Tatvan, Şehid Metin Yüksel’i Unutmadı

Tatvan, Şehid Metin Yüksel’i Unutmadı

Tatvan Özgür-Der'de bu hafta "Şehid-Şehadet ve Metin YÜKSEL" konusu işlendi.

Özgür Der Tatvan şubesi tarafından düzenlenen seminerlerde bu hafta ‘Şehid-Şehadet ve Metin YÜKSEL ‘’ konusu işlendi. Özgür-Der Tatvan üyesi Bünyamin ATALAY tarafından sunum yapıldı.

Şubat ayının şehidler ayı olması hasebiyle bu programı yapıldığı belirten ATALAY ,Şehid-Şehadet konusuna değindikten sonra ,şubat ayında şehid olanlar anısına Şehid Metin YÜKSEL’in hayatına ve mücadelesini de değindi.

Bünyamin ATALAY’ın sunumunun özeti :

Şehid; Allah rızası için savaşan ve İslâm'ın temel hedeflerini gerçekleştirmek için hayatını feda edendir. Cihad ibadetini ihlasla edâ eden her Müslüman hedefi şehid olmaktır. Kur'ân-ı Kerîm'de "Allah yolunda öldürülmüş olanlar için `ölüler' demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlayamazsınız."buyurulmuştur. İslâm'ın hayata hâkim olması için ihlâsla cihad eden ve bu uğurda şehid olanların, cennet ehli olduğu sabittir. Zulüm, baskı ve dayatmalara boyun eğilmeden i'layi kelimetullah için verilen hizmet ve mücadele sonucunda gelen ölüm şereflidir. Ancak i'layi kelimetullah için İslam düşmanlarıyla yapılan savaş sırasında savaş meydanlarında veya İslam düşmanlarına karsı verilen mücadele sebebiyle kafirlerin ve zalimlerin zindanlarında işkence sonucunda gelen ölüm en şerefli ölümdür. Bu Kur'an ve sünnet dilinde de sehadettir. Bu durumda hayatini kaybeden Müslüman şehittir.

Subat Ayı, Sehadet Ayıdır

Şubat ayı şehadet ayıdır. Çünkü bu mübarek ayda yüzlerce alim ve dava lideri sehid olmuştur. Bu ayda zulüm, baski ve dayatmalara boyun eğmeyerek Müslümanların izzet ve şereflerini korumaya çalışan gerçek Müslümanlar zalimlerin gaddar ve hain mermilerine hedef olmuşlardır. Şubat ayı ayni zamanda bereket ayıdır. Çok önemli ve değerli şahsiyetler sehid edilmişlerdir.Bu ayda şehid olanlara şu şekilde örnekler verdi.

1. Suriye Baas rejimi, Hama katliamında kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden yaklaşık 40 bin Müslüman şehid etti.

2. 1926'da büyük alim İskilipli Atif Hoca İstiklal Mahkemesinin verdiği kararla idam edilmiştir. Idam edilmeden önce Atıf hocanın son sözü su olmuştur: "Zalim ve kafirlerle elbette mahşer günü hesaplaşacağız."

3. 1931'de Erbilli M. Esad Efendi zehirli iğne ile sehid edildi.

4. Büyük dava adamı ve dava alanında asrin müceddidi Imam Hasan el-Benna 12 Subat 1949'da gün ortasında Kahire'nin en işlek caddesinde hain kurşunlarla vurularak sehid edildi.

5. İslam için baş kaldıran Şeyh Said efendi bu hareketinden dolayı elliye yakin şeyh ve alim arkadaşıyla Diyarbakır’da asılarak idam edildi. Seyh Said'in hareketi 13 Şubat 1925'te başlamıştır.

6. Malcolm X Amerika'da sehid edildi.

7. 25 Subat 1994'de Filistin'in el-Halil kentindeki Halil İbrahim Camii'nde sabah namazı kılan Müslümanların üzerine Yahudi Barush Goldstein adındaki adam tarafından yaylım atası açılarak 67 Müslüman sehid edildi.

8. İntifadanın ilk nüvelerini atan Seyh Izzeddin el-Kassam (r.a.) 1935'de sehid edildi.

Şehid Metin YÜKSEL ve Hayatı

Şehid Metin Yüksel, 17 Temmuz 1958'de Bitlis'e bağlı Kolongo Yaylası'nda dünyaya gelir. Babası Türkiye'nin en büyük âlimlerinden Sadreddin Yüksel Hoca'dır. Annesi ise doğunun en tanınmış eşrafından Norşinli Şeyh Masum Efendi'nin kızıdır. Metin Yüksel, dokuz aşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek Fatih semtine yerleşir. Kur'an-ı Kerim ve temel İslâmi bilgilerle alakalı dersler alır. Yüksel, ortaokul 2. sınıfa geldiğinde ortaokula devam etmek istemez ve okulunu bırakır. Ortaokulu bıraktıktan sonra o dönem İslâmi camiada aktif olan teşkilatların çalışmalarına katılmaya başlar. Bir dönem MTTB'nin içinde bulunur. 1976 yılına gelindiğinde MTTB'deki çalışmalar Metin Yüksel'i tatmin etmez. Bazı arkadaşlarıyla birlikte Fatih Akıncılar Teşkilatı'nı kurarlar. Fatih Akıncılar Teşkilatı kısa bir zamanda Türkiye'nin en aktif Akıncılar teşkilatı haline getirir. Fatih'teki çalışmalarını ülke geneline yayarak, Anadolu'daki Akıncılarla tecrübe ve bilgilerini paylaşır. Artık seminerler, mitingler, gösteriler Metin Yüksel'in bütün hayatını kapsar. Metin'in bu çalışmaları o dönem Fatih'de etkin olmak isteyen kavmiyetçileri rahatsız eder. Metin Yüksel birkaç defa ıstırılarak tehdit edilir. Metin bu tehditlere aldırmadan İslâmî çalışmalarını sürdürür. Metin'in çalışmalarını engelleyemeyen kavmiyetçiler, artık onu ortadan kaldırmaya karar verirler. Çünkü Metin, onların Fatih'e hâkim olmalarının önündeki en önemli engeldir. 23 Şubat 1979 tarihinde Cuma namazı çıkışı Metin Yüksel Fatih Camii'nin avlusunda kavmiyetçilerin silahlı saldırısına uğrar ve şehid olur.

Metin Yüksel… Çağları aydınlatacak yegane yolun Allah yolunda ölmek olduğunu haykırdı.Fatih Camiinin avlusuna akan temiz kanlarıyla .O aşk ehliydi…Şehadete susamışlığı ve kendisinden sonra gelenlere emanet ettiği mücadele bilinci uğruna hayatını verdiği sevdasıydı.

Metin Yüksel,her zaman kardeşlerinin yardımına koşabilmek ve kardeşlerinin dertlerine derman olabilmek için çaba sarf ediyordu.Hayatını İslam Ümmetininin dirilişine adamıştı. Mahalle mahalle, şehir şehir koşuyordu İslam’ı tebliğ edebilmek için.Metin ,bir gün gençlerle ders yaparken diğer bir gün fakirlere yardım için koşuyordu. Bir gün mitingde en önde yürürken diğer bir gün Müslümanların izzetini korumak için İslama savaş açanlara karşı mücadele veriyordu.İslam coğrafyasındaki olayları çok iyi takip eden, zulüm gören kardeşlerine destek için en önde haykırandı.Şehidlerin ardından imrenerek bakardı hep. ”Şehadet inkılabın habercisidir” diyordu.

Davası için yaptığı faaliyetlerde hiç bir zaman korkmadı,geri durmadı,tereddüt etmedi Kafirlerin karşısında dimdik ayakta durdu.Mücadelesini hayatının sonuna kadar yılmadan,yorulmadan devam ettirdi.Geceleri kendi eliyle hazırladığı afişlere Fatih’i süslerken,gündüzlerini de İslam Davasının daha çok insana ulaşması için çalışıyor, gençleri organize ediyordu.Hayatının hiç bir döneminde boş durmadı.O her zaman zulmün bu kadar yaygınlaştığı bir asırda Müslümanım, diyen bir kimsenin boş durmasının mümkün olmadığını söylüyordu.

Dünyada kalanların telaşesine ve içinde bulundukları kaosa inat,Metin Allah’ın yalnızca şehidlere nasib ettiği bir iç huzur ile,özlemini çektiği şehadete kavuştu.Tarih bir kez daha,Tevhid Mücadelesinin sancaktarlığını yapan yiğit bir gencin verdiği söze sadık kalışını kayıt etti.O’nun mücadelesini kendinden sonra gelenlere emanet ediyordu.

Program Şehid Metin YÜKSEL ‘e ait belgeselin izlenmesiyle son buldu. 

Önceki ve Sonraki Haberler