Topluca Allah'ın İpine Sımsıkı Sarılın…

Topluca Allah'ın İpine Sımsıkı Sarılın…

Tatvan Özgür-Der Şubesi tarafından düzenlenen bu haftaki seminer programında ‘Cemaat Anlayışımızdaki Sorumluluk ve Zaaflarımız’’ konusu konuşuldu. Konuşmacı olarak İstanbul Davet- Der’den eğitimci Yusuf YILDIZ katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlanan seminerde Yusuf YILDIZ, zaaf ve sorumluluklara değinerek kendi hayat öyküsünden kesitlere yer verip yazmış olduğu şiirleri dinleyicilerle paylaştı.

Özetle şu konulara değindi;

Birey, kendi hür iradesi olan tercih hürriyeti kazanmış insandır. İnsan doğası gereği hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için hem türlerine ihtiyaç duyar. Bizim konu edineceğiniz İnsan elbette kendi hür iradesiyle tercihen İslam'ı seçmiş olandır, yani hedefi olan başarı bekleyen insandır.  İnsanı, başarıya tatmin olunmuş başarıya taşıyacak üç şey vardır:  ilgi bilgi ve gayret. Bu nitelikler aynı anda bulunmalı yoksa tam anlamıyla tatmin olmuş başarıdan söz edemeyiz.

Cemaat , en yalın anlamıyla bir amaç uğruna bir araya gelmiş örgütsel topluluk anlamına gelir. Cemaatte amaç ve örgüt gibi iki temel özellik bulunmaktadır.

Cemaat zorunlu mudur?

 Cemaati, bugünün modern-bireysel insan algısının antitezi olarak görmek durumundayız. Dört bir yandan bu algı ile bilinçli olarak çevrelenen hayatımızı istediğimiz yönde hareket ettirebilmek ve hedefe - başarıya ulaşabilmek için bunu görmeye ihtiyacımız var. Bu açıdan cemaat olmak, bir arada kalıp bir arada yaşamak,  birbirimize tahammül etmek zorundayız.

Cemaat algısındaki sorunlar

Çevremize baktığımızda cemaat algısında iki önemli problem önüne çıkıyor Bunlardan ilki modern dünyanın dayattığı bireysellik akımından beslenen ''cemaat bir işe yaramaz ''Ben zaten kendime yeterim, yardımları mı kendim yaparım, çocuğumu kendim eğitim, vb. düşüncelerin öne sürüldüğü cemaate gerek yoktur montosudur. Bu durumu elbette son yıllarda cemaat kavramı üzerinde yapılan siyasi söylemler de körüklemektedir.  Diğeri ise oturduğu yerden ahkam keserek ''cemaatin her şeye muktedir gören''algıdır.

Cemaatin ve bireyin sorumlulukları ve zaafları

Öncelikle belirtmek gerekir ki Cemaatin en temel sorumluluğu; müntesiplerine, onları bir araya getiren amaca yönelik yapacağı faaliyetler ile amaca ulaşmak için gerekli bilgi ve motivasyonunu sağlamaktır.  Bu sorumluluğu yerine getirmede ki en büyük zaaf  ise yetişmiş fedakar ve gayretli insan eksikliğidir .

Cemaat müntesiplerinin içtimai hayatına yönelik adımlar atmalıdır. Müntesiplerine evlik iş, eğitim noktasında yardımcı olmalı, hukuksal, ailevi, sorunlarına karşı çözüm üretmelidir.

Bireyin sorumlu olduğu konularda ise şunlara değindi;  öncelikle birey kendisini iyi yetiştirmeli, cemaat işlerinde görev almalı,  uyarıcı ve hatırlatıcı konumunda olup cemaatin iştişare ile almış  olduğu doğru kararlara uymalıdır. YILDIZ, bireyin sorumluluk ve zaaflarından bahsederken kendinden de örnekler vererek konuya açıklık getirdi. Kendisinin istanbul'da iken bulunduğu cemaatin vermiş olduğu işte zaaf gösterip çıktığını sonradan üzüldüğünü dile getirerek verilen işe  kıymet gösterilmesi ve zaaf gösterilmesi noktasına dikkat çekti.  Son olarak yazmış olduğu şiirini seslendirip konuşmasını sonlandırdı.

Yapraklar

Düşer dertli dertli

Ölümün yakın habercisi

Mezarlar üstüne yorgan

Yapraklar

Fısıldar usul usul

Sessiz hadikaların süsü

Gülen yüze bezirgan

Yapraklar

Solar ince ince

Hışırtısı kulaklara küpe

Haber verir kıştan

Yapraklar

Ki sabahın solgun yüzü.

Seminer dinleyicilerin soru ve katkılarıyla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler