Tatvan’da “Takva Bilinci” Semineri Yapıldı

Tatvan’da “Takva Bilinci” Semineri Yapıldı

Özgür-Der Tatvan şubesinin bu haftaki Cuma seminerinin konusu “Takva Bilinciydi”.

Özgür-Der Tatvan şubesinin bu haftaki Cuma seminerinin konusu “Takva Bilinciydi”. Ömer TÜRKMEN tarafından yapılan sunumun Kürtçe yapıldı.

Ömer TÜRKMEN’in Sunumunun Türkçe Özeti:

Takvâ, ‘Korundu, kendini zararlı, acı ve eziyet veren şeylerden sakındı’ demektir. Takvâ, nefsi arındırmak, korktuğu şeyden korumaktır. Kavram olarak, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, nefsi günahlardan korumak demektir. Bu da, haramı terkle olur: Haramı terk de en azından şüpheli şeyleri bırakmakla ya da Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla gerçekleşebilir. Takvâ, sakınmaktır. Sevdiğimiz, şeyin üzerinde titremektir. Onu korumak, onu kaybetmemek için nasıl sakınırsak, insanın en şerefli yeri olan gönül ve içindeki iman da öyle, hatta daha fazla sakınılmalı. Takva, imanı korumak ve onun üzerinde titremektir. "Gözü gibi sakınmak" deyimi vardır dilimizde. Haramlara karşı bu titizlik ve hassasiyetle Allah'ın rızasını, gözümüz gibi korumamız gerekmektedir

Allah, adaletin tesisi için takvayı esas kılmıştır. Yeryüzünde insanların huzurlu ve mutlu yaşamaları adalete bağlıdır. Adalet yeryüzündeki tüm insanlar için gerekli olan esastır. Adaletin olmadığı günümüz dünyasında insanoğlunun yaşadığı sıkıntılar ve haksızlıkların sonu gelmiyor. İnsanlık adeta adalete susamış bir haldedir. Rabbimiz, yeryüzünde inananlardan yani takvalı kullarından adaleti ayakta tutan kullar olmasını istiyor. Allah, yüce kitabında takvalı olan kullarına muttaki diyor. Muttakiler, Allah’a kesinkes inanan, namazı kılan, infak, Allah ve resulü yolunda cihad eden, Allah’ın yasaklarına ve emirlerine uyan, adaleti ayakta tutan v.s. kullardır. Kur’an, bakara sûresinin ilk âyetlerinde;

“Onlar ki gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Onlar, sana indirilene de, senden evvel indirilmiş olanlara da inanırlar. Ahirete de yakînen kaanîdirler.” (Bakara, 3-4) Takvâ sahibinin özellikleri: İlk vasıf iman; Sonra bu sahih akideye dayalı ve onu perçinleyen namaz ve infak başta olmak üzere salih amellerdir. Muttakilerden Allah’a karşı takvalı olmaları emreder. Takvalı kullar sınırlarını bilen vahyi hayatın merkezine koyan kişilerdir. Yeryüzünde örnek bir topluluk ancak takva sahibi kulların oluşturduğu topluluktur. Takvalı olmak insanın dış görünüşüyle, sahip olduğu mal, mülk, aşiret, kavim ile ilgili bir durum değildir. Rabbimiz;

’’Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi (soyunuzu, babalarınızı) tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız (ikram olunanınız, en şerefli olanınız), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır’’(Hucurat -13 buyurmaktadır. Takvâ, büyük ve şerefli bir makamdır. Allah, kendisine yakınlığın ve uzaklığın ölçüsü olarak takvâyı göstermektedir. Kur’an’da, dünyada kazanılacak olan en iyi azığın takvâ olduğu bildirilmektedir: “Azık edinin; Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır.” (Bakara, 197). Dünyada insan için en güzel bir elbise görevi yapan şey takvâdır: “Ey Ademoğulları, biz size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takvâ elbisesi ise daha hayırlıdır.” (A’râf, 26).

Bizlerin ne rengi ne de kavmi üstünlük ve yücelik sebebi olamaz. Bu anlamda içinde yaşadığımız toplumda bu ayeti anlamayan cahil insanlar üstünlüğü yanlış yerlerde arayarak hem kendilerine hem de başka insanlara zulüm yapmaktadır. Kürt sorunu bunun en açık örneğidir. Ulusçuluğu yüce gören bir düşünce sonucu bugün nesiller ve ekinler talan ediliyor. Özellikle İslam topraklarında yaşanan zulümlere ve acılara baktığımızda, insan takvalı ve muttaki olmanın önemimi bir kez daha anlıyor.

Rabbimiz, ayrıca muttakiler her durumda takvayı korumaları gerekliliğinden önemle bahseder.’’Onlar (muttakîler), bollukta ve darlıkta (Allah için) infâk ederler (verirler) ve onlar öfkelerini yutanlardır (tutanlardır) ve insanları affedenlerdir. Ve Allah, muhsinleri sever.(Ali İmran -134) ayeti bunun en açık örneğidir. Muttakilerin ölçüleri takvalarıdır.

Program soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

tatvan-20130119-1.jpg

tatvan-20130119-2.jpg

tatvan-20130119-3.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler