Tatvan’da “Ahlak ve Yozlaşma” Semineri Yapıldı

Tatvan’da “Ahlak ve Yozlaşma” Semineri Yapıldı

Özgür-Der Tatvan şubesinin Cuma seminerlerinin bu haftaki konusu ‘’Ahlak ve Yozlaşma’’dı.

Diyarbakır Özgür Eğitim Sen Başkanı Masum YOKUŞ’un sunduğu seminer yaklaşık iki saat sürdü. Seminere ilgi yoğundu.

Masum YOKUŞ’un konuşmasının özeti.

Ahlak, arapça خلق kökünden türemiştir. İnsanın ruhi yapısını tamınlar. Avrupa dillerinde etik ve moral sözcükleri ile karşılanır. Ahlakın kaynaklarını

Dinlerin tezi, Felsefe doktrinlerinin tezleri ve Sosyolojik ve Antropolojik tezler belirtti.

Tarihsel yaklaşımlarla ahlaka değinen YOKUŞ;

Sokrates -(Bilgi), Kyrene Okulu - (Hazcılık), Aristoteles – ( Mutluluk), Epikuros -(Sorumluluktan Kaçış) ve Aquinolu Thomas - Yiğit8lik, Ölçülülük, Adalet, Bilgelik) olarak ele almıştır. Dedi.

Ahlaki doktrinlere değinen YOKUŞ, üç başlık altında özetledi.

Amoralizm= Ahlak diye bir şey yok

Ahlaki Rölativizm= Evrensel Ahlak yoktur

Konfiçyus = İyiyi istemek

Modern ahlak anlayışını şu şekilde sıraladı. OTONOMİ (Özerklik), HÜRRİYET (Özgürlük), FARK (Ötekilik)

Otonomi(özerklik):Doğal Haklar, Allah’tan bağımsız olma, Rasyonel ve Seküler, Şahsi Menfaatler ve Evrensel

Hürriyet (Özgürlük) : Kurtuluş, bağımsızlık, Toplum olarak özgürleşme, İktidarlardan kurtulma ve Postmodern yaklaşım

Fark(Öeteki): Ötekinin benden farkını kabul, Demokratiklik, Hoş görü ve çoğulculuk ve Kozmopolitanizm (Evrensel çoğulculuk

İslami mücadelede ahlaka değinen YOKUŞ, şunları söyledi.

İnsanların Allah’a yaklaşımlarına göre,

Tevhid temelline göre

Nebi ve Salihlerin izinde gitmeye göre

Toplumu değiştirme iradesi olan bir örnekliğe göre bir ahlakın olması gerektiği belirtti.

Ayrıca, Yama-Tamir değil, Kökten Değişimi olan, Islah kaynağı Tevhid olan,Şirkten uzak olan,Niceliğe değil Niteliğe önem veren ve Düalizmden uzak olan bir ahlakın olmasını gerektiğini söyledi.

Konuşmasına iki ayet okuyarak örnek verdi.

‘’Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır’’Nisâ – 135

‘’Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.’’ Mâide – 8

YOKUŞ, konuşmasını şu şekilde bitirdi.

Toplumun nezdinde Emin olma vasfını kazanmak,

İktidara yakın zümre olmamak,

Topluma inecek dili bulmak,

Nicelik arayışının beraberinde getirdiği zaaflardan kaçınmak,

Erdemleri ve değerleriyle halk arasında Ahlak Abidesi olarak temayüz etmek

Allah’ın kitabını kendimize ayna yapmak

Modern ve muhafazakâr bireye göre değil,Vahye göre yerimizi belirlemek

Kur’an neslini inşa etmek

Sosyal şahitlik çabasını kesintisiz sürdürmek  

Önceki ve Sonraki Haberler