Tatvan’da “Şeytan ve Tuzakları” Semineri

Tatvan’da “Şeytan ve Tuzakları” Semineri

Özgür-Der Tatvan şubesinin haftalık Cuma seminerinin bu haftaki konusu “Şeytan ve Tuzakları” idi. Semineri Mahfuz ALAN sundu.

Seminerde Özgür-Der Tatvan şube yönetim üyesi Sinan KIRANŞAL, Şırnak’ta meydana gelen katliamla ilgili bir konuşma yaptı. KIRANŞAL, “Yaşanan olay tek kelime ile vahşet. 35 sivil insanın hayatına mal olan bu katliamın sorumlarının, bulunup gereken cezalarının verilmesi gerektiğini, Özgür-Der olarak bugün Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bildiri dağıtarak bu katliamı lanetlediklerini söyledi.

Daha sonra Mahfuz ALAN sunumunu yaptı.

Mahfuz ALAN’ın konuşmasının özeti:

İblis, kelime anlamı yönünden, hayırsız olan, zarara uğrayan, şaşkınlığa düşen manalarına gelmektedir. İblis kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde geçer. Şeytana, işlediği hatanın onu sonsuza kadar hüsrana uğratması sebebiyle ‘iblis’ denmiştir. İblis, Şeytanın Kur’an’daki özel adıdır. İblis, insanı kıskanması yüzünden Allah’a karşı gelen ve O’nun huzurunda küstahlık yapıp kibirlenen ve bu yüzden de kovulan (racim olan), insanın en önemli düşmanıdır. dedi.

‘’Ve o zaman meleklere (ve cinlere): "Âdem'e secde edin!" dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu." (Bakara, 34)

Ayetlerini okuyan ALAN, eski adı Azâzil olan şeytan, Hz. Adem'e secdeyi kabul etmediği andan itibaren, "hayırdan ümidini kesmiş, pişmanlık ve üzüntü duyan" anlamında İblis; secde etmeyiş sebebi olarak da "beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın" diyerek hükümsüz bir bahane ve kendisince geçerli bir gerekçe gösterdiği ve Hz.Âdem'i cennetten çıkarmaya çalıştığı andan itibaren de Şeytan adını aldığı, dolayısıyla İblis ve Şeytan, davranışlarına paralel olarak, ona sonradan verilen iki isim olduğunu, Kur'an'da Hz. Âdem'e secde söz konusu olan bütün âyetlerde özellikle "İblis" kelimesinin kullanıldığını söyledi.

ALAN konuşmasına, İblisin, Allah'ın doğru yolunun üzerine oturup, insanlara her yönden yaklaşıp onları kandırmaya çalışacağını (A'râf, 17. İblis, bütün gücünü kullanarak, bütün imkânlarını seferber ederek, düşmanlarını azdırmaya, isyana sürüklemeye ve kendine bağlamaya gayret edeceğini Kabilesini (askerlerini), dostlarını, cinlerden ve insanlardan yardımcılarını devreye sokacak, bu iş için kullanacağını belirtti.

İnsanın iç dünyası, bu anlamda bir mücadele, bir savaş alanıdır. Onun içinde iyiliğe de kötülüğe de meyil vardır. İblis, sürekli kötülüğe olan meyilleri ön plâna çıkarmaya çalışacak, ona sürekli kötülükleri telkin edecektir. Hayatımızla, ibadet ve inançla, haram ve helâl hükümleriyle ilgili kesin söz Allah’a aittir. Bu gibi konularda kendine göre dinler ve inanışlar uyduranlar İblisin arkadaşları, dostları ve askerleri olacağını belirtti.

Şeytanın başvuracağı yöntemleri şu şekilde sıraladı

1- Şeytan her şeyden önce bir vesvesecidir.. Şeytan insana sokulur ve tıpkı nefis gibi ona sinsi bir şekilde vesvese verir, onu kandırır, ona telkinde bulunur. (Nâs, 4-6)

2- İblis insanları Allah'ın rahmetinin ve affının geniş olması ile aldatır ve onları günah işlemeye teşvik eder. Allah nasıl olsa affedicidir, sizi de affeder' der. Kur'an, bizi bu noktada da uyarmaktadır: "...Sizi ğarûr/aldatıcı, sakın Allah'a güvendirerek aldatmasın." (Lokman, 33; Fâtır, 5)

3- İblis'in bir diğer yöntemi insanlara Allah'ın adını ve O'nu hatırlamayı unutturmasıdır (Mücadele, 19). Allah'ı unutanlar, kuşkusuz O'nun hükümlerini kulak arkası ederler, âhiret azabını hatırlamazlar, cennetteki nimetleri akıllarına getirmezler.

4- İnsanları özellikle mal ve dünyalıklar konusunda korkuya düşürür.. Maldan ve dünyalıklardan başka bir kutsal tanımayan insanlar elbette İblis'in istediği noktaya gelen kimselerdir. (Bakara, 268).

5- İnsanların aralarını açmaya çalışır. Sürekli kavga, savaş, anlaşmazlık, fitne, güvensizlik, birbiri hakkında kötü düşünme tam da İblis'in arzu ettiği şeydir. (İsrâ, 53).

6- İblis, kendine bağladığı, Hakk'tan yüz çeviren kimselerin yaptıklarının doğru, üzerinde bulundukları yolun sağlam olduğunu, inançlarında, sözlerinde ve işlerinde bir yanlışlık bulunmadığını onlara telkin eder.

7- Şeytan ve onun yardımcıları olan cinler ve insanlar, diğerlerini kandırmak için süslü ve yaldızlı sözler söylerler. Avlarını bu yöntemle avlamaya çalışırlar (En'âm, 112-113)

8- İblis, insanları kendi yoluna davet etmek için birtakım araçlardan yararlanır. Bu araçların başında içki, kumar ve putlara tapmak gibi şeyler gelir (Mâide, 90)

9- Büyüklenme, istikbâr etme, kendini müstağnî görme, yani Allah' a muhtaç olmama duyguları da şeytanın önemli araçlarından biridir.

Unutmamak gerekir ki İblis'in Allah'ın sâlih kulları üzerinde bir gücü yoktur. Şeytan, mütevazi zenginleri, doğru sözlü tüccarı ve alimleri, nasihat eden mümini, merhamet edeni sevmez. O ancak kendine bağlı olanları yönlendirir, istediğini yaptırır. İblis yalnızca davet eder, özendirir, teşvik eder. Ona aldananlar, onun yolunu izler. Dedi.

“Müslüman yakışan, şeytan ve onun tuzaklarına karşı uyanık olmasıdır” diyen ALAN, şu şekilde dua ederek konuşmasını bitirdi.

“Allah'ım, Senin dostlarını ve bizim gerçek dostlarımızı bize sevdir. Düşmanlarımızın peşinden gitmeyecek kararlılık, ihlâs ve basiret ver. Şeytan ve dostlarına karşı bizlere direnme gücü ver. Bizleri muttakilerden eyle.’’

mahfuz_alan02.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler