Tatvan’da ‘’Dua Blinci" Semineri Yapıldı

Tatvan’da ‘’Dua Blinci" Semineri Yapıldı

Tatvan Özgür-Der şubesinin bu haftaki seminer konusu olan Dua Bilinci yorumunu Batman Özgür-Der‘den Şefik Sevim sundu.

Tatvan Özgür-Der şubesinin bu haftaki seminer konusu olan Dua Bilinci yorumunu Batman Özgür-Der‘den Şefik Sevim sundu. Şerif Gümüş‘ün okuduğu Kur’an’ı kerim ve mealinden sonra sunum yapıldı.

Özetle sunum şu şekilde gerçekleşti:

Kuranı Kerimin, dua ile ilgili genel çerçevesinde hiç kimsenin çabasının boşa çıkamayacağını, Allahın kuluna cevap vermek için onun her ne vesile olursa olsun kendisine başvurmasını ve duanın sadece Allah’a yöneltilmesinin gereğini işlemektedir.

Kuranı Kerim insanı çaresizlik içinde ve zor şartlarda duaya başvurmak şeklindeki genel psikolojik mekanizması üzerinde ısrarla durur.

Kuranı Kerimde duanın ağırlıklı olarak birini çağırmak, yalvarıp yakarmak, bir işe teşvik etmek ve ibadet etmek anlamında kullanılmaktadır.

Kuranı Kerimde her peygamberin kendi toplumsal fıkhı gereği belli bazı temel konularda duada yoğunlaştığını ısrarla işler.

Dua temelde iki ana kısıma ayrılır. Herhangi bir arzumuzla ilgili gereğinin yapılması anlamındaki fiili dua ve sözlü dua.

Dua Allah ile kurulan irtibattan insanın bir taraftan ihtiyaç ve eksikliklerinin telafisi diğer taraftan da daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır.

Duanın eylemle desteklenmesi içten dua yapılarak klişeleşmiş dualardan uzak durulması ve Kurani duaların muhtevalarının esas alınması müminlerin belirleyici hassasiyetlerinden olması gerekir.

Dua fıtridir. Kulluğun temel unsurudur. Müminin silahıdır. Duyarlı olmanın ve sevmenin tecellisidir.

Duada ihlas ve ısrar esastır. Zorlukta olduğu gibi rahatlıkta da olmalıdır. Dua vahye benzer. İnsan ile Allah arasında bir iletişimdir. Duada dil belirleyici değil aracı bir unsurdur. Dua konusun belirleyici unsuru müminlerin aciliyet ifade eden kusurları ve sorunları ayriyeten ümmetin genel maslahatı olmalıdır.

Alexis Carrell’e göre dua : “Alçakgönüllüğün doruğundaki bir ruhun dışa vuran görüntüsüdür.”

Ali Şeriati :” Hayatın anlamının ilanıdır. Bir eğitim ve tekamülün değer ifadesidir.”

Elmalılı Hamdi Yazır: “Dua küçüğün büyükten, acizin güçlüden, ihtiyaç ve arzusunu ciddi olarak istemesi ve rica etmesidir.”

Toshihiko İzutsu : “Kalbin Allah ile konuşmasıdır.”

Muhammed İkbal : “Kainatın dehşet verici sessizliği içinde insanoğlunun kendisine bir cevap bulmak için hissettiği derin hasret ve iştiyakın ifadesidir.”

Sunumdan sonra soru-cevap kısmıyla program sona erdi.

tatvan-201303223-1.jpg

tatvan-201303223-2.jpg

tatvan-201303223-3.jpg

tatvan-201303223-4.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler