Bağcılar'da "Devlet ve Demokrasi" Konuşuldu

Bağcılar'da "Devlet ve Demokrasi" Konuşuldu

Hamza Türkmen, Bağcılar Özgür-Der'de “Müslümanların İktidar Yolu, Devlet ve Demokrasi” başlıklı bir seminer verdi.

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği 22 Mayıs Perşembe akşamı temsilcilik binasında gerçekleştirdiği aylık programında Hamza Türkmen'i konuk etti. Programın konusu, “Müslümanların İktidar Yolu, Devlet ve Demokrasi” idi.

Hamza Türkmen, konuşmasının başında Kuran nimetini yitiren Osmanlı toplumunun çözülme ve dağılma ile karşılaştığını bunu engellemek ve aşmak için 2.Abdülhamit'in  İttihadı İslam (İslam Birliği ) fikrini ortaya çıkardığını ancak bu fikrin pragmatist ve iktidar temelli olduğunu belirtti. Türkmen aynı dönemde Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh'un çıkardıkları Urvetül Vuska dergisinin öncülüğünde yeniden Kur'an ve Sünnet'e dönüşün savunulduğunu, sömürgeciliğe karşı mücadelenin yapıldığını, istibdada, diktatörlüğe, vesayete karşı çıkıldığını, şura esaslı bir yönetim anlayışının benimsendiğini ve yaşanan sorunlara karşı içtihat kapısın açılması gerektiği yönünde çabaların sergilendiğini ifade etti. Türkmen bu ıslah ve ihya anlayışının iktidar temelli değil toplumu alttan yukarıya doğru dönüştüren bir ıslah çizgisi olduğunu vurguladı. Bu ıslah çizgisinin de ilk modern sistem içi araç olarak “dergi”yi kullandığını vurguladı.

Türkmen, toplumu ıslah mücadelesinde şahitlik ve şehitlik kavramının öneminin anlaşılması gerektiğini, şehitliğin sadece Allah yolunda ölmek değil, asıl vahiy doğrultusunda yaşamak olduğunu belirtti.

Türkmen, 2010 yılının 17 Aralık tarihinde Tunus'la başlayan öfke patlamasının bölgeye yayıldığını belirterek, Mısır'da ortaya konulan Barışçıl Direniş yaklaşımının adeta baskı ve zorbalık altındaki Mekke dönemini çağrıştırdığını, yeni Yasirlerin, Sümeyyelerin ortaya çıktığını ifade etti. Türkmen, barışçıl direniş formunun vahiyle yeterince uyarılmamış toplumu vahiyle uyarmayı, mücadelenin iktidar temelli değil toplumu ıslah ve ihya ve inşa temelinde dönüştürme amaçlı olduğunu söyledi.

Türkmen, demokrasinin batılı paradigma içinde oluşmuş bir kavram olduğunu, bir müslümanın demokrat olamayacağını ancak alan açıcı ve imkanlılık açısından demokrasinin kullanılabileceğini vurguladı. Demokrasiyi Mekke dönemindeki panayırlara benzeten Türkmen, bu panayırların da içinde birçok olumsuzluk barındırmasına rağmen kullanıldığını ifade etti. Türkmen, önemli olan hususun bu araçları kullanırken kimliğin gizlenmemesi, müdahane yapılmaması olduğunu belirtti.

bagcilar-mayis2014-01.jpg

bagcilar-mayis2014-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler