Van’da İman-Salih Amel İlişkisi Konusu İşlendi

Van’da İman-Salih Amel İlişkisi Konusu İşlendi

Özgür-Der Van Şubesi eğitim seminerleri dizisi Osman Gülaçar Hoca’nın İman ve Salih Amel İlişkisi konulu konferansıyla devam etti.

Seminer Hayati Berde’nin giriş konuşması ve seminerler dizisi hakkında bilgi vermesinden sonra Osman Gülaçar Kur’an tilaveti ile konuşmanın genel hatlarını çizerek giriş yaptı.

Gülaçar Hoca girişte Suriye’de yaşanan katliamlara değinerek “Suriye’de imanımız imtihan ediliyor” burada hakkın şahitleri olabilmemiz için yekvücut bir şekilde yapılan yardımlara maddi-manevi katkı sunmamız gerektiğinin altını çizdi. Ve Özgür-Der’in de içinde bulunduğu yardım faaliyetlerine değindi.

Osman Gülaçar Hoca’nın sunumu özetle;

İman itaat ile artar, masiyet ile de azalır. Tasdik’i şuhudi ve tasdik’i gaybi konularına değinerek tasdikin üç şekilde olacağını söyledi.

Kalb ile, dil ile ve bütün azalarımızla (tasdik-i bil-lisan, tasdik-i cinan ve amelun bil-erkan) İcmali ve tafsili iman konuları üzerinde de duran Gülaçar iman ve amel arasındaki münasebete de değindi.

Akide ve İman kavramlarının ıstılah manası arasında münasebet kurarak ayetlerle olayı biraz daha genişletti “Allah onları korkudan emin kıldı” Kureyş-4

Kalbin Sözü

İmanın daha çok gaybı kapsayan bir konu olduğunu vurgulayan Gülaçar dünyevi konularda insanlar bir haber getirdiğinde onu tasdik ederiz fakat iman asli manası itibariyle gaybidir.

İman konusuyla alakalı ayetler bağlamında “Doğruyu (hak ve gerçeği) getiren ve onu tasdik eden varya işte onlar her türlü kötülükten fenalıktan korunanlardır. Rableri nezdinde onlara istedikleri her şey vardır işte iyilik yapanların mükafatı budur” Zümer-33.34. “Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk” En’am-75

Dilin Sözü

Bu bağlamda ise Bakara 136 ve Ahkaf 13. Ayetlerinden örnek verdi.

Kalbin ameli; kalbin niyeti, teslimiyeti, ihlası, boyun eğmesi, itaati, bağlanması ve Allah’a yönelmesidir. En’am suresinin 52. Ayeti ve Leyl suresinin 19 ve 21. Ayetlerini örnek olarak verdi.

Dilin ameli; “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar zarar etmeyecek bir ticareti umabilirler” Fatır-29 ve bu ayete benzer bir şekilde dilin amelinden bahseden ahzap suresi 41. Ayete dikkat çekti.

Organların ameli; konusunda ise Hacc-77.78, Furkan-63.64 ve Tevbe suresinden 111ve 112. Ayetleri örnek olarak verdi

İmam-amel ilişkisi ile ilgili ayetler bağlamında ise Enfal suresi 2-4,74, Bakara suresi 177. Ayetleri örnek vererek Amellerin imandan bir parça olduğu hususunda ise En’am suresi-158, Hucurat-15, Fatır-10, Bakara-143, Kehf -107 ve Rad suresi 29. Ayetleri örnek verdi. Son olarak Gülaçar salih amel, iman anlamında küfür kelimesinin zıddı olarak zikredildiğinde bahsedip bununla ilgili Rum-44 ve Maide-5. Ayeti örnek vererek konuyu tamamladı…

Program soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.

Haksöz Haber

osman_gulacar-20130112-1.jpg

osman_gulacar-20130112-2.jpg

osman_gulacar-20130112-3.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler