Tatvan’da “Peygamber ve Mesajı” Konferansı

Tatvan’da “Peygamber ve Mesajı” Konferansı

Özgür-Der Tatvan Şubesinin düzenlediği, Ramazan Kayan hocanın katıldığı, Son Peygamber ve Mesajı konulu konferans, Tatvan Kültür Merkezinde, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sunumu Fırat Kıranşal’ın yaptığı program, Nasrullah Çelik’in Kur’an-ı Kerim

Program Özgür-Der Çocuk Kulübü üyelerince okunan şiir ve ilahilerle başladı. Ardından araştırmacı- yazar Ramazan Kayan konuşmasına başladı.

Ramazan Kayan, kutlu doğum etkinliklerindeki amacımız nedir? Biz O'nun sesini duyabilirmiyiz? Muhammed'i solukla ve nefesle doğrulabilirmiyiz?  Diyerek sözlerine başladı. Beşeri ideolojiler Muhammedi sözü ve mesajı boğmak için her şeyi yapıyorlar. Muhammed'siz ve rahmetsiz bir ortam için çabalıyorlar.  Bizim amacımız O'na sesimizi duyurmak olmamalı, O'nun sesini ve O'nun mesajını duymamız gerekiyor. Eğer O'nun mesajını duysaydık, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' ilkesine uysaydık yeryüzünde hiç kimse açlık çekmezdi. Misyonerlerin Afrika'daki çalışmaları sonucu, bir pet su için, çocuklarının susuzluktan ölmemesi için insanlar dinlerini değiştiriyorlar. Eğer O'nun mesajını anlasaydık, 'Bizi aldatan bizden değildir' ilkesini anlasaydık, bu toplumda yolsuzluk, adaletsizlik, güvensizlik olmazdı. ' İşçinin hakkını, alın teri kurumadan veriniz' ilkesine uysaydık, ve O'nun sesini duysaydık toplumsal huzursuzluk ve haksızlık olmazdı. Emperyalistler Peygamberin mesajını pasifize, karikatürize ve terörize ederek O'nun mesajını boğmaya çalışıyorlar, dedi.

Kayan, Peygamberin mesajını net olarak anlamak için ilk Kur'an neslini anlamalıyız. Peygamberin terbiyesinden geçen ilk neslin niteliği neydi? Peygamber yirmi üç yılda nasıl bir nesil yetiştirdi? Eşkıyalar nasıl evliya oldular? Bedevi olanlar nasıl medeni oldular? Harami olanlar nasıl sahabe oldular? Şakiler, haydutlar nasıl said oldular ve saadeti buldular? Allah'ın Resulü onlara hangi dersi verdi?

Kayan, kutlu doğum etkinliklerinde, peygamberimizi tek boyutlu anlatıyorlar. Peygamberimiz El Emin olduğu gibi, aynı zamanda El Emirdir. Kendisi yürüyen peygamberin, oturan bir ümmeti olamaz. Barış peygamberi olduğu gibi aynı zamanda direniş peygamberidir. Ahlak peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda ahkâm peygamberidir. Rahmet peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda savaş Peygamberidir. Peygamberimiz, bizzat on dokuz savaşa katıldı. Merhamet peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda adalet peygamberidir. Öğüt veren peygamber ve özgürlük bilinci veren peygamberdir. Mazlumlara örnek olduğu gibi öncü ve önderdir. Peygamberin ameli hayatını alırsanız, askeri hayatını almazsanız, Peygamberi tanıyamazsınız, dedi.

Kayan, sahabenin özelliklerini beş maddede anlattı.

1- Allah'ın boyası ile boyanmak;. Cahili, beşeri, milli, kavmi, mezhebi ve sınıfsal boyalardan kurtulup yalnızca Allah'ın boyasıyla boyanın. Rengini belli etmek saffını belli etmektir. Renkten renge giremezsiniz, çıkarınızın rengine giremezsiniz, renksizleşemezsiniz. Renginizden, çizginiz, idealiniz, hedefiniz belli olacak. Göründüğünüz zaman Allah'ın hatırlandığı kişiler olacaksınız. Kimliğiniz, kişiliğiniz Allah'a çağıracak, işte o zaman Allah'ın boyası ile boyanacaksınız. Resmi, cahili boyalardan ve sentetik boyalardan uzaklaşacaksınız.

2- Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak; Peygamber ahlaki çöküntünün yaşandığı bir süreçte geliyor. Peygamber, kâfirlere ve zalimlere karşı yüce bir ahlakla mücadele verdi. On üç yıl boyunca Mekke'de mücadele veren peygamberin, askeri, siyasi, iktisadi ve iktidar gücü olmamasına karşın, Ebu Cehillere ve Ebu Leheblere karşı hangi güçle karşı koydu. İki gücü vardı, İmani güç ve ahlaki güç. Peygambere şair, deli, meczup, kâhin demelerine rağmen hiçbir müşrik, hiçbir düşman Hz. Muhammed'e (sav) hırsız, ırz düşmanı, hain, soyguncu ve eli kanlı bir cani diyemedi. Bu gün bize radikal, fanatik, köktendinci, gerici ve mürteci desinler, ama hırsız demesinler. Hortumcu, ırz düşmanı, hain ve sahtekâr demesinler. Kur'an nesli bunları kendilerine dedirtmedi. Bu zaafları taşıyanlar İslam adına piyasaya çıkmasınlar. Müslümanlara ve İslami hareketlere gölge olmasınlar.

3- Allah 'ın izzeti ile izzetlenmek; şüphesiz izzet Allah'ındır. İzzet ve şeref için başka kapı, başka merci, başka referans yoktur. Bir çok şeyi kaybedebiliriz, ama izzetimizi kaybedemeyiz. Fakir olabiliriz, ekmeksiz yaşayabiliriz, ama izzetsiz yaşayamayız, çıkar korku ve menfaatlerden dolayı izzetimizden taviz veremeyiz. Önderimiz, Rehberimiz, izzetli ve onurlu idi. Ümmetinin de izzetli olmasını istiyordu.

4- Allah'ın nuru ile nurlanmak; Allah, göklerin ve yerin nurudur. Allah nur, peygamber nur, Kur' an nur dur. Allah'ın nuru ile nurlanırsak, tüm karanlıklardan kurtulup aydınlıklara kavuşuruz. Işığımızı, aydınlığımızı vahiyden alalım. 'Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır'.

5- Allah'ın ruhuyla ruhlanmak; toprağımızla, ruhumuzu barışık hale getirmeliyiz. Sadece toprağı alırsak, dünyevileşerek çamurlaşırız, sadece ruhu öncelersek ruhban oluruz. Ruh ve bedenin kavuşması lazım. Ruhu aç bıraktık, ruhu ihmal ettik bundan dolayı hastanelerin psikiyatri bölümlerinde hastalar kuyruklarda bekliyor.

Ramazan Kayan son olarak "Vahyin ruhuyla ayağa kalkacağız ve direneceğiz. Ruhun kıyamını istiyorsak, vahiyle inşa olalım. Gazze ruhunun bizleri nasıl ayağa kaldırdığına hepimiz şahit olduk. Vahyin ruhuyla şekillenerek, ayağa kalkıp direneceğiz." Sözleri ile konferansına son verdi.

Önceki ve Sonraki Haberler