Mısır Cuntasının İdam Kararları Van'da Lanetlendi!

Mısır Cuntasının İdam Kararları Van'da Lanetlendi!

Mısır Cuntası tarafından aralarında İhvan-ı Müslimin`in önde gelen isimlerinin de bulunduğu 529 kişiye verilen idam cezası Van`da protesto edildi.

Van Müslüman Kardeşlerle Dayanışma İnisiyatifi tarafından Hz. Ömer Camii avlusunda yapılan basın açıklaması ile Mısır cuntasının Müslüman Kardeşler üyelerine vermiş olduğu idam kararları protesto edildi.

van-20140328-01.jpg

van-20140328-02.jpg

van-20140328-03.jpg

van-20140328-04.jpg

 

Basın Açıklamasının Tam Metni:

İDAMLAR İSLAMİ HAREKETİ YILDIRAMAZ, İDAMLARA DUYARSIZ OLAN DÜNYA, UNUTMA! ZAFER DİRENLERİN OLACAKTIR!

Mısırda halkın kendi iradesiyle seçtiği Mısırın ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi: hain Sisi, İsrail-Suud ve batılı destekçileri tarafından darbe yapılarak indirilmesinden bu güne beş bin den fazla Müslüman hayatını kaybetmiştir. Cunta yönetimi tarafından katledilen binlerce Müslümanın yanı sıra ceza evlerine gönderilen binlerce İhvanü'l-Müslimin üyesi baskı ve işkenceye maruz kalmıştır. İşbirlikçi Suud yönetimi ve katil İsrail tarafından destek verilen hain Sisi yönetimi son olarak, İstiklal mahkemelerini aratmayacak bir karar ile 529 kişinin idam edilmesine karar vermiştir. Bu karar meşru olmayan bir yönetim, meşru olmayan bir mahkeme ve adil olmayan bir hâkim tarafından alınmıştır. Müslümanların idamına karar veren kiralık güçlere karşı ölümüne pes etmeyen başta Muhammed Mirsiyi ve idamına karar verilen İhvanü'l-Müslimin lideri Muhammed Bedii'yi Vanlı Müslümanlar olarak selamlıyoruz. Direnişiniz kutlu olsun ey İslam'ın yiğit evlatları, Direnişiniz kutlu olsun ey Mısır'ın Musaları, Asyaları.

İlk günden bu günü inanç ve kararlılıkla direnen Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler yılmadan cezaevi, sürgün, işkence ve tehditlere rağmen duruşundan sapmamış, tehdit ve şantajlara boyun eğmemiştir. Binlerce şehide rağmen bitirilemeyen Rabia direnişi, idam kararlarına da aldırmadan çığ gibi büyümeye devam edecek ve darbecilerden bu zulmün hesabı muhakkak sorulacaktır.

Seçimle başa gelen İhvan yönetimine karşı başta ABD olmak üzere demokrasi havariliği yapan batı dünyasının bu tavrını lanetle kınıyoruz. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve Müslüman halkların katledildiği-idam edildiği onlarca coğrafyada sus-pus olanlar Allah katında ve insanlık vicdanında mahkûm olacaklarını unutmamalıdırlar. Öldürülen binlerce insana rağmen Silaha sarılmayan İhvanü'l-Müslimin batıya adeta insanlık dersi vermiştir. Sisi'nin yanında yer alanlar ve bu zulme çanak tutanlar ABD-Siyonist ittifakının ancak köleleri olabilirler. Bu yaşananlar göstermiştir ki batı dünyası her zamanki gibi üç maymunu oynamış, ya zalimlerin yanında yer almış ya da sadece seyirci kalmıştır.

Sisi askeri cuntasının Müslümanlara ve Mısır halkına yönelik bu amansız zulmü ile bitirilmek istenen İslami harekettir. İslami hareketin yükselişini hazmedemeyen emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri Müslümanları sindirmek, susturmak ve durdurmak için bütün güçleriyle seferber olmuş durumdalar. Yeryüzünün birçok coğrafyasında Müslümanlara ve İslami harekete yönelik gerçekleşen saldırılara karşı İslami direniş asla yılmayacaktır. İslami hareketi top yekûn ortadan kaldırmaya çalışan Firavun Sisi yönetimi, yeryüzü mustazaflarının umudu Müslüman kardeşleri asla yıldıramayacaktır. Özgürlük ve adalet Müslümanların eliyle batıla galebe çalacaktır.

Şeyh Said'i idam sehpalarında asan zihniyet, dün Bangladeş'te Cemaat-i İslami lideri Molla Abdülkadir'i asmak için sehpa kurdu. Bu günde bu sehpalar Mısırda Müslüman kardeşler için kuruluyor. El Adeviyye'de, Rabia meydanında izzet ve onurun timsali olan kardeşlerimize yönelik bu idam kararına karşı Müslümanlar omuz omuza vermelidir. Yeniden direniş ve umudu kuşanmalıyız. Unutulmamalıdır ki cuntanın idam kararları karşında bütün dünya sussa da biz asla susmayacağız. Ve şunu kararlılıkla haykırıyoruz ki; Mısır'da askerî cuntanın karşısında kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor ve şöyle diyoruz: Emperyalizm Yenilecek İslami Direniş Kazanacak, Darbeci Sisi ve katil avenesi alt edilecek, İhvanü'l-Müslimin ümmete umut olmaya devam edecek.

Zalim, müstekbir ve despotlara karşı, Yaşasın İhvan'ın direnişi! Hukuksuz laik zorbalara karşı, Yaşasın Muhammed Mursi, Yaşasın Muhammed Bedii. Emparyalist işbirlikçi tiranlara karşı Yaşasın Esmanın şehadeti, yaşasın Rabia direnişi! Yaşasın zalimler için cehennem!

Van Müslüman Kardeşler İnsiyatifi

Önceki ve Sonraki Haberler