdır.dedi.

 Peki Kur’an-ı Kerim neden indirildi ve Kur’an-ı Kerim’in indiriliş amacını nedir sorularının cevabını yine Kur’an-ı Kerim bize cevap veriyor dedi.

1- İNZAR ETMEK, UYARIP-KORKUTMAK İÇİN:

Bu da Anakent(Mekke'y)i ve çevresindeki(kasaba)ları uyarman için sana indirdiğimiz feyz kaynağı ve kendinden önceki (Tanrı Kitabı)nı doğrulayıcı bir Kitaptır. Âhirete inananlar, buna inanırlar ve onlar, namazlarına devam ederler. A'raf 2

Bu,Sana indirilen bir Kitaptır. Onunla (insanları) uyarman ve insanlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın (hiç kuşkulanma, tasalanma, bu tamamen Allâh tarafındandır. Sen hemen insanları uyar. İbrahim 52

Bu (Kur'ân), insanlara bir tebliğdir. (İnsanlar), bununla uyarılsınlar; O'nun yalnız Tek ilah olduğunu bilsinler ve sağduyu sahipleri öğüt alsınlar diye (gönderilmiştir).Kehf 2

Onu dosdoğru (bir Kitâp) olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azâba karşı (insanları) uyarsın ve iyi işler yapan mü'minlere de kendileri için güzel mükâfât bulunduğunu müjdelesin. Meryem 97

Biz o(Kur'â)n'ı senin diline kolaylaştırdık ki, onunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi onunla uyarasın. Furkan 1

 Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkanı (hakkı bâtıldan ayırma ölçüsünü) indiren (Allâh) pek kutludur! Yasin 70

2-MÜ'MİN VE MÜSLİMLERİ MÜJDELEMEK İÇİN:

De ki: "Allâh'ın izniyle Kur'ân'ı kendinden öncekini doğrulayıcı ve inananlara yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirdiği için, kim Cebrâil'e düşman olursa, Bakara 97

Her ümmet içinde, kendi aralarından, aleyhlerine bir şâhid getireceğimiz gün, seni de bunların aleyhine şâhid getirmiş olacağız. Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Nahl 89

De ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrâil) Rabbinden gerçek (bilgi) olarak indirdi. Nahl 102

3-İMAN EDİLMESİ İÇİN:

Elçi, Rabbinden, kendisine indirilene inandı, mü'minler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, Kitaplarına ve peygamberlerine inandı. "O'nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırdetmeyiz" (dediler). Ve dediler ki: "İşittik, itâ'at ettik! Rabbimiz, (bizi) bağışlamanı dileriz. Dönüş(ümüz) sanadır!" Bakara 285

Kitabı sana O indirdi. Onun bazı âyetleri muhkemdir (ki) onlar Kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşâbih(birbirine benzeyen, sonucu tam bilinmeyen)dir. Kalblerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak, uyardığı sonuca uğra(yıp belâlarını bul)mak için onun müteşâbih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun te'vili(uyardığı sonucun ne zaman gerçekleşeceği)ni Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenler: "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. Sağduyu sâhiplerinden başkası düşünüp öğüt almaz. Al-i İmran 7

Ey Kitap verilenler, biz bazı yüzleri, silip arkalarına döndürmeden(57), ya da Cumartesi adamlarını(58) la'netlediğimiz gibi onları da la'netlemeden önce, yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz(Kur'ân)a inanın. Allâh'ın buyruğu yapılır. Nisa 47

4-KENDİSİNE TABİ OLUNUP, YAŞANMASI İÇİN:

Onlara: "Allâh'ın indirdiğine uyun!" dense, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz(yol)a uyarız!" derler. Peki ama, ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (atalarının yoluna uyacaklar)? Bakara 170

De ki: Ey Kitap ehli, siz Tevrât'ı, İncil'i ve Rabbi'nizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. (Ey Muhammed), Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlık ve inkârını artıracaktır. Sen o kâfirler toplumu için üzülme! Maide 68

İşte bu (Kur'ân) da indirdiğimiz mübârek Kitaptır. O'na uyun ve korunun ki size rahmet edilsin! En'am 155

Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O'ndan başka velilere uymayın(90). Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! A'raf 3

5-FERDİ VE TOPLUMSAL HASTALIKLARA ŞİFA, FERTLERE VE TOPLUMLARA RAHMET OLMASI İÇİN:

Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan(sıkıntılar)a şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir. Yunus 57

Biz sana Kitabı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve (o Kitap), inanan bir kavim için yol gösterici ve rahmet olsun. Nahl 64

89 )Her ümmet içinde, kendi aralarından, aleyhlerine bir şâhid getireceğimiz gün, seni de bunların aleyhine şâhid getirmiş olacağız. Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Nahl 89

Biz Kur'ân'dan mü'minlere şifâ ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zâlimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz. İsra 82

6-SAKINANLARA VE SAKINACAK OLANLARA HAYIR OLMASI İÇİN :

Nankör olan bazı Kitap ehli kimseler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allâh, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allâh, büyük lutuf sâhibidir.

106 )Biz bir âyeti siler veya unutturursak(18)ondan daha hayırlısını, ya da benzerini getiririz. Allâh'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? Bakara 105-106

İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler: "O, (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır." derler. De ki: "(O), sizin için hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. Sizden inananlar için de (O), bir rahmettir, Allâh'ın Elçisini incitenlere acı bir azâb vardır." Tevbe 61

 (Allâh'ın azâbından) korunanlara da: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi. "Hayır (indirdi)." dediler. Bu dünyâda güzel iş yapanlara güzellik vardır, (onlar için) âhiret yurdu ise daha hayırlıdır. Korunanların yurdu ne güzeldir. Nahl 30

7-ÖRNEK VE İBRET ALINMASI İÇİN

Elbette onların hikâyelerinde akıl sâhipleri için ibret vardır. Bu (Kur'ân), uydurulacak bir söz değildir; ancak kendinden önceki(Hak Kitabı)nın doğrulanması, her şeyin açıklaması; inananlar için bir kılavuz ve rahmettir. Yusuf -111

Andolsun biz bu Kur'ân'da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık, ama insanlardan çoğu inkârda direttiler. İsra-89

8-MÜ'MİNLERİN İMANINI ARTTIRMAK İÇİN:

Ne zaman bir sûre indirilse onlardan kimi: "Bu, hanginizin imanını artırdı?" der. Bu, inananların imanını artırır, onlar sevinirler. Tevbe 124

Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Onların sayısını da inkâr edenler için bir sınav yaptık ki, kendilerine Kitap verilmiş olanlar iyice inansın, inananların da imanı artsın. Kitap verilmiş olanlar ve inananlar kuşkulanmasınlar. Kalblerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: "Allâh bu misâlle ne demek istedi?" desinler. Böylece Allâh, dilediğini şaşırtır, dilediğni doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlara bir uyarıdır. Müddessir-31

9-KIYAMETE KADAR BÜTÜN KİTAPLARDAKİ HAKKI DOĞRULAMAK, TASDİK VE TEYİD ETMEK İÇİN:

Ey Kitap verilenler, biz bazı yüzleri, silip arkalarına döndürmeden(57), ya da Cumartesi adamlarını(58) la'netlediğimiz gibi onları da la'netlemeden önce, yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz(Kur'ân)a inanın. Allâh'ın buyruğu yapılır. Nisa 47

Sana da kendinden önceki Kitabı doğrulayıcı ve onu kollayıp koruyucu olarak Kitabı gerçekle indirdik. Artık onların aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma! Sizden her biriniz için bir şeri'at ve bir yol belirledik. Allâh isteseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat size verdiğ(i ni'met)ler(i) içinde sizi sınamak istedi. Öyleyse hayır işlerine koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır. O size ayrılığa düştüğünüz şeyler(in hakikatin)i haber verecektir. Maide 48

10-HAK VE BATILI AYIRMAK İÇİN:

Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidâyeti, doğruyu ve yanlışı ayırdedip açıklayan Kur'ân'ın indirildiği aydır. İçinizden kim o aya yetişir(ayı görür)se oruç tutsun. Kim hasta olur, yahut seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allâh sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allâh'ı tekbir etmenizi ister. Şükredesiniz diye (size bu kolaylığı gösterir). Bakara 185

 11- İHTİLAFLARI SONUÇLANDIRMAK İÇİN:

İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allâh, peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi; onlarla beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek üzere, içinde gerçekleri taşıyan Kitabı indirdi. Kendilerine Kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra, sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü o(Kitap hakkı)nda anlaşmazlığa düştü(ler). Bunun üzerine Allâh, kendi izniyle inananları, onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allâh, dilediğini doğru yola iletir. Bakara 213

12-ZULMETTEN NURA ÇIKARMAK İÇİN:

 Elif lâm râ. (Bu,) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye lâyık olan(Allâh)ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz Kitaptır. İbrahim-1

13-SIRAT-I MÜSTAKİME ULAŞTIRMAK İÇİN:

Elif lâm râ. (Bu,) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye lâyık olan(Allâh)ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz Kitaptır. İbrahim 1

Gerçekten bu Kur'ân da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdeler. İsra 9

14-MÜ'MİNLERİN KALPLERİNİ YATIŞTIRMAK, MUTMAİNLEŞTİRMEK İÇİN:

Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda da sana hak ve inananlar için bir öğüt ve ibret gelmiştir. Hud 120

15-KENDİSİYLE HÜKMEDİLMESİ İÇİN

Baksana Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlar, aralarında hüküm versin diye Allâh'ın Kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir topluluk yüz çevirerek dönüyorlar. Al-i İmran 23

Biz sana Kitabı gerçek ile indirdik ki, insanlar arasında Allâh'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin; hâinlerin savunucusu olma! Nisa 105

Seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler